Звіт керівника про діяльність за 2019/2020 навчальний рік

 

ЗВІТ

директора комунального закладу «Центррозвитку дитини «Гармонія»

про діяльність за 2019/2020 навчальний рік

   

Доброго дня!  

Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу – педагогів, медиків, молодший обслуговуючий персонал.

 

       Звітуючи про роботу дошкільного закладу, відповідно й  про мою діяльність як керівника,  наголошую, що  комунальний заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» у своїй діяльності керується такими нормативно – правовими документами: Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законами України «Про мови в Україні»,  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про центр розвитку дитини, власним статутом закладу. Статут складений відповідно до чинного законодавства та враховує всі сфери діяльності закладу. Центр розвитку дитини визначений як юридична особа, (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серіяА 01, №009993 від 27.07.2010 року). 

 Рішенням експертної комісії  із атестації закладів освіти,  на підставі наказу управління освіти Южноукраїнської міської ради    від 03.03.2017 року №113 «Про результати державної атестації комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»   визнаний атестованим.        

Порядок діяльності КЗЦРД «Гармонія» визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку».  Обов’язки працівників закладу визначені індивідуальними посадовими інструкціями та інструкціями з охорони праці, які є в наявності у кожного працівника та у кожній особовій справі, затверджені директором. Чисельність вище зазначених інструкцій відповідає штатному розпису та діючим  нормативним вимогам.

З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Левицька Любов Анатоліївна, директор комунального закладу «Центр розвиту дитини «Гармонія», звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2018/2019 навчальний рік.

Як і всі мої колеги, свою діяльність   у 2019/2020 навчальному році я здійснювала у відповідності до  чинної нормативно-правової бази. Моя діяльність була спрямована на виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, місцевої виконавчої влади, Южноукраїнського управління освіти, на оптимізацію мережі і розвиток дошкільного навчального закладу, створення оптимальних умов для виховання дітей, виконання Програми розвитку закладу на 2016-2021роки, Освітньої програми закладу на 2019/2020 навчальний рік, створення умов для роботи педагогічних працівників, підвищення ефективності виховного процесу шляхом осучаснення змісту освіти та пошуку новітніх ідей, технологій, залучення батьків до організації та проведення освітніх і виховних заходів, удосконаленню системи планування та контролю за всіма напрямками діяльності дошкільного закладу з боку адміністрації.

Протягом навчального року здійснювала контроль та створювала умови для виконання річного плану роботи закладу.  При підготовці до засідань педагогічних рад, нарад при директорові слідкувала за ходом реалізації основної проблеми, над вирішенням якої працює заклад. Це -   «Гармонійний розвиток особистості дошкільника шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури» та, зокрема, над вирішенням таких питань:

-    розвиток мовленнєвих здібностей дошкільників, формування етично-граматичних засад мовлення;

-   консолідація зусиль педагогів та сім’ї для зміцнення здоров’я дітей, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції та власної безпеки

-   розвиток екологічної компетентності дошкільників шляхом активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

 

У підзвітному періоді сумлінно виконувала свої посадові обов’язки, того ж вимагала й від інших членів адміністрації, педагогів, медичного та обслуговуючогоперсоналу. У зв’язку з введенням карантину на території України діяльність закладу з березня по травень включно 2020 року  було змінено. Освітня робота носила дистанційний характер. Із суб’єктивних причин залишилися невикористані можливості в роботі колективу. Тому  окремі напрямки роботи та  завдання мають бути реалізовані у новому 2020/2021 навчальному році.  

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

    Комунальний заклад «Центр розвиту дитини «Гармонія» розпочав своє функціонування у 1988 році на підставі рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області від 01.12.1988 року №333 «Про затвердження актів державного комітета по прийому в експлуатацію комплексу дитячих садків-яслів №9 на 600 місць». У серпні 2010 році ясла-садок №9 «Червона квіточка»  було перейменовано на заклад нового типу – центр розвитку дитини.

У «Гармонії» функціонують 22 вікові групи. У 2019/2020 навчальному році мережа груп складала: три других ранніх групи для дітей віком від 1,6 до 2-х років, чотири перших молодших груп для дітей віком від 2-х до 3-х років, чотири других молодших групи для дітей віком від 3-х до 4-х років, три середні групи, де виховувалися діти з 4-х до 5-ти років, чотири старших групи для дітей віком від 5-ти до 6 (7) років, дві різновікові групи для дітей віком від 3-4, 5-6 років, дві групи для дітей з особливими потребами - вадами мови. 

Штатна чисельність працівників становить 145 осіб. Фактична становила – 138 осіб. Вакантні посади є, вони  тимчасові, на період відсутності основних працівників – вихователів та сестри медичної старшої.

У закладі функціонують:

 • Два харчоблоки;
 • Дві пральні;
 • Критий плавальний басейн;
 • Розвивально-ігровий центр з елементами ігрового та навчального обладнанням за системою М.Монтессорі;
 • Сенсорна кімната;
 • Оздоровчо-профілактичний центр «Малята-здоров’ята», де є тренажерна зала;
 • Соляна кімната;
 • Центр гурткової роботи з окремими кабінетами читання та англійської мови.
 • Театральна студія;
 • Велика музична та велика фізкультурна зали;
 • Мала музична та мала фізкультурна зали;
 • Студія «Дитяче радіо»;
 • Два медичних блоки;
 • Кабінет для проведення щеплень
 • Три кабінети: методичний, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури;
 • Центр соціально-психологічної та логопедичної служби, з окремими чотирма кабінетами практичного психолога та соціального педагога, три логопедичних.
 • Дев’ять службових кабінетів: директора, заступника директора, діловода, завідувачів господарства, фахівця з охорони праці, швачки, працівників харчоблоків, каштеляна;
 • Три костюмерні;
 • Складські та підсобні приміщення

Всі приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, раціонально. З 2019 року функціонує вуличний спортивно-ігровий  комплекс «Спортляндія», який  призначений для проведення фізкультурних занять, занять спортивними вправами та іграми на свіжому повітрі.   Комплекс має два осередки. На одному розміщене спортивне обладнання. На другому - ігрове футбольне поле з воротами, вкрите штучною зеленою травою. 

Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням і спортивними спорудами.

У приміщеннях і на території  закладу є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Влітку 2019 року оформлено на території графіті-розвивалочку. Це – стіна з малюнками, за допомогою яких діти разом з дорослими можуть закріплювати отримані знання, міркувати, складати цікаві розповіді, рахувати  тощо. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо.  З причини карантину  підготовка  ігрових майданчиків  до літнього оздоровлення 2020 року здійснювалася по можливості разом з батьками лише деякими педагогами.Частково облаштовані зупинки з метою реалізації проєкту «Екологічна стежина». Так на території закладу з’явилися будиночок та подвір’я Гнома-агронома, куточок лісу із гіпсовими тваринами, альтанкою та декоративним озером, імітація сільського подвір’я. Значно оновлено метеомайданчик, висаджено рослини-барометри, виготовлено знаряддя та атрибути для занять з дітьми.                         

Групові приміщення забезпечені сучасними модульними меблями та ігровим обладнанням, мають естетичний вигляд, цікавий та привабливий  інтер’єр. Розвивальне середовище закладу – зразкове та організоване з урахуванням інтересів дітей, відповідає їх віковим особливостям.  Коридори та прохідні приміщення оформлені своєрідними та естетичними стендами, які несуть смислове інформаційне навантаження  про досягнення дітей, батьків, педагогів, як то: «Пошана батькам», «Світ очима дітей», «Академія творчості», «Міні-музей фізкультури та спорту».

 

2. КОНТИНГЕНТ ВИХОВАНЦІВ

       Комунальний заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» розрахований на 600 місць за будівельною проєктною потужністю. За рахунок перепрофілювання чотирьох групових приміщень та за нормативними показниками кількість місць у закладі становить 348.

На початок навчального року, з 01.09 2019 року контингент дітей становив: 444 дитини. Дітей раннього віку - 133 , дітей дошкільного віку- 311. На кінець навчального року   показники змінилися, але не значно  Всього дітейу закладі 458. З них: дітей раннього віку – 140,  дітей дошкільного віку - 318.

Мережа груп   повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах, з урахуванням побажань батьків.

Відрахування дітей, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до діючого чинного законодавства. Дітей, які тривалий час не відвідують дошкільний навчальний заклад без поважних причин немає.Облік вихованців ведеться відповідно до вимог, з дотриманням інструкцій.

Зарахування дітей до закладу відбувається протягом навчального року, з дотриманням правил прийому за електронною реєстрацією та за рішенням інклюзивно-ресурсного центру. 

Режим  роботи закладу у звітному періоді становив 10,5 годин.

    У  «Гармонії» проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти-сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту. Заклад відвідує 2 дитини-інваліди, 16 дітей  з багатодітних сімей, 2 дитини із малозабезпечених сімей, 3 дитини, батьки якої ліквідатори ЧАЕС, 15 дітей, батьки яких приймали участь у антитерористичній операції. Всім пільговим категоріям дітей надаються своєчасно пільги відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

У комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія»  працює 60 педагогів та 74 особи обслуговуючого персоналу, з них 8 осіб - медичний персонал.  

Результати соціально-діагностичного аудиту педагогічного колективу такі:

   За віком:           

    Старше  60  -  2 особи – 3%

    Від 50 до 60 -  18 осіб –  31%

    Від 40 до 50 - 11осіб–  19%

    Від 30 до 40 - 23 особи – 40%

    Від 20 до 30 – 4 особи  –  7%

 

За освітою:

  Повна вища (спеціаліст, магістр) -37 осіб – 64%

  Базова вища (бакалавр) –  1 особа – 1,7 %

  Неповна вища (молодший спеціаліст) – 19 осіб –  32,6%

  Повна загальна середня  - 1 особа – 1,7 %

 

За педагогічним стажем:

  До 3-х років – 4 особи – 7%

  Від 3-х до – 10 років –  13 осіб –  22%

  Від 10 до 20 років – 16 осіб – 28%

  20 років і більше – 25 осіб – 43%

 

 За  результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії: 

Спеціаліст вищої категорії - 9 осіб –  15,5%

Спеціаліст І категорії  -  12 осіб –   21%

Спеціаліст ІІ категорії - 9 осіб –  15,5%

Відповідає займаній посаді - 17 осіб – 29%

Не атестувались  – 11 осіб -  19%

Звання «вихователь-методист» - 8 осіб – 13,7%,

«старший вихователь»  – 1 особа –  1,7%

 

Протягом 2019/2020 навчального року  у Миколаївському інституті післядипломної педагогічної освіти  підвищили фахову майстерність шістнадцятьпедагогів.    

 За звітний період було атестовано 5 педагогів. За результатами атестації двом педагогам підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії», одному педагогові встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,   двом педагогам підтверджено «відповідність займаній посаді».У 2019/2020 навчальному році на належному рівні  здійснювався соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2019/2020 навчальному році вчасно виплачувалася заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за престижність професії, отримали грошову винагороду,  всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки також в повному обсязі.

 

4. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична роботау 2019/2020 навчальному році носила системний та теоретично-практичний характер, була спрямована на вирішення річних завдань і проблемного питання закладу. Робота педагогічних рад була проведена на науково-методичній основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення різних проблем сьогодення, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки. 

Протягом року було проведено планові педагогічні ради:

На засіданні педагогічної ради №1 «Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2019/2020 навчальний рік» булоокреслено основні завдання на новий навчальний рік, перспективи розвитку закладу; розглянуто пропозиції, внесено корективи до регламентації та організації діяльності педагогічного колективу закладу в новому навчальному році.

На засіданні педагогічної ради №2 «Використання новітніх технологій, методів та форм роботи під час екологічного виховання дошкільників» було поглиблено знання педагогів щодо формування екологічної компетентності дошкільників шляхом активізації пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

Педагогічна рада №3 за темою «Результативність використання сучасних форм і методів роботи щодо мовленнєвого розвитку дошкільників» сприяла систематизації та узагальненню  знань, осмислення власних підходів до організації роботи з дітьми щодо мовленнєвого розвитку.    

Педагогічну раду №4  «Підсумки року»у зв’язку із карантином щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 з 16 березня по 22 травня 2020 року було проведено в он-лайн режимі. На засіданні  розглянуто підсумки 2019/2020 навчального року, висвітлено педагогічні знахідки, результати моніторингових досліджень, окреслено нові підходи щодо якості освітніх послуг, методичного навчання в онлайн-режимі, дистанційної роботи з батьками, затверджено план роботи на літній оздоровчий період 2020 року.

Підвищенню професійної компетентності педагогів, вдосконаленню якості педагогічного процесу, усуненню недоліків та виявленню ефективних методів та підходів сприяло проведення нарад при директорові.

На нараді  при директорові №1 розглядалися  питання:

1.Про підсумки проведення тематичних заходів щодо патріотичного виховання

2.Про використання  творів художньої літератури під час освітньої діяльності

3.Про хід адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу

На нараді  при директорові №2 вирішувалися питання:

1.Про аналіз виконання річного плану роботи закладу за І півріччя та проблемного питання закладу

2.Про організацію роботи за календарем видатних дат, свят та подій у групах №№ 6,16,15,26,18

3.Про трудове виховання дітей під час побутової праці та праці у куточку природи №№5,24,25,12

У зв’язку із карантином щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 з 16 березня  2020 рокуне були вивчені планові питання, томунараду при директорові №3проведено не було.

Важливу роль у підвищенні професійного рівня педагогів відігравали доцільно підібрані форми методичної роботи, як то:  консультація «Як реалізувати екологічний проект «У світі дерев»,  методичні рекомендації, які було надано вихователями-методистами Сніцарьовою О.М., Кісенко Ю.В., «Як організувати роботу з дошкільниками на метео-майданчику» сприяли оптимізації  роботи з дітьми різного віку щодо пізнавального розвитку та екологічного виховання в умовах спеціально створеного середовища.

У рамках вирішення річного завдання щодо зміцнення здоров’я дітей було проведено он-лайн тестування: «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у ЗДО», що допомогло виявити обізнаність педагогів про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи у кожній віковій групі. Також проведено проблемно-аналітичну гру  «Дитинамайбутнього», яка допомогла знайти разом з педагогами нові шляхи вирішення проблем щодо збереження здоров’я дітей.

Для поліпшення комунікативної компетенції вихователівпроведено семінар-практикум «Почуй мене, або Забезпечення ефективної діалогової взаємодії з дорослими та дітьми».

У зв’язку з карантином щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 не проведено ряд методичних заходів, як то: консультацію: «Виховання моральної свідомості та культури поведінки дошкільників»,Тиждень практичної психології татренінг з удосконалення мовлення педагогів «Говоримо українською правильно».

З метою удосконалення поглиблення знань педагогів з методики розвитку мовлення у методичну роботу було впроваджено «Методичні хвилинки», які проводилися на педагогічних годинах.Значному підвищенню професійної майстерності сприяли колективні перегляди, які  спрямовували діяльність педагогів на поглиблення теоретичних знань, вдосконалення практичних   вмінь та навичок, розвитку педагогічної майстерності.

Значна  методична допомога надавалася вихователям-початківцям та вихователям, які мають  стаж роботи до 3-х років.З метою адаптації, входження у професію та набуття професійних якостей молодими спеціалістами було організовано та систематично проводилися засідання Школи професійного зростання. Організовано наставництво.

Педагоги «Гармонії» постійно працюють над розвитком своєї професійної творчості. Практичним кроком у розв’язанні завдань річного плану стало поповнення пізнавально-інтелектуальних центрів у групах  новими дидактичними посібниками логіко-математичної, мовленнєвої спрямованості, посібниками на розвиток розумових здібностей із різних розділів програми, було зібрано матеріали з логіки, народної математики, цікаві пошукові та творчі завдання, цікаві ігри за технологією теорії розв’язання винахідницьких завдань, ігри на розвиток асоціативного мислення тощо. Напередодні початку нового навчального року на виставці «Цікавинки для малят» педагоги продемонстрували методичні посібники, дидактичні ігри, які вони виготовили та придбали разом з батьками для роботи з дітьми у поточному навчальному році.  Треба зазначити, що підвищився загальний рівень якості виготовлених посібників, вихователі дотримуються вимог щодо естетики оформлення та варіативності їх використання.  Усі  дидактичні матеріали підібрані та виготовлені відповідно до методичних вимог яскраві, сучасні, ламіновані, зручні  для дітей.

На засіданні творчої лабораторіїщодо впровадження  нетрадиційних методів оздоровлення,під керівництвом Старостіної Т.Г., вихователем Святою Л.Д. було взято у розробку комплексгімнастики пробудження після денного сну з використанням нетрадиційних методів оздоровлення.

Зі створенням на території закладу «Екологічної стежини» педагоги «Гармонії» активізували пошук нових підходів щодо організації роботи з дітьми з екологічного виховання.   У 2019/2020 навчальному році члени Школи педагогічної майстерності розробили та реалізовують проєкт «Мандруємо екологічною стежиною». Проєкт спрямовано на творчий пошук нових методів і прийомів щодо реалізації питання екологічної компетентності дошкільників. Продовжено створення відповідного середовища, забезпечується методичний супровід щодо роботи на «Екологічній стежині».Організовано засідання динамічної групи щодо вирощування рослин для висаджування їх  на тематичній «зупинці».

Необхідно зазначити, що музичні керівники, інструктори з фізкультури, керівники гуртків не лише працювали над удосконаленням своїх творчих здібностей, але й системно розвивалиїх у своїх вихованців.   Свята, розваги, тематичні заходи  проходять на високому професійному та творчому рівні. Слід відмітити  підготовку залів до проведення різноманітних урочистостей. Оформлення не повторюється до кожного свята та вирізняється красою та незвичністю.Члени творчої групи з оформлення святкових залів Байрамова Н.В., Стаценко Н.В., Левицька О.І., Чернишова Г.А., Пустовалова Н.В., Степанова Т.В., Корнієнко Л.І., Комісарчук Н.П.,Литвиненко М.М., Гершун А.В, креативно та сучасно вирішують поставлені завдання.

У 2019/2020 навчальному роцірезультативно функціонували гуртки «Раннє читання»; «Hello!» - англійська для малят, «Театральне віконце», «Дельфінчик».

 Для педагогічного загалу закладу систематично організовувався огляд фахової літератури та періодичних видань, поповнювався розділ власного сайту закладу «На допомогу вихователям», висвітлювався досвід колег освітнього інтернет-простору, обговорювались актуальні питання навчання та виховання дошкільників, функціонування дошкільного закладу, аналізувались недоліки, приймались рішення щодо їх усунення, організовувався обмін досвідом  та пошук шляхів взаємодії з родинами вихованців. У зв’язку із карантином щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 з 16 березня  2020 рокупедагоги «Гармонії» опанували дистанційну роботу, що надало новий поштовх для саморозвитку та самовдосконалення професійної майстерності педагогічного колективу.

Атестація важливий етап у діяльності кожного педагога. З метою якісного проходження атестації у закладі було створено атестаційну комісію, яка працювала відповідно до затвердженого плану, вчасно надавала допомогу педагогам, які атестувалися, вивчала систему роботи педагогів, які підлягали атестації.  Слід відмітити, що у зв’язку із карантином щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 підсумкове засідання атестаційної комісії було проведено дистанційно.  

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла їх активна участь у методичній роботі міста та області.

На базі закладу проведено засідання «Педагогічного аукціону» для вихователів-методистів ЗДО міста, яке було підготовлено вихователями-методистами Сніцарьовою О.М., Кісенко Ю.В. та вихователем Ілющенко І.С.

Проведено засідання міської Школи новаторстваза проблемою «Використання МАС для забезпечення якості засвоєння освітнього матеріалу» вихователем-методистом Сніцарьовою О.М. та вихователем Пирожок  А.В.

Вихователь Ковтуненко Н.О. презентувала свій досвід  роботи із казкою разом з вихователем-методистом Кісенко Ю.В.  на засіданні обласної майстерні: «Педагогічний досвід Миколаївщини»

У рамках проходження атестації вихователь Ковальчук Н.В. провела майстер–клас: «Сучасні підходи з навчання дошкільників української мови» для педагогів міста.  Вчитель-логопед Байрамова Н.В. провела семінар-практикум «Значення голосової функції у процесі спілкування» під час засідання  методичного об’єднання вчителів-логопедів ЗДО міста.

Четвертий рік поспіль колектив закладу є активним учасником обласної педагогічної студії «Соціальний розвиток та економічна освіта дітей дошкільного віку». У лютому 2020р на базі закладу відбулося засідання для педагогів області. Вихователі «Гармонії» майстерно поділилися напрацьованим досвідом щодо впровадження соціально-фінансової програми «Афлатот».

Кожен малюк прагне до творчості і руху. Це приносить дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо.

Центр розвитку дитини «Гармонія» винагороджує це прагнення цікавими заняттями, які допомагають кожній дитині виявити і розкрити свої здібності, дізнатися багато нового, а також швидше розвиватися і зростати здоровим. З цією метою в дошкільному закладі і організовано гурткову роботу. Заняття в гуртках дозволяють дітям розкритися, а батькам побачити весь спектр можливостей і сферу майбутніх інтересів власних дітей.

У закладі організовано роботу таких гуртків:

 • англійська мова;
 • раннє навчання читанню;
 • театралізована діяльність;
 • комунікативна діяльність;
 • соціально-фінансова освіта;
 • фізкультурно-оздоровча діяльність;
 • художньо-естетична діяльність.

Гурткова робота спрямована на розвиток творчості дошкільників, їх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб дітей щодо реалізації їх особистостей. Працюючи, керівники гуртків прагнуть зберегти, збагатити, а також розвинути таланти дитини.

В 2019/2020 навчальному році започаткували та впровадили нову авторську програму роботи театрального гуртка «Фантазія». Втілення в роботу гуртків проекту «Мова-ДНК нації» та виготовлення дидактичних ляльок «Лепетунів» є обов’язковим у наступному році.

Робота в гуртках насичена діяльністю, яка сприяє розвитку дитячої індивідуальності та пізнавальних можливостей дітей, дає максимальну свободу для творчого просування, пробуджуючи прагнення цікаво провести час на заняттях.

Свої особисті досягнення, артистичні здібності, перші навички читання та володіння англійською мовою діти демонстрували на відкритих заняттях разом з керівниками гуртків для батьків. під час проведення «Тижня особистих досягнень».

Ефективність роботи в гуртках значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. У навчальних кабінетах проведено ремонтні роботи із заміною металопластикових вікон, оснащено РК екранами та сучасною інтерактивною дошкою. Придбано яскраві офісні та дитячі меблі, дидактичний матеріал, ігрове та навчальне обладнання, різноманітні атрибути. Плануємо у 2020/2021 навчальному році придбати нові кубики для зручності в роботі керівника гуртка з навчання дітей ранньому читанню.

 

Відповідно до річного плану  вихователі-методисти Сніцарьова О.М. та Кісенко Ю.В. організовували роботу методичного кабінету якісно та професійно:

 • на початку нового навчального року оновлено інформаційний стенд «Методичний вісник»;
 • соціальним педагогом Чернишовою Г.А.; оновлено «Дошку пошани» для батьків закладу;
 • оновлено стенди Академії творчості «Святкуємо День народження Чорного моря», «Щаслива лапа»;
 • на «Екологічній стежині» організовано встановлення фігур у куточку лісу та оформлено зупинку «Лабораторія Гнома-агронома»;
 • продовжено роботу з оновлення змісту та тематичного наповнення портфоліо педагогів;
 • створили медіатекст щодо поздоровлення працівників до професійного свят;
 • проведено урочисті заходи до Всеукраїнського Дня дошкілля та Дня працівників освіти;
 • розпочато реалізацію проекту «Мова – ДНК нації» («Лепетуни»);
 • проведено інтерв’ювання   батьків вихованців «Що ми знаємо про проєкт «Мова – ДНК нації»;           
 • розглядається можливість участі закладу у проєкті  LEGO «Сприяння освіті» в Україні;
 • оформлено підписку періодичних фахових видань, електронних версій;
 • постійно упорядковується документація у кабінеті та медіаматеріали заходів, що проводяться у закладі;
 • постійно поповнюються рубрики власного сайту закладу інформаційними матеріалами, медіатекстами, фотоматеріалами тощо, зокрема, «На допомогу вихователю», «Вивчаємо нормативні документи», «Готуємося до педради»;
 • придбано подарунки для учасників та переможців конкурсів, турніру «П’ятнашки», змагань з шашок.

Належна увага протягом 2019/2020 навчального року приділялася організаційно-педагогічній роботі.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяла тісна взаємодія педагогів з батьківською громадою. Допомога батькам вихованців КЗ ЦРД «Гармонія» здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: директором закладу, заступником директора закладу, вихователями-методистами, вихователями груп, медичними працівниками, вузькими спеціалістами з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

Робота з батьками проводилась у формі групових батьківських зборів, круглих столів, анкетувань та індивідуальних консультацій, телефонних консультацій, бесід, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у закладі. Це і перегляд та участь батьків в дитячих святах, розвагах, проведення спільних спортивних розваг та свят, виховних заходів, днів відкритих дверей. Застосовувались засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки з папками-пересувками, поновлено Галерею Пошани батьків, фотовиставки, виставки психолого-педагогічної літератури тощо). Традиційно для батьків організовувались виставки робіт дітей з зображувальної діяльності. Цікаво пройшли Тиждень батьківства,  Тиждень демонстрації особистих досягнень вихованців для батьків (результативність роботи гуртків) та Тематичні тижні за Календарем цікавих подій за участі батьків. Батьки вихованців мали змогу не тільки переглянути заняття, але й прийняти  участь у заходах.Під час проведення«батьківського тижня» вихователі усіх вікових груп підібрали принадні форми роботи, тому Тиждень та День відкритих дверей пройшов цікаво та з користю. Педагоги групи №26 Янович Т.В., Гештемулт О.А. провели «Вечорниці», що сприяло залученню батьків і дітей до народних традицій та звичаїв, зміцненню родинних відносин.

Протягом року проводилися  заняття з переддошкільної освіти у Школі «Я граюся разом з мамою».

З великим задоволенням батьки дітей садових груп переглянули театралізовані дійства фестивалю «Казка завітала», а батьки дітей перших молодших груп - театралізоване дійство «Малюки грають казку».

Для забезпечення інформування батьків та громадськості про діяльність   закладу   оформлені інформаційні стенди, функціонує власний веб-сайт, де є Сторінка голови батьківського комітету закладу. Батьками створено в соціальних мережах закриті групи, де надається інформація стосовно роботи груп та закладу в цілому, висвітлюються головні події. 

Налагоджена робота батьківського комітету закладу та батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку закладу та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги, активно працюють над оновленням та поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей, допомагають у оформленні клумб, беруть участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах, допомагають у обслуговуванні комп’ютерної техніки.

У 2019/2020 навчальному році продовжувалася тісна співпраця з міським благодійним фондом «Родина», який було створено за ініціативи батьків. Адміністрація та педагоги постійно проводять роз’яснювальну роботу щодо порядку надання благодійної допомоги та заборони руху готівкових коштів у закладі. Директором видано наказ про заборону збору коштів працівниками закладу, з яким всі ознайомлені під особистий підпис.

У приміщенні кожної вікової групи розміщена «скринька скарбника», де батьки завжди можуть залишити кошти благодійної допомоги, при цьому не задіяти працівників закладу, бо право відмикати цю скриньку є тільки у голови батьківського комітету групи або скарбника.

 

Проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів та музичних свят та розваг здійснювалося відповідно до річного плану,змістовно та цікаво. Було проведеноконкурс читців «Зимові візерунки – 2020». Але, у зв’язку з карантином щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 не проведено конкурси читців «Тарасове слово й досі живе», «Для милої матусі», міський турнір «П’ятнашки», міський фестиваль «Южноукраїнська перлина – обдарована дитина».

Згідно з річним планом роботи закладу проводилася робота з формування знань та практичних навичок з безпеки життєдіяльності дітей. Але, Тиждень безпеки життєдіяльності  («Отруйні рослини, гриби, небезпечні тварини»), який мав бути проведений  у травні 2020 року,було організовано з дітьми та батьками в он-лайн режимі.

У 2019/2020 навчальному році належним чином була організована діяльність закладу з питань наступності та перспективності уроботі дошкільної та початкової ланок освіти. На початку навчального року узгоджено та скоординовано спільний план роботи між КЗ ЦРД «Гармонія» та ЮЗШ №4. Організовано відвідування педагогами та практичним психологом закладу уроківу школі, де змогли поспостерігати за успіхами випускників «Гармонії». Разом з учителями взяли участь у круглому столі за темою «Важливі аспекти підготовки дитини до НУШ».

 Але,у зв’язкуз карантином щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 не проведено консультацію за темою: «Готуємо дітей до навчання у НУШ» (вимоги сьогодення щодо підготовки дітей до навчання у школі), перегляд освітньо-ігрової діяльності у старших групах для вчителів початкових класів, не проведено змагання «Спортивна весна - 2020», не змогли організувати екскурсію у школу на «Останній дзвоник».

Оскільки робота закладу під час карантину щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 з 16 березня  2020 року здійснювалася в особливому режимі, що вплинуло на обсяг виконання річних завдань, які було заплановано на період березень-травень 2020 року.  В цілому більшість річних завдань було вирішено.

Створена система методичної роботи у закладі щодо підвищення професійної компетенції педагогів забезпечила стабільну діяльність педагогічного колективу, всебічний розвиток та виховання дітей, якісне засвоєння ними програмового матеріалу, формування життєвої компетентності, розвиток індивідуальних здібностей та нахилів дошкільнят.

 

Робота під час  карантину

На період карантину у зв’язку з пандемією COVID – 19 педагоги закладу продовжили освітню діяльність з дітьми у дистанційному режимі, використовуючи соціальні мережі viber, facebook, відеохостинг youtube, платформу zoom.

Для ефективного та якісного забезпечення освітнього процесу   в умовах дистанційної роботи, педагоги мали технічні можливості для організації дистанційного навчання, вдосконалювали свої навички у володінні інформаційно-комп’ютерними технологіями, постійно підвищувати свій професійний рівень, вихователі мотивували батьків підтримувати постійний зворотній зв’язок з ними.

Педагоги працювали з дітьми за участю батьків за перспективним планом, надавали рекомендації щодо проведення занять, організації спостережень, ігрової, трудової діяльності, проводили консультативно-просвітницьку роботу, надавали різноманітні поради, рекомендації, консультації.

Крім того педагогічні працівники опрацьовували фахову методичну літературу, переглядали та прослухували вебінари, брали участь у онлайн-конференціях, виготовляли дидактичний та ігровий матеріал для освітньої роботи з дітьми.

Частина батьків  долучилася до дистанційного навчання, підтримували постійний зворотній зв’язок з педагогами.

 

5. ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА

 

Серед завдань КЗ «Центр розвитку дитини «Гармонія»  є найголовніше — створити якнайсприятливіші умови для нормального фізичного розвитку дитячого організму, підвищення опірності інфекціям, поступового та систематичного загартування, зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров’я, прищеплення стійкого інтересу до рухової активності, формування життєво необ­хідних умінь, навичок, фізичних якостей.  

 У закладі обрано найефективніший шлях досягнення цієї мети — практичний, діяльнісний. Протягом 2019/2020 навчального року продовжувалося вдосконалення  створеної цілісної системи фізкультурно-оздоровчої роботи. Злагоджено співпрацювали управлінська, методична, медична, соціально-психологічна служби.    

Планово проводився медико-педагогічний контроль за системою фізкультурно-оздоровчої роботи.Медичним  персоналом закладу   проводилася профілактична та  санітарно-просвітницька робота з персоналом та батьками, спрямована на зниження захворюваності на грип, ГРВІ та інші, контроль за режимом провітрювання, збалансованим, раціональним харчуванням.   

Потужним засобом профілактики захворювань, оздоровлення, загартування та зміцнення імунітету дитячого організму є заняття з плавання у критому басейні.Тому, спільними зусиллями необхідно й у подальшому залучати дітей до занять з плавання, до пропагування серед батьків важливість занять з плавання для зростаючого дитячого організму.

Належна увага приділялася протягом 2019/2020 навчального року організації спортивно-масової та фізкультурно-туристичної робо­ти, як то: проведення днів і тижнів здоров’я, туристич­них походів, походів вихідного дня за участі бать­ків; залучення дітей до спортивних ігор і вправ, забав.  

Функціонування оздоровчо-профілактичного центру «Малята-здоров’ята», який здійснює оздоровчі заходи та спеціальні лікувально-профі­лактичні процедури, позитивно впливає на зміцнення здоров’я дошкільнят. Один раз на два місяці діти кожної групи вживають кисневі коктейлі, 2-3 рази на рік  відвідують соляну кімнату, займаються ЛФК, за призначенням лікаря отримують фізіо-процедури.   Відвідування соляної кімнати сприяє стимуляції метаболізму, профілактиці захворювань інфекційного, застудного характеру, стабілізує сердечну і судинну, дихальну та імунну системи. Вживання кисневих коктейлів покращує травлення, сприяє профілактиці функціональних порушень центральної нервової системи, також підвищує імунітет і працездатність. 

«Кількість фізіопроцедур, які отримані дітьми у ОПЦ «Малята-здоров’ята» за І квартал 2018р та І квартал 2019р

 

Процедури

2018/2019 н.р.

2019/2020 н.р.- за 7 місяців

УФО

452

287

Інгаляції

820

444

Масаж

228

219

СМТ

-

-

Електрофорез

30

26

Належне місце у проведенні оздорово-профілактичних заходів у 2019/2020 навчальному році мали заходи з психопрофілактичної роботи. Це - застосування елементів сміхотерапії, казкотерапії, музикотерапії, кольоротерапії, цільове використання вправ на розслаблення, психологічних етюдів, ігор-емпатій, ігор-медитацій різної тематики під час занять у розвивально-ігровому центрі,   відвідування сенсорної кімнати.

Питания аналізу захворюваності,  знаходиться на постійному контролі у адміністрації закладу.   

Проблемою залишається захворюваність під час адаптації дітей до умов перебування у дошкільному закладі, після вихідних днів та свят та те, що іноді батьки ігнорують зауваження вихователів про те, що необхідно підлікувати свою дитину. Діти приходять у заклад не загартовані, зі зниженим імунітетом.

Для покращення вище зазначених показників плануємо у новому 2019/2020 навчальному році  активізувати  санітарно-просвітницьку роботу серед батьків майбутніх вихованців на заняттях у Школі переддошкільної освіти, шляхом індивідуального консультування батьків, моніторингу ситуації та проведення діагностичних обстежень.

Вихованці, які починають постійно відвідувати дитячий садок, менше хворіють. Про результати системної роботи з малюками свідчить покращення загальних показників здоров’я дітей, рівня їхнього фізичного розвитку, а також активна участь батьків у процесі оздоровлення малят.

 

6.ХАРЧУВАННЯ.

 

Організація харчування  дітей у комунальному    закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  від 26.02.2013 року № 202/165.

У дошкільному закладі організовано триразовий режим харчування. У літній період вводиться додатковий другий сніданок.Батьки вносять  плату за харчування дитини у розмірі 60 %  від вартості харчування за день.Середнійрозмір батьківської плати за  харчування дітей у 2019/2020 навчальному році становив23 грн для дітей раннього віку та 32грн для дітей дошкільного віку.

На виконання  наказу управління освіти Южноукраїнської міської ради «Про організацію харчування дітей у закладах освіти міста Южноукраїнська у 2020 році», з метою посилення контролю за дотриманням норм харчування і своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей  на початок календарного року по закладу видано наказ «Про встановлення розміру батьківської  плати та пільг за харчування дітей». Відповідно до цього наказу на  50%   від  плати  за  харчування дитини звільняються  родини, які мають статус багатодітних. На 100%  від  плати  за  харчування дитини звільняються родини, які мають дітей з інвалідністю,  родини, у яких виховуються діти з особливими потребами    (вади мовлення), родини, у яких батько є учасником бойових дій, родини, які   має статус малозабезпеченої.

Відповідно до штатного розпису харчоблоки  укомплектовано двома шеф-кухарями, чотирма кухарами, які мають спеціальну освіту, чотирма підсобними працівниками, двома комірниками.  Забезпечують контроль за якісною організацією харчування дві медичні сестри з дієтичного харчування.

 Вкрай важливою залишається багаторічна проблема капітального ремонту приміщень харчоблоків та заміна технологічного обладнання.  До початку 2019/2020 навчального року на харчоблоках було частково замінено технологічне обладнання, а саме: придбані – холодильні камери – 2шт, електроплити – 4 шт, електромясорубка- 2 шт., протирочна машина – 1 шт., плазмові екрани, інтерактивна дошка - за бюджетні кошти

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2019/2020 навчального  року постачалися  централізовано постачальниками, які були визначені рішенням тендерного комітету  управління освіти. Центрозавоз проводився відділом з організації харчування управління   освіти  Южноукраїнської міської ради. На комори харчоблоків завжди завозилися свіжі та якісні продукти. Якість продуктів та супроводжуючі документи відповідали санітарно-гігієнічним вимогам. Показники вживання дітьми основних видів продуктів відповідали встановленим нормам.   

Щотижня комірниками  своєчасно подаються замовлення на продукти харчування. Заявки аналізуються та встановлюються причини недовиконання замовлення, якщо таке трапляється. Комісія з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини  контролює, щоб на комори закладу приймались якісні продукти.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, щодня медичною сестрою з дієтичного харчування спільно з кухарями та комірником   складається меню-розкладка на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою директором. Видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі для кожної вікової групи. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

 

     Аналіз виконання норм харчування за 2019 рік показує, що в цілому харчування вихованців  у закладі  здійснювалось відповідно до норм у середньому  на 96%.

Протягом  навчального року  сестри медичні старші здійснювали  контроль за санітарним станом харчоблоків та груп, за своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів працівниками. Результати контролю  розглядалися на нарадах придиректорові.            

        

7.РЕЗУЛЬТАТИ  РОБОТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці»   адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.   Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю директора, фахівця з охорони праці та відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в КЗ ЦРД «Гармонія»у 2019/2020 навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

Узакладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог чинного законодавства. 

Протягом 2019/2020 навчального року постійно проводилася  робота щодо запобігання випадкам дитячого травматизму. Для цього заплановані та проводилися тематичні заходи

Систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижня безпеки.У листопаді 2019 року був проведений «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності» та Тиждень безпеки дорожнього руху.  Традиційні Тиждень охорони праці і безпеки життєдіяльності (квітень, 2020р )та «Тиждень безпеки дитини» (травень,2020р) у зв’язку з карантином були проведені в онлайн-режимі. Педагоги надавали батькам у віртуальному методичному кабінеті пам’ятки про короновірусну інфекцію, рекомендації щодо дотримання карантинних заходів.  Така ж профілактично-інформаційна робота проводилася й з працівниками закладу.

З метою формування у дітей знань з безпеки життєдіяльності проведено:

- місячники «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), «Вогонь – друг, вогонь – ворог» (жовтень-листопад),  «Один вдома!» (грудень); «Безпека взимку», «Стихійні лиха»(січень).

З метою покращення профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності   у жовтні 2019 року було організовано і проведено відпрацювання практичних дій евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок надзвичайної ситуації (виникнення пожежі).

У лютому 2020 року спільно з фахівцем  Южноукраїнських територіальних   курсів цивільного захисту    було проведено семінар-практикум з безпеки життєдіяльності за темою: «Евакуація учасників навчально-виховного процесу та практичне застосування вогнегасників».

Протягом травня-червня 2020 року було проведено інформаційно-профілактичну роботу серед учасників навчально-виховного процесу щодо дотримання правил поводження на водоймах у літній період.

Питання безпеки життєдіяльності   систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводяться   інструктажі, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Директором  були видані   відповідні накази, з якими  ознайомлені відповідальні працівники, а у разі необхідності й весь колектив,   під підпис.      

Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що  заклад має достатнє інформаційно-нормативне та методичне  забезпечення.

Дані по травматизму за 2019 рік:

 • з працівниками на виробництві – 0 осіб;
 • з працівниками у побуті – 0 осіб;
 • мікротравми з дошкільнятами – 4 особа;

Дані по травматизму за період з січня по травень 2020 року:

 • з працівниками на виробництві – 0 осіб;
 • з працівниками у побуті –2 особи;
 • мікротравми з дошкільнятами – 0 осіб;

 

8. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

 

Робота зі зверненнями громадян протягом 2019/2020 навчального року у комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» здійснювалася відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  згідно з  інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,  затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348, а також згідно з рішеннями виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, наказами управління  освіти та наказами по закладу.

Відповідно до щорічного наказу  по КЗ ЦРД «Гармонія»  «Про  затвердження графіка особистого прийому громадян директором на …рік» та відповідно до посадових обов’язків, особистий прийом громадян   постійно здійснюється  керівником або у разі відсутності керівника його заступником  згідно зі встановленим графіком   щовівторка та щочетверга  з 1600 до 1730.

Дана інформація розміщена на інформаційних стендах  та на веб-сайті.  Батьки та працівники   ознайомлені з графіками особистого прийому керівника.  

На стенді інформування батьків розміщена інформація про відповідальних працівників закладу, номери телефонів, за якими батьки та працівники   закладу можуть отримати додаткову інформацію.

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». У закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом директора.

Стан роботи зі звернення громадян  заслуховується двічі на рік на  адміністративних  нарадах, на планових виробничих нарадах, відповідальною особою готуються   та надаються до управління освіти  щоквартальні  та  річні  звіти про  роботу  зі  зверненнями  громадян.

За тематикою звернення за звітний період  2019/2020  можна розподілити таким чином:

Письмових звернень – немає, у порівнянні з минулим роком було одне. На особистому прийомі були 20 осіб. Колективних звернень не було. Повторні звернення до розгляду також відсутні.  З питання працевлаштування  офіційно звернулися 10 осіб. З питання  фізичного розвитку та адаптації дітей до умов закладу  зверталися 5 осіб. З питання влаштування  дитини до дошкільного закладу – 5 осіб.  Всього за звітний період було офіційно зареєстрованих 24 звернень громадян. 

 

9. РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяла тісна взаємодія педагогів з батьківською громадою. Допомога батькам вихованців КЗ ЦРД «Гармонія» здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: директором закладу, заступником директора закладу, вихователями-методистами, вихователями груп, медичними працівниками, вузькими спеціалістами з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

Робота з батьками проводилась у формі групових батьківських зборів, круглих столів, анкетувань та індивідуальних консультацій, телефонних консультацій, бесід, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у закладі. Це і перегляд та участь батьків в дитячих святах, розвагах, проведення спільних спортивних розваг та свят, виховних заходів, днів відкритих дверей. Застосовувались засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки з папками-пересувками, поновлено Галерею Пошани батьків, фотовиставки, виставки психолого-педагогічної літератури тощо). Традиційно для батьків організовувались виставки робіт дітей з зображувальної діяльності. Цікаво пройшли Тиждень батьківства,  Тиждень демонстрації особистих досягнень вихованців для батьків (результативність роботи гуртків) та Тематичні тижні за Календарем цікавих подій за участі батьків. Батьки вихованців мали змогу не тільки переглянути заняття, але й прийняти  участь у заходах. Під час проведення«батьківського тижня» вихователі усіх вікових груп підібрали принадні форми роботи, тому Тиждень та День відкритих дверей пройшов цікаво та з користю. Педагоги групи №26 Янович Т.В., Гештемулт О.А. провели українські «Вечорниці», що сприяло залученню батьків і дітей до народних традицій та звичаїв, зміцненню родинних відносин.

Протягом року проводилися  заняття з переддошкільної освіти у Школі «Я граюся разом з мамою».

З великим задоволенням батьки дітей садових груп переглянули театралізовані дійства фестивалю «Казка завітала», а батьки дітей перших молодших груп - театралізоване дійство «Малюки грають казку».

Для забезпечення інформування батьків та громадськості про діяльність   закладу   оформлені інформаційні стенди, функціонує власний веб-сайт, де є Сторінка голови батьківського комітету закладу. Батьками створено в соціальних мережах закриті групи, де надається інформація стосовно роботи груп та закладу в цілому, висвітлюються головні події. 

Налагоджена робота батьківського комітету закладу та батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку закладу та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги, активно працюють над оновленням та поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей, допомагають у оформленні клумб, беруть участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах, допомагають у обслуговуванні комп’ютерної техніки.

У 2019/2020 навчальному році продовжувалася тісна співпраця з міським благодійним фондом «Родина», який було створено за ініціативи батьків. Адміністрація та педагоги постійно проводять роз’яснювальну роботу щодо порядку надання благодійної допомоги та заборони руху готівкових коштів у закладі. Директором видано наказ про заборону збору коштів працівниками закладу, з яким всі ознайомлені під особистий підпис.

У приміщенні кожної вікової групи розміщена «скринька скарбника», де батьки завжди можуть залишити кошти благодійної допомоги, при цьому не задіяти працівників закладу, бо право відмикати цю скриньку є тільки у голови батьківського комітету групи або скарбника.

Хочу особливо наголосити на  тому факті, що потенційні можливості сім’ї нині зазнають серйозних трансформацій. Педагоги відзначають зниження її виховного потенціалу, зміну її ролі в процесі первинної соціалізації дитини. Це пов’язано з тим, що доволі часто батькам бракує часу для спілкування з дитиною, знань щодо особливостей їх психофізіологічного розвитку. Іноді вони ставляться до дошкільного закладу з недовірою, що спричинено негативними інформаційними повідомленнями у засобах масової інформації. Тому питання співпраці педагогів із батьками доволі актуальне.

Розумне планування форм та видів співпраці з батьками дозволяє нам передбачати конкретний зміст і відповідну тематику заходів, системну, послідовну роботу з ними; допомагає цілеспрямовано  поповнювати веб-сайт, інформаційні осередки.

У новому 2020/2021 навчальному році педагогічному колективу необхідно акцентувати взаємодію з батьками на таких аспектах.

З огляду на актуальні питання організації освітнього процесу треба передбачити відповідні міні-експресконсультації з використанням практичних методів вирішення питань сімейного виховання та запрошенням вузьких фахівців ЗДО.

Привчати батьків   заходити на сайт закладу, управління освіти, на сторінки практичного психолога, соціального педагога, вчителів-логопедів, на сторінку «Поради лікаря». Можна оформити розсилання: новини дитячого садка надходитимуть електронною поштою кожному з батьків.

Важливим є планування матеріалів для наочної пропаганди як форми письмової комунікації. Увагу варто зосередити на: тематиці, конкретності змісту матеріалів, систематичній зміні цих матеріалів упродовж навчальної  року.

 

 

  10.ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДУ

 

У 2019/2020 навчальному році  у  комунальному закладі «Центр розвитку дитини» було поповнено матеріальну базу та здійснені ремонтні роботи, а саме:

 

У звітному періоді  за кошти місцевого бюджету були   профінансовані захищені статті – заробітна плата працівникам, харчування дітей, оплата   послуг за електроенергію, водо та теплопостачання.   Виплачувалися грошова винагорода, премія. У 2019/2020 навчальному році достатній бюджетний фінансовий ресурс було спрямовано на придбання господарчих товарів,   частково будівельних та сантехнічних товарів, а саме:

 

Технологічне обладнання – (холодильні камери – 2шт, електроплити – 4 шт, електромясорубка- 2 шт., протирочна машина – 1 шт.) – 180826

Плазмові екрани, інтерактивна дошка - 48000

Миючі засоби –  59176 грн

Господарчі товари –  77456грн

Деззасоби – 25518грн

Елекротовари (лампи, світильники, комплектуючі)-  53929грн

Вогнегасники, щитові стенди – 19242

Рушники паперові – 19146

Антисептик - 1907

Сода, уксус – 784

Двері металеві протипожежні – 2 шт - 22367

Всього :    508351 грн

За спонсорські кошти та кошти благодійної допомоги у 2019/2020 навчальному році було придбано товарів та послуг на суму

ВСЬОГО:  303 тисячі 497 гривен

 

№ з/п

Назва товарів та послуг

Сума
(грн.)

1

Предмети індивідуального догляду: туалетний папір, серветки, пакети для сміття, ганчір’я, освіжувач повітря, засіб для миття унітазу, стрейч-плівка

16346, 10

2

Будівельні та господарчі товари: лінолеум, кахель, електричні лампочки, церезит, багет, монтажна піна, профіль металевий, карниз, розетки, вимикачі, шпаклівка, клей, провід, спрей, клей для кахелю, профіль, фасадна фарба, гіпсокартон, ґрунтовка, світильники, кабель, колор, з’єднувальні планки

76302,13

3

Металопластикові вироби (заміна  вікон: спальне приміщення групи № 9, сходинкових маршів групи №22,23,25,26; жалюзі (кабінет навчання дітей англійській мові); ролети (група №10)

31308,00

4

Кондиціонер DELFA ACh0718

5299,00

5

Сіль кам’яна  спеціальна (заміна на підлозі в соляній кімнаті)

1960,80

6

Меблі в навчальний кабінет

2316,00

7

Декоративні дерев’яні вироби (дитячі лавочки, годівниці для птахів та тварин, дитяча альтанка, ортопедичні трапики, штахетник вуличний, місток з поручнями)

25554,00

8

Медикаменти для ОПЦ

5501,15

9

Фінансування проекту «Мандруємо екологічною стежиною» (обладнання освітнього ландшафту закладу: садові фігури)

18365,00

10

Підписка періодичних видань

10089,00

11

Термометри кімнатні

1056,00

12

Заміна вивіски  закладу

570,00

13

Тюлеві занавіски (сходинковий марш  біля груп № 9, 10; кабінет навчання дітей англійській мові)

9246,50

14

Канцтовари та книжна продукція (папір для принтеру А4, кулькові ручки, крейда, коректор-ручка, файли А-4, стрічка клейка,ножиці, папір для нотаток, лінійка-пластик, гумка для олівців, маркери кольорові, чинка для олівців, папка-конверт, скоби, клей ПВА, діркопробивач, чорнила для принтера, лотки, калькулятор, кольорові олівці, швидкозшивач; плівка для ламінування, журнали для відвідування та обліку роботи гуртків, лепбук «Екологічне виховання дошкільників»; плівка для ламінування,  демонстраційний матеріал «Розкажи про лікарські рослини» )

18534,49

15

Пилосос (група № 6,8,22)

7797,00

16

Фінансування літературних конкурсів: «Зимові візерунки-2020», «Усе починається з мами», «Шевченкове слово і досі живе», міського турніру « П’ятнашки-2020»,

« Юні шахісти»

3733,98

17

Проведення контролю вихідних параметрів НЧ-терапії, УВЧ-терапії, гальванізації,енергетичної освітленості бактерицидних випромінювачів

2532,94

18

Меблі : столи мобільні, стільці (група №15)

26640,00

19

Настінне кріплення

2250,00

20

Меблі в кабінет навчання дітей англійській мові

12000,00

21

Стільці дитячі у велику музичну залу

17565,00

22

Сосна зелена

4700,00

23

Сік яблучний для виготовлення кисневих коктейлів

2016,00

24

Фінансування фестивалю поробок із підручного матеріалу з безпеки життєдіяльності

1814,72

 ВСЬОГО: :  303 тисячі 497 гривен 21 копійка

 

2. Будівельні, господарчі, та електричні товари придбано для проведення ремонтних робіт у таких приміщеннях:

 • приймальна кімната групи №17;
 • кабінет навчання дітей англійській мові;
 • спальне приміщення групи №9;
 • сходинкових маршів біля групи № 22,23, 25, 26;
 • заміна світильників у груповому приміщенні групи № 24.

З огляду на  результати роботи комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія» за 2019/2020 навчальний рік,   можна впевнено стверджувати, що адміністрація закладу організовувала  безпечні  умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконувались.

 Робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей, запровадженням новітніх  методик та технологій, відповідно до змісту  Базового компоненту дошкільної освіти.

Нелегко знайти більш багатогранне і складне явище, ніж управлінська діяльність. Управління колективом називають мистецтвом, успіху в якому досягає той, хто постійно працює над удосконаленням управлінської діяльності, вивчає теорію педагогічного менеджменту і соціальну психологію.

Тому переді мною особисто, перед адміністрацією закладу стоять завдання динамічно розвивати зміст навчально-виховного процесу, підвищувати його ефективність та якість, бути компетентними у питаннях методології навчання, виховання і розвитку дошкільників, забезпечити конкурентоспроможність  закладу функціонувати у сучасних умовах.

Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.

Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку, самовіддану  працю щодо виховання майбутнього покоління нашої держави. Сподіваюсь на подальшу плідну, результативну та творчу взаємодію.

Дякую за увагу.

 

Категорія: