Щорічне звітування керівника КЗ ЦРД «Гармонія» за 2014-2015 навчальний рік

   

   Щорічне звітування керівника дошкільного навчального закладу перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою закладу про виконану роботу за навчальний рік проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 року №55 «Про забезпечення звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів» після завершення навчального року.

 

Мета звітування:

Подальше утвердження  відкритої та  демократичної державно-громадської системи управління  навчальним  закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання  управлінських  рішень, запровадження колегіальної  етики  управлінської   діяльності  завідувача

 

Завдання звітування: 

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом
 2. Стимулювати вплив  громадськості на  прийняття та  виконання     керівником  відповідних  рішень  у  сфері  управління  навчальним закладом

 

 1. МЕРЕЖА ТА КОНТИНГЕНТ ЗАКЛАДУ

 

Комунальний заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» знаходиться у комунальній власності Южноукраїнської міської ради Миколаївської області. Юридична адреса: вулиця Набережна енергетиків,25, м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Заклад розпочав своє функціонування з грудня 1988 року. 

Будівля знаходиться у задовільному стані, загальна площа території становить1,54 га. За проектною потужністю КЗ ЦРД «Гармонія» розрахований на 600 місць.   

Відповідно до встановлених нормативів кількість місць у КЗ ЦРД «Гармонія» складає  348.   У 22 вікових групах розвиваються та виховуються  476  дітей. Протягом підзвітного року у закладі функціонували вісім груп для дітей від 1,6 до 3-х років, 10 груп для дітей дошкільного віку, 2 групи для дітей з вадами мови та 2 різновікові групи.  Мережа закладу комплектувалася переважно протягом липня-вересня 2014 року. За звітний період  до закладу прийнято 153 дитини.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей працівників відокремленого підрозділу «Південно-Українська атомна електростанція» ДП НАЕК «Енергоатом», службовців та підприємців.

 

2. КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчання та розвиток дітей у закладі забезпечують  145 правників – 70 осіб молодшого обслуговуючого персоналу, 6 медичних працівників, 68 педагогів, з них – завідувач, заступник завідувача, 3 вихователів-методистів, 3 вчителів-логопедів, практичний психолог, соціальний педагог, 4 музичних керівників, 5 інструкторів з фізичної культури, 3 керівників гуртків, 46 вихователів.

Результати соціально – діагностичного аудиту педагогічного колективу такі: 

За віком:

50 і старше – 12 осіб – 18%

Від 40 до 50 – 19 осіб – 28%

Від 30 до 40 – 12 осіб –  18%

Від 20 до 30 – 24 особи – 36%

За освітою:

Повна вища (спеціаліст, магістр) – 35 осіб – 51,5%

Базова вища (бакалавр) – 2 особи –  3%

Неповна вища (молодший спеціаліст) –  31 особа – 45,5% 

За стажем:

До 3-х років – 10 осіб – 15%

Від 3-х до 10 років – 19 осіб – 28%

Від 10 до 20 років – 9 осіб – 13%

20 років і більше – 30 осіб – 44%

За наслідками атестації педагоги дошкільного закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст вищої категорії  – 8 осіб – 11 %

Спеціаліст першої категорії –  4 особи – 6%

Спеціаліст другої категорії – 2 особи – 3%

Спеціаліст – 37 осіб – 58%

Відповідає займаній посаді – 16 осіб – 23%

Звання «вихователь-методист» - 5 осіб, «старший вихователь» - 1 особа -  9%

Станом на 01.06.2015 року у закладі існує дві тимчасових  вакансії вихователя.   Упродовж звітного періоду чітко відслідковувалася тенденція щодо стабілізації педагогічного колективу та професійного зростання молодих педагогів.  Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначалася  результативністю.

3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  ЦРД  

Діяльність КЗ ЦРД «Гармонія»   направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», «Положенням про  центр розвитку дитини», Базовим компонентом дошкільної освіти (оновлений) в Україні, власним Статутом, виконуючи завдання програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років «Дитина», колектив закладу продовжував плідно  працювати над  проблемним питанням «Гармонійний розвиток особистості дошкільника шляхом формування картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури».

Робота над проблемною темою сприяла активізації всіх форм методичної роботи з кожним педагогом, покращила рівень теоретичної підготовки. Кожен вихователь впродовж року опрацював теоретично та практично  тему, яка випливала із загальносадової проблемної теми.  Своїми теоретичними та практичними досягненнями, педагоги мали можливість поділитися з колегами під час методичних засідань різних рівнів.

Протягом 2014-2015 навчального року педагогічним колективом  вирішувалися такі завдання:

 1. Продовжити роботу щодо гуманізації відносин дитини зі світом як засобу наповнення гармонією внутрішньої картини світу
 2. Організувати поглиблену роботу щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я  через активізацію фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.
 3. Розпочати роботу з формування пізнавальної активності дошкільників  шляхом  впровадження  творчих завдань

Методична робота здійснювалася згідно з структурою навчально-виховної та методичної роботи та включала в себе  масові, групові, індивідуальні форми роботи з використанням різноманітних методів, прийомів, технологій, ІКТ тощо. Проведені відповідно до річного плану роботи закладу методичні заходи спрямовували педагогів на поглиблену роботу з формування дитячого світогляду як важливого показника життєвої компетентності дошкільника. 

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2014 – 20145 навчальному році  створено кафедри  вихователів   всіх вікових груп. Це зручна, дієва форма роботи з педагогами закладу, де досвідчені колеги діляться практичним досвідом з молодими фахівцями. 

Протягом року тривала робота  щодо вдосконалення рівня теоретичної підготовки молодих спеціалістів та сприяння підвищенню їх професійної майстерності, продовжено роботу Клубу молодого вихователя «Сходинки майстерності». Організовувались перегляди занять молодими  спеціалістами у майстрів із «Золотої серії», здійснювалися індивідуальні консультування педагогів, які тільки приступили до роботи, з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до  системи  роботи закладу.  

 

Методична робота включала в себе  масові, групові, індивідуальні форми роботи з використанням різноманітних методів, прийомів, технологій, ІКТ тощо. Проведені відповідно до річного плану роботи закладу методичні заходи спрямовували педагогів на поглиблену роботу з формування дитячого світогляду як важливого показника життєвої компетентності дошкільника.  

З метою підвищення результативності освітньо-виховного процесу та забезпечення функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців  у вересні та січні проведено діагностування вихованців, що дало змогу спрямувати діяльність педагогів на пошук ефективних форм, методів і прийомів щодо засвоєння дітьми навчального матеріалу.

З метою якісного підвищення фахової майстерності постійно  проводилася робота з педагогами закладу. Пройшли  курси підвищення кваліфікації при МОІППО такі педагоги:  Товстик Н.Ф., Пирожок А.В., Короленко Т.Л., Тарасова Л.М., Бондар І.М., Скурта І.В., Дряміна Л.В., Бахтіна І.Г., Кулик О.І. У атестаційний період  вивчалася  система роботи педагогів, які атестувалися.  Результати атестації наступні:

 • Відповідає займаній посаді - Мордель І.А., Старостіна Т.Г., Іванісова О.М.;
 • «Спеціаліст другої категорії» присвоєно Левицькій О.І., Шалаєвій К.В., Короленко Т.Л., Білостецькій Т.А Пирожок А.В., Товстик Н.Ф. Каюді В.В.;
 • «Спеціаліст вищої категорії»  підтверджено Байрамовій Н.В., Ковальчук Н.В., присвоєно – Сніцарьовій О.М.

 

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2014 – 2015 навчального року  продовжено роботу кафедр  вихователів   всіх вікових груп. Це зручна, дієва форма роботи з педагогами закладу, де досвідчені колеги діляться практичним досвідом з молодими фахівцями. 

Протягом року тривала робота з вдосконалення рівня теоретичної підготовки молодих спеціалістів та сприяння підвищенню їх професійної майстерності, продовжено роботу Клубу молодого вихователя «Сходинки майстерності». Організовувались перегляди занять молодими  спеціалістами у майстрів із «Золотої серії», здійснювалися індивідуальні консультування педагогів, які тільки приступили до роботи, з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до  системи  роботи закладу.   Продовжено  роботу «електронного університету» 

Протягом року постійно працював консультаційний центр з використання ІКТ в освітній діяльності. Вихователі груп  мали можливість звернутися за допомогою з питань опанування нових програм, створення презентацій, слайд-шоу тощо.

Педагоги закладу постійно відвідували заходи на рівні міста. Для педагогів дошкільних навчальних закладів міста  працювали методичні об’єднання вихователів старших груп та інструкторів з фізичного виховання.

 Вихователь Білостецька Т.А. взяла участь в обласному конкурсі  «Від творчого вчителя -  до обдарованого учня».

Працюючи над річним завданням щодо гуманізації відносин дитини зі світом як засобу наповнення гармонією внутрішньої картини світу, підготовлено та проведено педагогічну раду. Під час  реалізації запланованих заходів було проведено:

• консультацію: «Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії»;

• круглий стіл «Гуманістична спрямованість модернізації дошкільної освіти»;

• методичний міст «Педагогічна скарбничка» з метою визначення проблеми взаємозв'язку мовлення та  спілкування, спілкування як фактору розвитку особистості; сприяння розумінню важливості, необхідності серйозного ставлення педагогів до розвитку мовлення дошкільників;

• консультацію  та колективний перегляд «Партнерська взаємодія педагога з дитиною» вихователем Мордель І.А;

• тематичну перевірку про стан розвитку комунікативних здібностей дітей середнього та старшого віку;

• «Тиждень добра»;

• педагогічну раду «Методи гуманного спілкування дорослих та дітей».

Вирішуючи завдання поглибленої роботи щодо  зміцнення фізичного та психічного здоров’я через активізацію фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, проведено:

• туристичний похід дітей старшої групи інструктором з фізкультури Старостіною Т.Г.;

• семінар – брифінг «Що означає бути здоровим?»;

• практикум  «Сходинки до Олімпу»;

• проаналізовано результати медико-педагогічного контролю за якістю проведення фізкультурних занять, визначено шляхи подолання  окремих недоліків;

• відкритий перегляд «Використання здоров’язбережувальних технологій під час освітньо-ігрової діяльності» вихователем Ковальчук Н.В.

Розпочато роботу над завданням річного плану «Формування пізнавальної активності дошкільників шляхом впровадження творчих завдань». У рамках підготовки до педагогічної ради провели:

 • колективний перегляд освітньо-ігрової діяльності з дітьми  раннього віку з пріоритетом сенсорного розвитку вихователем Каюдою В.В.;
 • проблемно–аналітичну бесіду  «Пізнавальний розвиток дітей – один з важливих напрямків у роботі з дітьми дошкільного віку»;
 • відкритий перегляд «Ознайомлення дошкільників із явищами навколишнього світу під час проведення прогулянки вихователем Товстик Н.Ф.;
 • консультацію щодо мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу;
 • колективний перегляд «Використання ІКТ під час організованої освітньо-ігрової діяльності» вихователем Шалаєвою К.В.;
 • семінар-практикум: «Формування інтересу до  логіко-математичних уявлень дошкільників у процесі гри»
 • проведено майстер-клас «Прийоми активізації розумових здібностей дошкільників».

Підсумком роботи з  даного річного завдання було проведення педагогічної ради «Шляхи вдосконалення пізнавального розвитку дошкільників відповідно до вимог програми «Дитина».

Робота методичного кабінету організовувалася згідно з визначеними завданнями на рік:

- створено інформаційно-ресурсний банк даних: кількісний та якісний склад педагогічних працівників дошкільного навчального закладу;

- поповнювалася картотека науково-популярної та навчально-методичної літератури до проблемного питання, над яким працює заклад;

- систематично оновлювалася виставка педагогічної літератури;

- оновлено стенд «Методичний вісник»;

- постійно оновлювалися стенди «Академія творчості».

У результаті проведених методичних заходів відмічено якісні зміни в організації освітньо-виховної роботи з вихованцями закладу. Про  це свідчить позитивна динаміка результатів моніторингових досліджень під час проведення діагностування в усіх вікових групах.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичної роботи з кадрами, проведеної упродовж навчального року, показав, що вона мала науково-методичний, пізнавальний та системний характер, сприяла підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров’я залишаються пріоритетними напрямками роботи закладу, як у попередні роки, так і у підзвітний період.  Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров’язберігаючих технологій. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичного, педагогічного  та обслуговуючого персоналу значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження. Протягом 2014-2015 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів  у період сезонного підйому захворюваності.

До створеної у закладі чіткої  системи фізичного виховання дошкільників долучилася ще одна надзвичайно важлива подія – відкриття оздоровчо-профілактичного центру «Малята- здоров’ята». 

 

4. Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу

Організація та здійснення навчально-виховного процесу у дошкільному  закладі  здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та спрямована на реалізацію проблемного питання  та основних завдань. Зміст  навчально-виховного процесу у  КЗ ЦРД «Гармонія» визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Переконана, що сучасний керівник повинен вміти своєчасно інформувати педагогічний колектив про нові педагогічні програми і технології, стимулювати педагогічний колектив до вивчення особистості кожної дитини та вміти застосовувати на практиці методи та прийоми, що сприяють індивідуальному розвитку дітей. тому характерною особливістю побудови навчально-виховного   процесу у нашому дошкільному закладі  є активне  впровадження інноваційних технологій. Так, протягом 2014-2015 навчального року ми продовжували активно впроваджувалися ІКТ на всіх рівнях та у всіх напрямках – як у сфері управлінської діяльності, так і в процесі навчання та виховання дітей.  Використання ІКТ дало нам можливість   активізувати адміністративний та освітній процеси, зокрема ми:

 • автоматизували управлінські процеси;
 • залучаємо до адміністративних та освітніх процесів широке коло учасників (педагоги, батьки, діти, громадськість);
 • значно підвищили ефективність, інтенсивність та рівень організації освітнього процесу;
 • динамічно оновлюємо зміст, форми та методи навчання дошкільників;
 • розширюємо межі індивідуалізації та диференціації навчання дітей.

 

Як правило, особливу увагу   приділяю   реалізації проблемного питання закладу щодо гармонійного розвитку особистості наших вихованців шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури. Впровадження парціальних програм дає можливість розширити  та поглибити можливості розвитку особистості  кожної дитини та реалізувати пріоритетні напрямки роботи закладу в цілому.  З цією метою у підзвітному році  було продовжено    роботу  гуртків  за такими  напрямками: гуманітарний, оздоровчо-профілактичний та художньо-естетичний. 

Другий рік поспіль було організовано   міський конкурсу «П'ятнашки» серед старших дошкільників  та першокласників зі всіх дитячих садків та шкіл міста.      Традиційно було проведено шаховий турнір, конкурс юних читців «Зимові візерунки», малі олімпійські ігри. У 2014-2015 навчальному році ми започаткували конкурси «Шевченківське слово і досі живе» та «Моїй любій матусі».

  З метою задоволення потреб батьків  у 2014-2015 навчальному році відкрито  плідно продовжили свою діяльність різновікові групи, де забезпечується індивідуалізація навчання та розвитку кожному малюку, врахування  особистих потреб та здібностей дитини. Постійно видавалися друковані примірники дайджестів, оновлювалися сторінки на інтернет-сайті закладу, де висвітлювалися особисті досягнення талановитих дітей.  Плідно працювала   студія для старших дошкільників на базі дитячого радіо «Радіопузики». На сайті започатковано рубрику «Новини однією строкою» у розділі «Новини», де можна детально познайомитися зі змістом роботи закладу в цілому та виконаними заходами щомісячно.

Від діяльності завідувача дошкільного закладу залежить створення умов для творчого потенціалу кожного педагога, налаштування методичної служби на проведення методичних заходів з урахуванням запитів педагогів, розроблення і впровадження  нових освітніх програм для ДНЗ. Протягом 2014-2015 навчального року ми продовжили створення системи щодо формування ефективної форми здобуття дошкільної освіти. Вдосконалювали перспективно-календарне тематичне планування, при цьому надали максимальну можливість педагогам творчо підійти до складання та реалізації запланованих заходів.  Це  сприяло проведенню цікавої роботи з дітьми у формі розвивально-ігрових та розвивально-творчих годин. Ми  створили  дієву форму навчально-виховної зайнятості дітей.

Навколишнє середовище має вселяти дитині довіру, почуття незалежності та безпеки, а також почуття того, що у неї є право на власне «особисте життя» - вона може залишитися одна, у неї є своє місце та речі. Тому нашою метою залишається створення такого сучасного розвивального середовища, яке сприятиме тому, щоб дитина виявляла власну ініціативу, намагалася робити щось нове. Турбуємося про те, щоб  середовище допомагало розвивати у дитини самооцінку, відчуття успіху.

Вважаю, що також головне у нашій діяльності - збереження  особистісно-орієнтованої  моделі розвитку наших вихованців  та залучення молодого покоління педагогів до  подальшого вдосконалення  тієї системи роботи з дітьми,   яка створена у закладі за останні роки.   Для впровадження інноваційних методів, форм роботи  ми   маємо  міцну матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. Хочу відмітити, що у 2014-2015 навчальному році вихователями-методистами та досвідченими педагогами активно проводилися  заходи з наставництва.

Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити  лише додає наснаги  та сенсу життя.  Хочу виразити задоволення тим, що переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експериментувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

         Протягом 2014-2015 навчального року педагоги та батьки приділяли належну увагу  подальшому вдосконаленню  розвивального предметно-ігрового середовища, яке забезпечує  індивідуальний розвиток пізнавальних здібностей, дає можливість залучити малюків до відкриття  нових відомостей про предмети та явища навколишнього світу, стимулює їх до активної творчої діяльності.  Основним напрямком  процесу виховання вважаю  облаштування життя дитини у дитячому садочку так, щоб малюк відчував емоційний комфорт, задоволення, захищеність, позитивні емоції, мав можливість для творчого самоствердження та розвитку особистих задатків, бо саме ці елементи є найважливішими для виховання благополучної врівноваженої особистості.

Велику увагу у своїй роботі   приділяю створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у  вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчання дітей обачності, навичкам орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі  традиційно  проводяться тематичні тижні щодо безпеки життєдіяльності, КВК, тематичний місячник «Увага! Діти – на дорозі!» та інші, бесіди, вікторини,  розваги, виставки  дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Важливим етапом роботи є «Тиждень безпеки дитини», адже саме під час його проведення можна побачити реальну готовність учасників навчально-виховного процесу  до дій в умовах надзвичайної ситуації.  Метою проведення комплексних заходів є забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу та підтримання безперервної роботи дошкільного закладу в режимі повсякденної діяльності та в умовах виникнення надзвичайної ситуації.

Отже,  проведення роботи з питань  безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян  уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

5. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА КЗ ЦРД «ГАРМОНІЯ»

Управлінська діяльність завідувача дошкільного навчального закладу вимагає оперативного розв’язання різноманітних питань, стислого і точного викладання  думки, глибокого і творчого підходу до реалізації численних завдань. Ці фактори вимагають постійного вдосконалення і підвищення ефективності, що залежить від взаємодії різних чинників.

Розв’язувати  проблеми   нашого закладу мені допомагають:

 • електронна база відомостей про всіх членів колективу, про дітей та батьків закладу;
 • чіткий і раціональний розподіл праці адміністрації закладу;
 • раціональна організація особистої праці завідувача;
 • самоаналіз, самооцінка результативності, рефлексія організаційно-педагогічної діяльності.

Колектив закладу – це складний механізм, який повинен злагоджено працювати для досягнення загальної мети та розв’язання завдань розвитку закладу. Тому особливу увагу приділяю кадровій політиці, вивченню особистих рис   характеру кожного члена колективу. Це допомагає визначити вплив керівника на створення ефективного механізму управління закладом, розв’язувати складні завдання щодо  визначення місця кожного із співробітників у колективі та його трудові досягнення, залучати кожного до механізму організаційних стосунків.

З метою ініціювання участі  педагогів, активних батьків у діяльності закладу прийнято такі форми самоуправління:

 • Педагогічна рада
 • Батьківський комітет та батьківські комітети груп
 • Профспілковий комітет
 • Загальні збори батьків та членів трудового колективу
 • Комісія з охорони праці
 • Пожежно-технічна комісія

Для чіткої взаємодії всіх підрозділів, злагодженої роботи  та вирішення планових завдань щопонеділка проводилися адміністративні наради, де аналізувалися виконані заходи, у разі їх невиконання встановлювалися причини та планувалася робота адміністрації на наступний тиждень.

Управлінські рішення та дії завідувача ЦРД у 2014-2015 навчальному році  були спрямовані   на:  

 • комплектацію штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 • організацію заходів з підготовки та реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
 • підготовку та подання матеріалів для участі у конкурсі  мікропроектів, які спрямовані на поліпшення умов життя населення, оголошеного Посольством Німеччини в Україні;
 • відкриття оздоровчо-профілактичного центру;
 • організацію та проведення ремонту приміщення для відкриття оздоровчо-профілактичного центру;
 • придбання фізіотерапевтичного обладнання, апарату для приготування кисневих коктейлів,
 • повірка обладнання для ОПЦ у ДП «Миколаївоблстандарт»
 • складання бюджетного запиту на 2015 рік;
 • планування та проведення ремонтних робіт;
 • ремонт та обладнання Центру гурткової роботи, кабінету читання та театральної студії;
 • надання якісних освітніх послуг, організацію переддошкільної освіти батьків майбутніх вихованців;
 • постійну роботу щодо створення позитивного іміджу закладу. Для цього  систематично  оновлювався    власний веб-сайт.  Цікаві пізнавальні статті, фотогалерея, діяльність благодійного фонду, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості КЗ ЦРД «Гармонія», залученню батьків до життя їх дітей у закладі;
 • організацію морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, результативно, є невід’ємною складовою  успішного управління закладом;
 • організацію роботи з батьками та громадськістю.

У нашому дошкільному навчальному закладі створено  таку систему контролю, в основу якої покладено науковий підхід до управління та керівництва всіма підрозділами. Завдяки   інформаційному забезпеченню управлінської діяльності ми маємо змогу впорядковувати потоки інформації, спрямовувати процес управління на кінцевий результат, своєчасно і об’єктивно відстежувати можливі зміни, визначати позитивні та негативні сторони нашої діяльності, оперативно розробляти та реалізувати управлінські рішення, аналізувати досягнення та здійснювати корекцію.

Всю інформацію розділено на блоки. Саме така зручна систематизація інформації  й є для керівника орієнтиром у роботі, допомагає  зосередити увагу на основних напрямках діяльності закладу.

Щоб дана інформаційна модель спрацювала, ми раціонально розподілили функції між членами адміністрації. 

 Протягом 2014-2015 навчального року колектив продовжував  реалізувати    Концепцію розвитку закладу   до 2016 року, яка охоплює всі напрямки та види роботи дошкільного закладу.  Перспективний план дає можливість планомірно та послідовно вдосконалювати роботу колективу над проблемним питанням, розробляти шляхи реалізації окремих питань, вбачати кінцевий результат впровадження у навчально-виховну роботу  інноваційних технологій, прогнозувати  освітній процес. Він є основою для складання річного плану роботи закладу.   

Внутрішній контроль планується у закладі  з урахуванням періодичності відвідувань освітньо-виховних заходів, доцільності  проведення перевірок  та  на основі  проведеного аналізу роботи закладу за попередній навчальний рік.

Результати  контролю було  розглянуто на нарадах різних рівнів та відображено  у    наказах, довідках,  інформаційних повідомленнях, аналітичних записках.

Щопонеділка   проводжу  адміністративні наради, де плануємо роботу на тиждень, детально обговорюємо  першочергові справи,    розглядаємо поточні  питання  щодо координації роботи всіх служб закладу, питання проведення поточних ремонтів, обговорюємо шляхи зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Адміністративні наради дають можливість охопити контролем всі  напрямки   діяльності закладу.

Один раз  на  квартал  проводяться виробничі наради, де розглядаємо питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання закладу, правил техніки безпеки та охорони праці,  дотримання правил внутрішнього  розпорядку  тощо.

 Наради при завідувачу  проводяться тричі на рік, у період між педагогічними радами, де розглядаємо та обговорюємо такі питання: результативність роботи вузьких спеціалістів, рівень  проведення  тематичних тижнів (Екологічний тиждень, Тижні безпеки життєдіяльності, Тиждень сім’ї, Тиждень гурткової роботи, Тиждень добра),  організація  різноманітних режимних моментів тощо.

Створена у нашому закладі система контролю дає можливість попередити  виникнення  ускладнень у  роботі всіх підрозділів, знайти причини недоліків,  детально проаналізувати  їх та вчасно вжити  ефективних заходів для їх усунення.   

 

Про  роботи зі звернення громадян

Згідно з Законом України «Про звернення громадян» громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зверненнями, скаргами та пропозиціями, зо стосуються їх статусної діяльності, заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Цей Закон надає громадянам певні права (ст. 18), покладає на органи державної влади, установи, підприємства, організації, посадових осіб відповідні обов’язки (статті 19,29), передбачає заходи юридичної відповідальності, які можуть бути застосовані до суб’єктів, на яких покладено розгляд звернень громадян, у разі порушення ними законодавства про звернення (статті 24.25). Ці права, обов’язки та заходи юридичної відповідальності є елементами механізму, що створює правові гарантії права на звернення.

Робота зі зверненнями громадян у комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» (далі КЗ ЦРД «Гармонія») управління освіти  Южноукраїнської міської ради   здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  згідно з  інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,  затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348, а також згідно з рішеннями виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, наказами управління  освіти та наказами по закладу.

Відповідно до наказу  по ЦРД «Гармонія» від 06.01.2015 року №4 «Про  затвердження графіка особистого прийому громадян завідувачем на 2015рік» та відповідно до посадових обов’язків, особистий прийом громадян  у ЦРД «Гармонія» постійно здійснюється  керівником, у разі відсутності керівника його заступником  згідно зі встановленим графіком   щовівторка та щочетверга  з 1600 до 1730.

Стан роботи зі звернення громадян  у закладі заслуховується двічі на рік на  адміністративних  нарадах, на планових виробничих нарадах, відповідальною особою готуються   та надаються до управління освіти  щоквартальні  та  річні  звіти про  роботу  зі  зверненнями  громадян.

За  звітний період у КЗ  ЦРД «Гармонія» було розглянуто  40 звернень   керівником  на особистому прийомі.  З них  19 питань щодо працевлаштування,  12 питань щодо влаштування дитини до дошкільного закладу. Вісім осіб звернулися за роз’ясненнями щодо фізичного розвитку дітей та періоду адаптації дитини до умов у дошкільному закладі.   За підсумками розгляду   22 питання вирішилися позитивно,  у  17 випадках  надано  роз’яснення та консультації.  Щодо питання розв’язання конфліктної ситуації було оформлено документацію та надано відповідь у встановлені чинним законодавством терміни.

За тематикою звернення за звітний період    та у порівнянні з  2013-2014 навчальним   роком  можна розподілити наступним чином:

№ з\п

Питання, які порушувалися у зверненнях громадян

За 2014-2015 н.рік

За 2013 -2014 н.рік

1.

Влаштування дитини до дошкільного закладу

12

23

2.

Фізичний розвиток та хід адаптації дитини до умов дошкільного закладу

8

8

3.

Працевлаштування

19

9

4.

Інші питання

-

2

 

Всього:

40

42

 

Щодо категорій осіб, які звертаються  до ЦРД «Гармонія»  можна відзначити,  що у  2014-2015 навчальному році   76 % від загальної кількості тих, хто звернулися, – це батьки  вихованців,  3 % -    пенсіонери,     решту  -  21 %  становлять безробітні  громадяни.

 

6. Роль керівника у зміцненні матеріально-технічного бази  КЗ ЦРД «Гармонія»

Для належного функціонування закладу протягом 2014-2015 навчального року активно залучалися спонсорські  та благодійні внески. Завдання адміністрації полягає у оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні фінансового ресурсу. Питання  господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти  і знання нормативно-правової бази щодо їх залучення та використання.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на  2015 рік  заплановано лише  на захищені статті.

У звітному періоді  за кошти місцевого бюджету були   профінансовані захищені статті – заробітна плата працівникам, харчування дітей  та оплата послуг за електроенергію, водо та теплопостачання.

За спонсорські кошти та кошти благодійної допомоги було придбано

 • будівельні та господарчі товари;
 • плазмові екрани, принтери, ноутбуки,  
 • електроприлади, електролампочки;
 • сантехнічні товари;
 • канцтовари для роботи гуртків; повітряні кульки
 • миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби, предмети індивідуального догляду за дітьми (серветки, туалетний папір тощо);
 • тканину та фурнітуру для пошиття дорослих та дитячих костюмів,
 • набори дитячих та офісних меблів для занять у гуртках;
 • пилососи;
 • фізіотерапевтичне обладнання,
 • меблі для ОПЦ, театральної студії
 • довідкову та методичну літературу, навчальні посібники;
 •  апарат для приготування кисневих коктейлів.
 • ламінатор
 • багатофункціональний копіювально-друкувальний пристрій
 • проектор та екран

  Виконано підписку фахової періодичної преси, проведено заміну віконних блоків та аварійних виходів на металопластикові

Всього на  211099 грн.

За благодійні внески батьків виконано благоустрій території до початку літнього оздоровчого періоду 2014 року, дообладнано ігрові майданчики, виконувався поточний ремонт групових приміщень.

«Йти вперед – означає втратити душевний спокій, залишитись на місці – означає втратити себе» (С.К'єрокегор)

Нелегко знайти більш багатогранне і складне явище, ніж управлінська діяльність. Управління колективом називають мистецтвом, успіху в якому досягає той, хто постійно працює над удосконаленням управлінської діяльності, вивчає теорію педагогічного менеджменту і соціальну психологію.

Тому переді мною особисто, перед адміністрацією закладу стоять завдання динамічно розвивати зміст навчально-виховного процесу, підвищувати його ефективність та якість, бути компетентними у питаннях методології навчання,виховання і розвитку дошкільників.

 

 

Категорія: