ЗВІТ директора комунального закладу «Центррозвитку дитини «Гармонія» про діяльність за 2020/2021 навчальний рік

 

ЗВІТ

директора комунального закладу «Центррозвитку дитини «Гармонія»

про діяльність за 2020/2021 навчальний рік

   

Доброго дня!  Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу – педагогів, медиків, молодший обслуговуючий персонал.

З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Левицька Любов Анатоліївна, директор комунального закладу «Центр розвиту дитини «Гармонія», звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2020/2021 навчальний рік.

      Звіт складено  відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

     Комунальний заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» (далі– КЗ ЦРД «Гармонія») здійснював свою діяльність відповідно до основних нормативних документів та законодавчих актів України, зокрема:

 •  Конституція України (1996),
 •  Закон України «Про освіту» (2017),
 •  Закон України «Про дошкільну освіту» (2001),
 •  Положення про заклад дошкільної освіти (2021),
 •  Базового компоненту  дошкільної освіти в Україні (редакція 2021),
 •  Закон України «Про охорону праці»(1992),
 •  Статут КЗ ЦРД «Гармонія»
 •  Програма розвитку закладу на 2016-2021 роки
 •  План роботи   на 2020/2021 н.р
 •  Освітня програма  на 2020/2021 н.р

 

       Головною метою діяльності закладу  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу  направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво здійснював  директор  згідно з повноваженнями, закріпленими  СтатутомКЗ ЦРД «Гармонія».

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

           Комунальний заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» розрахований на 600 місць за будівельною проєктною потужністю. За рахунок перепрофілювання чотирьох групових приміщень та за нормативними показниками кількість місць у закладі становить 348.

На початок навчального року, з 01.09 2020 року контингент дітей становив: 435 осіб. Дітей раннього віку -133 , дітей дошкільного віку- 302. На кінець навчального року   показники змінилися, але не значно  Всього дітейу закладі 458. З них: дітей раннього віку – 140,  дітей дошкільного віку - 318.

          Мережа груп   повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. 

 Упродовж 2020/2021 навчального  року  функціонувало 22 груп, які укомплектовано відповідно до вікової періодизації,а саме:три других ранніх групи для дітей віком від 1,6 до 2-х років, чотири перших молодших групи для дітей віком від 2-х до 3-х років, чотири других молодших групи для дітей віком від 3-х до 4-х років, чотири середні групи, де виховувалися діти з 4-х до 5-ти років, три старших групи для дітей віком від 5-ти до 6 (7) років, дві різновікові групи для дітей віком від 3-4, 5-6 років, дві групи для дітей з особливими потребами - вадами мови. 

Зарахування дітей до закладу відбувається протягом навчального року, з дотриманням правил прийому за електронною реєстрацією та за рішенням інклюзивно-ресурсного центру. 

       Режим роботи закладу залишився без змін: 10,5 годин.Спілкування, навчання та ведення ділової документації здійснювалися державною мовою.

Порядок діяльності КЗЦРД «Гармонія» визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку».  Обов’язки працівників закладу визначені індивідуальними посадовими інструкціями та інструкціями з охорони праці, які є в наявності у кожного працівника та у кожній особовій справі, затверджені директором. У лютому 2021 року робочі та посадові інструкції для працівників було переглянуто та розроблено нові. Вони будуть діяти протягом 5 років. Чисельність вище зазначених інструкцій відповідає штатному розпису та діючим  нормативним вимогам.

Чисельність штатних одиниць становить 147,5.  Фактична кількість працівників протягом 2020/2021 навчального року становила – 138 осіб. Вакантні посади є, вони  тимчасові, на період відсутності основних працівників – вихователів.

У закладі функціонують:

 • два харчоблоки;
 • дві пральні;
 • критий плавальний басейн;
 • розвивально-ігровий центр з елементами ігрового та навчального обладнанням за системою М.Монтессорі;
 • сенсорна кімната;
 • оздоровчо-профілактичний центр «Малята-здоров’ята», де є тренажерна зала;
 • соляна кімната;
 • центр гурткової роботи з окремими кабінетами читання та англійської мови;
 • театральна студія;
 • велика музична та велика фізкультурна зали;
 • мала музична та мала фізкультурна зали;
 • студія «Дитяче радіо»;
 • два медичних блоки;
 • кабінет для проведення щеплень;
 • три кабінети: методичний, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури;
 • центр соціально-психологічної та логопедичної служби, з окремими чотирма кабінетами практичного психолога та соціального педагога, три логопедичних.
 • дев’ять службових кабінетів: директора, заступника директора, діловода, завідувачів господарства, фахівця з охорони праці, швачки, працівників харчоблоків, каштеляна;
 • три костюмерні;
 • складські та підсобні приміщення

Всі приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, раціонально.З 2019 року функціонує вуличний спортивно-ігровий  комплекс «Спортляндія», який  призначений для проведення фізкультурних занять, занять спортивними вправами та іграми на свіжому повітрі.   Комплекс має два осередки. На одному розміщене спортивне обладнання. На другому - ігрове футбольне поле з воротами, вкрите штучною зеленою травою. 

Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням і спортивними спорудами.

У приміщеннях і на території  закладу є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Влітку 2019 року оформлено на території графіті-розвивалочку. Це – стіна з малюнками, за допомогою яких діти разом з дорослими можуть закріплювати отримані знання, міркувати, складати цікаві розповіді, рахувати  тощо. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо.   Підготовка  ігрових майданчиків  до літнього оздоровлення 2021 року здійснювалася педагогамиразом з батьками.

 До початку оздоровчого періоду 2021 року  облаштовані розвивально-ігрові осередки – «зупинки»для реалізації проєкту «Екологічна стежина». Це - «будиночок та подвір’я Гнома-агронома», куточок лісу із гіпсовими тваринами, альтанкою та декоративним озером, імітація сільського подвір’я. Значно оновлено метеомайданчик, висаджено рослини-барометри, виготовлено знаряддя та атрибути для занять з дітьми, закінчено облаштування Еколенду з «дорожкою здоров'я» та іграшками-розсіювачамиводи.

Групові приміщення забезпечені сучасними модульними меблями та ігровим обладнанням, мають естетичний вигляд, цікавий та привабливий  інтер’єр. Розвивальне середовище закладу – зразкове та організоване з урахуванням інтересів дітей, відповідає їх віковим особливостям.  Коридори та прохідні приміщення оформлені своєрідними та естетичними стендами, які несуть смислове інформаційне навантаження  про досягнення дітей, батьків, педагогів, як то: «Пошана батькам», «Світ очима дітей», «Академія творчості», «Міні-музей фізкультури та спорту».

 

Персональний внесок керівника

щодо підвищення рівня організації освітнього процесу

 

Організація освітнього середовища закладу щорічно вибудовується  таким чином, щоб забезпечити багаторівневу систему умов для поетапного всебічного розвитку та соціального зростання дитини, залучення комплексу ресурсів: матеріально-технічних, програмно-методичних, особистісних, технологічних, що забезпечують освітній процес. Адже освітнім середовищє  стає тільки тоді, коли виконує свої основні завдання: забезпечує розвиток дітей дошкільного віку, охорону та збереження їхнього здоров'я, здійснює корекцію недоліків розвитку, враховує особливості розвитку та саморозвитку. І основною умовою при цьому є особистісно зорієнтована взаємодія дитини і педагога, у процесі якої відбувається засвоєння соціокультурного досвіду, індивідуальний педагогічний супровід.

  Пріорітетними ключовими аспектами педагогічно керованого освітнього середовища КЗ ЦРД «Гармонія» є: відповідність Базовому компоненту дошкільної освіти, усвідомленість учасниками освітнього процесу унікальності дитини, відкритість по відношенню до дитини.

  В умовах КЗ ЦРД «Гармонія»різні види освітнього простору доповнюються предметно-розвивальним середовищем, яке презентовано у вигляді взаємозв’язаних складових єдиного комплексу і разом з тим достатньо самостійних структур, оформлених у осередки, блоки, центри тощо за принципом провідних форм і чинників розвитку вихованців.

 

З метою модернізації та осучаснення освітньої діяльності закладу нового типу, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, всебічного та гармонійного розвитку дитячої особистості   колектив КЗ ЦРД «Гармонія» протягом 2011-2021 рр працював над реалізацією проблеми «Гармонійний розвиток особистості дошкільника шляхом формування цілісної картини світу, життєвої компетентності та особистісної культури». Слід відмітити, що колектив плідно, творчо та результативно працював над проблемним питанням  десять років.

Питання   гармонійного розвитку особистості дитини включає в себе широкий спектр складових, для глибокого опрацювання яких необхідний значно більший термін, ніж п’ять років.Проаналізувавши роботу за проблемою, встановлено, що протягом 2011-2016рр  не були глибоко відпрацьовані певні напрямки виховання та розвитку дітей. Для детального опрацювання вище зазначених питань, на думку колективу, необхідний подальший п’ятирічний  термін, тому роботу над проблемним питанням було продовжено на наступні п’ять років з 2016 по 2021 роки.

Протягом десятирічного періоду  вирішувалися такі завдання:

 • оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
 • оновлення цілей і змісту освітньо-виховного процесу на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації;
 • стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою усіх дітей п’ятирічного віку по мікрорайону, закріпленому за ЗДО;
 • формування патріотизму та національної ідентичності кожного вихованця;
 • забезпечення підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;
 • створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітньо-виховного процесу;
 • посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної та правової  підготовки дітей;
 • створення здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього середовища для дітей;
 • створення належних умов розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних форм та засобів отримання дошкільної освіти;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом самоосвіти;
 • забезпечення соціальних гарантій педагогічним та іншим працівникам ЗДО шляхом створення належних умов для їх професійного вдосконалення та творчості;
 • створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для сталого функціонування  закладу відповідно до міжнародних стандартів якості освіти;
 • забезпечення пріоритетного розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин;
 • гуманізації взаємин дитини з навколишнім;
 • формування свідомого, відповідального ставлення до життя;
 • оптимізації взаємодії педагогів з родинами вихованців.

 

Колектив забезпечував фізичне, психічне та моральне здоров’я  вихованців. Постійно поповнювався зміст освітніх технологій, вдосконалювалося предметно-ігрове розвивальне середовище. Підсилювався творчий розвиток дошкільників засобами інтеграційного та максимально індивідуалізованого освітнього процесу. Впроваджувалися нові підходи з формування життєвої компетентності дошкільника у  різних сферах його діяльності. Освітній процес спрямовувався на підвищення рівня духовної, моральної, правової культури, поліпшення стосунків між усіма учасниками навчально-виховного процесу. Системно та послідовно у площині вдосконалення освітньої діяльності у закладі вирішувались такі завдання:

 • диференціації навчального матеріалу з урахуванням особливостей розвивальних центрів;
 • індивідуалізація  педагогічного процесу в рамках освітньо-ігрової діяльності;
 • організація дослідницько-пошукової діяльності дошкільників;
 • забезпечення розвивально-виховної зайнятості кожному вихованцю;
 • активізації діяльності педагогічного колективу щодо формування життєвої компетентності дитини;
 • створення фонду «Хочу» і «Можу».

У ході реалізації проблемного питання за перші п’ять років були окреслені та вирішені наступні завдання.

За період 2011-2016рр

1.Розвиток творчих здібностей та нахилів дітей засобами образотворчої та художньо-мовленнєвої діяльності.

2.Формування дитячого світогляду як важливого показника життєвої компетентності дошкільника на основі сучасних інноваційних технологій.

3.Відновлення пріоритету сімейного виховання для забезпечення розвитку особистісного потенціалу дитини.

4.Формування сталих світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості.

5.Розвиток духовної культури дошкільників та формування морально-етичних цінностей у контексті громадянського виховання особистості.

6.Відродження духовно-етичних і національних традицій та культури.

7.Впровадження здоров’язбережувальних та здоров’яформуючих технологій – фізичне, психічне, духовне здоров’я дитини.

8.Продовження роботи щодо гуманізації відносин дитини зі світом як засобу наповнення гармонією внутрішньої картини світу.

9.Зміцнення фізичного та психічного здоров’я  через активізацію фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

10.Формування пізнавальної активності дошкільників  шляхом  впровадження  творчих завдань.

11.Формування особистості дитини та її громадянської позиції через ігрову діяльність.

12.Розвиток пізнавальної активності дошкільників як засобу формування розумових здібностей та інтелекту.

13.Вдосконалення роботи щодо гармонійного розвитку особистості дошкільника та набуття ним життєвої компетентності як основи успішної соціалізації.

 

За період  2016-2021 рр

1.Формування сучасної педагогічної культури батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки.

2.Формування засад патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності

3.Краєзнавчої роботи з метою ознайомлення дітей з історією, природою та культурою рідного краю.

4.Активізації роботи щодо художньо-естетичного виховання та вдосконалення форм, методів, прийомів  роботи з питань навчання дітей зображувальній  діяльності.

5.Виховування екологічної культури та формування екологічної свідомості дошкільників у процесі трудової діяльності  в поєднанні з сучасним  дитячим дизайном.

6.Формування екологічної компетентності дошкільниківшляхом активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

7.Формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів у різних видах діяльності, розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників, формування етично-граматичних засад мовлення.

8.Консолідації зусиль педагогів та сім’ї щодо зміцнення здоров’я дітей, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції та власної безпеки.

  У ході роботи над реалізацією проблемного питання педагоги закладу опановували нові форми, методи, технології роботи з вихованцями. Продовжувалось не тільки впровадження, а й творчий розвиток  наступних інноваційних технологій та методик: методика використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі К.Л. Крутій, технологія створення та використання інтелектуальних карт (за методичним конструктором Н.В. Гавриш), технологія інформаційно-ігрової творчості Н.В. Гавриш;  технологія формування базових особистісних якостей дошкільника Н.В. Гавриш; «Ігрова логіка»; «Навчання дітей розповіданню за схемами»     К.Л. Крутій.

   Упровадження сучасних інноваційних технологій у роботу з дітьми сприяло підвищенню і якості дошкільної освіти вихованців, і професійної компетентності педагогів, підняття їх рівня технології роботи на більш вищий рівень з питань партнерської взаємодії з дітьми та забезпечення особистісно зорієнтованого підходу.У 2020 році розпочато системну роботу за напрямком «Організація інтегрованого освітнього процесу в системі STREAM - освіти», мета якого: розробка методів навчання  дітей дошкільного віку на засадах дидактичних принципів інтеграції, індивідуалізації та диференціації освітнього процесу, розробка однієї з форм проведення пошуково-дослідної роботи з дітьми дошкільного віку через створення STREAM-центрів: дослідництво дошкільнят у новому предметно-розвивальному просторі.Поглиблену роботу над даною проблемою колектив закладу продовжить у 2021/2022 навчальному році.

     Зі всіма категоріями педагогічних працівників проводилися педагогічні ради, семінари-практикуми, диспути, ділові ігри, педагогічні турніри, ярмарки педагогічних ідей, бліц-ігри,  майстер-класи, тренінги, аукціон педагогічних ідей, синтез думок, методичні посиденьки, відкриті колективні перегляди, декади майстрів, круглі столи тощо. За звітний період 2011-2021 рр було організовано роботу шкіл молодого вихователя, професійного зростання, професійної майстерності, творчих груп, бюро педагогічних знахідок, динамічної групи тощо.

Треба зауважити, що якісному  вирішенню завдань проблемного питання сприяла організація роботи гуртків у закладі: «Театральне віконце», «Весела абетка» (раннє читання), «Hello» (з вивчення англійської мови». Керівники гуртків забезпечували випереджувальний розвиток дітей, розкривали природні здібності та таланти вихованців «Гармонії».

         Слід відмітити високий рівень щодо підготовки та проведенняпедагогами закладу заходів на рівні міста, області, країни, як то: участь у 2018ру Міжнародному семінарі «Соціальний розвиток та фінансова грамотність». На регіональному рівні на засіданні обласної майстерні «Педагогічний досвід Миколаївщини» представляли досвід роботи:

 • Спеки О.В. «Впровадження соціально-фінансової освіти за програмою «Афлатот»2016р
 • Ковтуненко Н.О.«Розвиток мовлення дошкільників засобами театралізованої діяльності» у 2019р

У 2016р на базі КЗ ЦРД «Гармонія» проведено обласний семінар «Національно-патріотичне виховання дошкільників засобами фізичної культури».

Протягом 2016–2021 рр забезпечувалася активна участь узасіданнях обласної педагогічноїстудії «Соціальний розвиток та економічна освіта дітей дошкільного віку». На нашій базі проведено 3 обласних засідання.

Міський рівень. Протягом 10 років були слухачами та організаторами міських засідань.

 •  «Педагогічний калейдоскоп» Кулик О.І., Ковтуненко Н.О.
 • «Школа новаторства» - Спека О.В., Пирожок А.В. 
 • «Логопедичне кафе» - Мокану Н.В.,  Скурта І.В., Гречух Л.С., Свята Л.Д.
 • «Веселковий вернісаж» - Лисейко Н.М., Янович Т.В., Степанова Н.В.
 • «До-мі-соль-ка» - музичні керівники Тоцька Н.І., Майданюк В.О., Тоцька Н.В.
 • «Творча лабораторія вихователів старших груп» -  Дряміна Л.В.
 • методичне об’єднання інструкторів з фізичної культури  - Ніконова Г.В., Старостіна Т.Г.
 • методичне  об’єднання «Педагогічний аукціон» - Ілющенко І.С.;
 • «Авторська студія» - Товстик Н.Ф., Швейцер К.М.
 • майстер–клас - Ковальчук Н.В.;
 • семінари – практикуми для вчителів-логопедів ЗДО міста Байрамова Н.В.

і багато інших.

КЗ ЦРД «Гармонія» - постійний учасник творчих конкурсів та фестивалів на рівні міста: «Гарячі страви споживай та про своє здоров’я дбай», «Сузір’я талантів», «Южноукраїнська перлина – обдарована дитина», «Вихователь року» тощо.

Методична служба  забезпечуваланалежний рівеньпрофесійного зростання педагогів.

Діяльність служби включала наступне.

 • Матеріально-технічне забезпечення:

-    придбання методичної літератури та дидактичних посібників;

-    поповнення аудіо та відеотеки;

-    оформлення перспективного педагогічного досвіду;

-    підготовка та випуск іміджевого матеріалу (буклети, брошури, стенди, реклама, сайт);

-  розробка банерів «Зима», «Весна», «Країна мрій», «Розвивальне середовище», «Про нас», «Афлатун скликає друзів», «Замок», «Екологічна стежина», «Школа Світлофора»та інші.

 • Методичне забезпечення:
 • провадження програм пріоритетних  напрямків педагогічної діяльності;
 • підбір та вивчення нових технологій та методик;
 • вивчення та впровадження  перспективного педагогічного досвіду;
 • проведення діагностики рівня креативного потенціалу педагогів;
 • впровадження у роботу творчих доробок МОІППО, вітчизняного та світового педагогічного досвіду;
 • поповнення бази даних щодо інноваційних технологій та перспективного педагогічного досвіду;
 • вивчення творчих доробок педагогів закладу  та результативності впровадження інноваційних технологій у практику роботи.

Вжиті директором закладу дошкільної освіти заходи

щодо охоплення навчанням дітей 5- ти річного віку

              З метою прогнозування перспективної мережі відповідальними працівниками КЗ ЦРД “Гармонія”   щорічно проводиться облік дітей закріпленого мікрорайону. 

         На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року   «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» від 17.12.2008 №1/9 – 811, у закладі дошкільної освіти особлива увага приділялась навчанню дітей 5-ти річного віку. Упродовж року працівники соціально-психологічної служби  надавали сім’ям з такими дітьми  консультативну допомогу з питань розвитку виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку. На кінець навчального року в КЗ ЦРД «Гармонія» виховується 125 дітей 5-річноговіку.

         З метою пропагування дошкільної освіти керівник знайомила батьків потенційних вихованців з нормативно-правовими документами щодо діяльності закладу,  методичною та психологічною службою дитячого садка надано рекомендації стосовно підготовки малюків до умов дитячого садка.   У зв'язку із запровадженням карантинних заходів не було   проведено  традиційну конференцію   для батьків, діти яких відвідуватимуть КЗ ЦРД «Гармонію» з 2021/2022 навчального року.

 

4. МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Зміст розділу «Методична робота» протягом 2020/2021навчального року носили системний та теоретично-практичний характер та були спрямовані на вирішення річних завдань та проблемного питання закладу

Було проведено планові педагогічні ради:

№1 «Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2020/2021 навчальний рік»

№2«Особливості краєзнавчої роботи у ЗДО»

№3«Використання сучасних ідей і технологій щодо розвитку пізнавальних здібностей дошкільників»

«Підсумки роботи педагогічного колективу за 2020/2021н.р. та роботи над проблемним питанням закладу»

Зметою набуття педагогами практичних знань, умінь та навичок у жовтні проведенопрактикуми з педагогами щодо організації роботи з дітьми на зупинках екологічної стежини закладу: «Куточок лісу» (Янович Т.А.), «У бабусі на подвір’ї»(Ковтуненко Н.О. Лисейко Н.М.), метеомайданчик, «Зелені класи»(Степанова Н.В).

З метою поглиблення та уточнення відомостей про місто, його історію, видатних мешканців, підприємства, флору/фауну рідного краю тощовихователі-методисти Сніцарьова О.М.,Кісенко Ю.В.провели педагогічний КВК «Найкращі краєзнавці».

Під час проведення кола ідей «Форми, методи, засоби краєзнавчої роботи з дітьми» вихователь Вовчанчіна І.П. визначила та обговорила з педагогами ефективні форми, методи, засоби, підходи щодо краєзнавчої роботи. (Створити міні-музеї, проводити цікаві форми роботи, оформити друковані та відео матеріали), поділилася досвідом роботи«Особливості краєзнавчої роботи у ЗДО».

З метою пошуку ефективних шляхів, засобів формування здоров’язбережувальної компетентності малюків колектив впроваджував у навчально-виховний процес новітні оздоровчі технології для фізичного та валеологічного виховання дошкільників

Практичним психологом Стаценко Н.В., соціальним педагогом Чернишовою Г.А. було проведено педагогічний консиліум «Де ховається здоров’я?», матеріали якого розміщено  у віртуальному методичному кабінеті закладу.

У другому півріччі вихователі-методисти спрямували роботу педагогічного колективу на організацію та проведення роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування логіко-математичної компетентності, активізації пізнавального розвитку. Разом з практичним психологом проведено семінар-практикум «Пізнавальний розвиток дітей. Основні аспекти», матеріали якого також були розміщено у віртуальному методичному кабінеті.

З метою поглиблення роботи щодо активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності дошкільників вихователь Свята Л.Д. поділилася своїм досвідом під час дискусійної панелі «Маленька ложечка математики щодня».

Педагогом Скуртою І.В. у рамках проєкту «STREAM-ОСВІТА дошкільників»  розроблено та презентовано проєкт «Секрети біоніки - дітям», надано методичні рекомендації щодо проведення тематичного тижня.

Значному підвищенню професійної майстерності сприяли колективні перегляди як то:

 • Квест «Улюблені куточки міста» - Пивоварова С.В.
 • Квест «Мандрівка рідним містом. Історичні місця Южноукраїнська» - Мордель І.А.
 • «Промінчики здоров’я» - Шеремет Т.О.
 • «Формування навичок особистої гігієни» - Вовчанчіна І.П.
 • «Квитка здоров’я» - Тарасова Л.М.
 • «Здоров’я – всьому голова» - Нестеренко В.М.
 • «Подорож в країну Здоров’я» - Мокану Н.В.
 • «Мандрівка в країну Вітамінію» - Кравченко Т.А.
 • «Папужка молодець – математики знавець» - Бахтіна І.Г.
 • «Пригоди на кухні у Гномів» - Ілющенко І.С.
 • «Цікава подорож» - Свята Л.Д.
 • «Подорож з Афлатуном» - Товстик Н.Ф.
 • «Пригоди з Афлатуном» - Гештемулт О.А.
 • «Веселі кольори та форми» - Мокану В.В.
 • Тематичний тиждень за проєктом «Секрети біоніки - дітям» - вихователі середніх та старших груп

Усі колективні перегляди були творчо, якісно підготовлені та проведені на високому професійному рівні.

З метою адаптації,входження у професію та набуття професійних якостей молодими спеціалістамибуло організовано наставництво досвідченими педагогами закладу. Започатковано спостереження режимних моментів, перегляди освітньо-ігрової діяльності молодими  спеціалістами у педагогів-майстрів.Вихователями-методистами постійно здійснювалося індивідуальне консультування та методичний супровід молодих вихователів з різних питань, систематично проводилися засідання школи професійного зростання із залученням різних спеціалістів як то:

- Тренінгове заняття для вихователів щодо активізації навичок ефективної взаємодії «Толерантне спілкування»,практичний психолог Стаценко Н.В.

- Консультація «Розвиваємо дрібну моторику у дітей»,вчитель-логопед Пустовалова Н.В.

- Консультація «Норма  та порушення у поведінці дошкільників»,практичний психолог Стаценко Н.В.

- Тренінг «Небезпеку видно не одразу» (протидія торгівлі людьми), соціальний педагог Чернишова Г.А.

- «Співбесіди»: педагогічна майстерність. У чому вона? Портрет сучасного вихователя»,педагоги-наставники.

- Семінар-практикум «Знайомство з програмою «Афлатот», вихователі-методисти Кісенко Ю.В., Сніцарьова О.М.     

- «Дискусія-бесіда»: види праці в дошкільному закладі. Вимоги до їх проведення» -вихователь вищої категорії Бахтіна І.Г.

- «Методичні дебати»: розв’язання практичних ситуацій; хлопчики і дівчатка, підходи до виховання» - вихователь вищої категорії Тарасова Л.М.

- Семінар-практикум логопедів «Метод біоенергопластики в корекційно-відновлювальній роботі», вичтель-логопед вищої категоріїБайрамова Н.В.

- Консультація «Розлучення батьків очима дітей», соціальний педагог Чернишова Г.А.

- Семінар-практикум:«Методи і прийоми організації дитячого колективу», вихователь Томачинська Л.П.

- «Методичний фестиваль»: захист вихователями власного методичного надбання; проблеми, пошуки, знахідки», вихователі-методисти Кісенко Ю.В. Сніцарьова О.М.

 

З метою підвищення якості надання освітніх послуг, удосконалення професійних якостей, розвитку фахової творчості, обміну досвідом, удосконалення навичок працювати у групі організовано роботу методичних об’єднань«Методичні кафедри». Засідання проводились1 раз на квартал: жовтень, січень, квітень керівниками кафедр: ранній вік - Кулик О.І., молодший вік - Тарасовою Л.М., середній вік - Ілющенко І.С., старший вік - Томачинською Л.П., різновікові групи - Спекою О.В., з особливими освітніми потребами - Скуртою І.В., музично-естетичного розвитку - Майданюк В.О., розвитку творчих здібностей - Степановою Н.В., вузьких спеціалістів - Чернишовою Г.А., фізичної культури - Ніконовою Г.В.

Для якісної самоосвіти педагогів ознайомлено з переліком методичної літератури та посібниками, які будуть використовуватись у роботі протягом 2020/2021 навчального року. Систематично вихователі організовували огляд фахової літератури та періодичних видань для педагогічного загалу закладу.

У підзвітному  навчальному році було впроваджено нову форму з самоосвіти«Жива бібліотека»

Звіти запедагогічними проблемами надано та розміщено для ознайомлення у «Віртуальному методичному кабінеті»:

У жовтні- «Дистанційне навчання як засіб самоосвіти» - Брагар В.П.

У листопаді- «Розвиток мовлення засобами пальчикового ігротренінга» - Білоконь Н.Д.                    

У березні- «Розвиток зв’язного мовлення дітей шляхом використання пальчикового ігротренінга» - Бишук Л.Л.

У лютому- «Використання ІКТ у роботі вихователя» - Шалаєва К.В.                        

У квітні- «Розвиток еколого-природничого світогляду дошкільників шляхом предметно-практичної діяльності» - Дряміна Л.В.

 

  Атестація- важливий етап у діяльності кожного педагога. З метою якісногопроходження атестації педагогами у закладі створено атестаційну комісію, яка працювала відповідно затвердженого плану заходів, вчасно надавала допомогу педагогам, які атестуються, вивчала систему роботи педагогів, які підлягали атестації.       

У 2020/2021навчальному році атестовано 21 педагогічний працівник:

- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» - 1 особа;

- на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» - 1 особа; 

- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 особи;

- на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 особа;

- на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» - 3 особи;

- на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» - 5 осіб;

- на відповідність займаній посаді - 2 особи;

- на встановлення 12 тарифного розряду – 2 особи;

- на встановлення 11 тарифного розряду – 3 особи.

Відповідальною за атестацію Кісенко Ю.В. постійно відслідковувалося проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації та компетентнісно-модульного навчання. У 2020/2021навчальному році на курсах при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність  10 педагогів. Характерною особливістю проходження курсів підвищення кваліфікації, була організація навчання на дистанційній платформі. 

 

Відповідно до річного плану  вихователі-методисти Сніцарьова О.М. та Кісенко Ю.В. організовували роботу методичного кабінету якісно та професійно:

 • на початку нового навчального року оновлено інформаційний стенд «Методичний вісник»;
 • соціальним педагогом Чернишовою Г.А.; оновлено «Дошку пошани» для батьків закладу;
 • оновлено стенди Академії творчості «Святкуємо День народження Чорного моря», «Щаслива лапа»;
 • на «Екологічній стежині» організовано встановлення фігур у куточку лісу та оформлено зупинку «Лабораторія Гнома-агронома»;
 • продовжено роботу з оновлення змісту та тематичного наповнення портфоліо педагогів;
 • створили медіатекст щодо поздоровлення працівників до професійного свят;
 • проведено урочисті заходи до Всеукраїнського Дня дошкілля та Дня працівників освіти;
 • розпочато реалізацію проекту «Мова – ДНК нації» («Лепетуни»);
 • проведено інтерв’ювання   батьків вихованців «Що ми знаємо про проєкт «Мова – ДНК нації»;           
 • розглядається можливість участі закладу у проєкті  LEGO «Сприяння освіті» в Україні;
 • оформлено підписку періодичних фахових видань, електронних версій;
 • постійно упорядковується документація у кабінеті та медіаматеріали заходів, що проводяться у закладі;
 • постійно поповнюються рубрики власного сайту закладу інформаційними матеріалами, медіатекстами, фотоматеріалами тощо, зокрема, «На допомогу вихователю», «Вивчаємо нормативні документи», «Готуємося до педради»;
 • придбано подарунки для учасників та переможців конкурсів, турніру «П’ятнашки», змагань з шашок.

Проведення групових фізкультурно-оздоровчих заходів, музичних свят та розваг здійснювалося відповідно до річного плану якісно та цікаво.

Інструкторами з фіз-ри Ніконовою Г.А. та Старостіною Т.Г. приділяється  належна увага організації педагогічного процесу, спрямованого на функціональне вдосконалення організму дитини, формування та поліпшення основних життєво важливих рухових умінь про що свідчать результати проведеного тестування. Вихованці старших груп № 2, 9, 10, 15, 19, 25, 26 показали достатнійрівень виконання основних видів рухів. На заняттях з фізичної культури вихователі максимально  забезпечували повноцінну рухову активність дітей,  приділяли увагу розвитку координації рухів різних м’язових груп та навчанню дітей  швидко адаптуватися до змінних умов, самостійно обирати доцільний спосіб виконання рухів.

Корисно та цікаво пройшли зимова розвага «Ой, весела в нас зима!», патріотичні змагання «Маленькі козачата», які провели інструктори з фіз-ри Ніконова Г.В., Старостіна Т.Г. 

Музичні керівники спрямували свою роботу на формування гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва, розвиток загальної музикальності, здібностей музичного виконавства і творчості, формування елементарних основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції. Протягом навчального року наполегливо вчили вихованців уважно слухати музичні твори, співати емоційно виразно, природним голосом; розвивали в дітях творчу ініціативу в музично-рухових і пісенних імпровізаціях, вчили грати на музичних інструментах та предметах, що їх замінюють. Яскравою та пізнавальною виявилась розвага «Фіксики про гроші», яку підготувала музичний керівник Тоцька Н.В.  Слід відмітити якісну та творчу підготовку цікавих сценаріїв до проведення фестивалю казок музичними керівниками Тоцькою Н.І., Майданюк В.О., Тоцькою Н.В.

Справжньою феєрією талантів стала постановка мюзиклу «Коронація принцеси Ельзи» за участю вихованців старших груп під керівництвом  керівника театральної студії Степанової Н.В. та музичного керівника Майданюк В.О. У плідній співпраці отримався оригінальний і креативний сценарій чудового дійства.         

Належна увага протягом 2020/2021 навчального року приділялася організаційно-педагогічній роботі.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяла тісна взаємодія педагогів з батьківською громадою. Робота з батьками займає поважне місце у діяльності закладу. Проведення групових батьківських зборів здійснюється згідно річного плану, але у дистанційному режимі.

            Для забезпечення інформування батьків та громадськості про діяльність   закладу   оформлені інформаційні стенди, функціонує власний веб-сайт, де є Сторінка голови батьківського комітету закладу. Батьками створено в соціальних мережах закриті групи, де надається інформація стосовно роботи груп та закладу в цілому, висвітлюються головні події. 

Соціальним педагогом Чернишовою Г.А. та практичним психологом Стаценко Н.В. до Міжнародного дня сім’ї було проведено Zoom-конференцію для батьків «Збережемо традиції сім’ї».

Налагоджена робота батьківського комітету закладу та батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку закладу та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги, активно працюють над оновленням та поповненням групових осередків сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей, допомагають у оформленні клумб, беруть участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах, допомагають у обслуговуванні комп’ютерної техніки.

У 2020/2021 навчальному році продовжувалася тісна співпраця з міським благодійним фондом «Родина», який було створено за ініціативи батьків. Адміністрація та педагоги постійно проводять роз’яснювальну роботу щодо порядку надання благодійної допомоги та заборони руху готівкових коштів у закладі. Директором видано наказ про заборону збору коштів працівниками закладу, з яким всі ознайомлені під особистий підпис.

У приміщенні кожної вікової групи розміщена «скринька скарбника», де батьки завжди можуть залишити кошти благодійної допомоги, при цьому не задіяти працівників закладу.

 

5. ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА

 

            Серед завдань КЗ «Центр розвитку дитини «Гармонія»  є найголовніше — створити якнайсприятливіші умови для нормального фізичного розвитку дитячого організму, підвищення опірності інфекціям, поступового та систематичного загартування, зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров’я, прищеплення стійкого інтересу до рухової активності, формування життєво необ­хідних умінь, навичок, фізичних якостей.  

 У закладі обрано найефективніший шлях досягнення цієї мети — практичний, діяльнісний. Протягом 2020/2021 навчального року продовжувалося вдосконалення  створеної цілісної системи фізкультурно-оздоровчої роботи. Злагоджено співпрацювали управлінська, методична, медична, соціально-психологічна служби.    

Планово проводився медико-педагогічний контроль за системою фізкультурно-оздоровчої роботи.Медичним  персоналом закладу   проводилася профілактична та  санітарно-просвітницька робота з персоналом та батьками.

Потужним засобом профілактики захворювань, оздоровлення, загартування та зміцнення імунітету дитячого організму є заняття з плавання у критому басейні.З причини введення карантиних заходів у 2020/2021 навчальному році, повязаних із захворювання на COVID-19, заняття з плавання не проводилися. Влітку 2021 року плануємо розпочати функціонування плавального басейну.

Належна увага приділялася протягом 2020/2021 навчального року організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої робо­ти, як то: проведення днів і тижнів здоров’я,  тематичних розваг,  залучення дітей до спортивних ігор і вправ, забав, інформування батьків.  

Функціонування оздоровчо-профілактичного центру «Малята-здоров’ята», який здійснює оздоровчі заходи та спеціальні лікувально-профі­лактичні процедури, позитивно впливає на зміцнення здоров’я дошкільнят. Один раз на два місяці діти кожної групи вживали кисневі коктейлі, 2-3 рази на рік  відвідували соляну кімнату, займалися ЛФК, за призначенням лікаря отримували фізіо-процедури.   Відвідування соляної кімнати сприяє стимуляції метаболізму, профілактиці захворювань інфекційного, застудного характеру, стабілізує сердечну і судинну, дихальну та імунну системи. Вживання кисневих коктейлів покращує травлення, сприяє профілактиці функціональних порушень центральної нервової системи, також підвищує імунітет і працездатність. 

Систематичне впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій значно допомагають зберегти та зміцнити здоров'я наших вихованців.

Належне місце у проведенні оздорово-профілактичних заходів у 2020/2021 навчальному році мали заходи з психопрофілактичної роботи. Це - застосування елементів сміхотерапії, казкотерапії, музикотерапії, кольоротерапії, цільове використання вправ на розслаблення, психологічних етюдів, ігор-емпатій, ігор-медитацій різної тематики під час занять у розвивально-ігровому центрі,   відвідування сенсорної кімнати.

Питания аналізу захворюваності,  знаходиться на постійному контролі у адміністрації закладу.  Проблемою залишається захворюваність під час адаптації дітей до умов перебування у дошкільному закладі, після вихідних днів та свят та те, що іноді батьки ігнорують зауваження вихователів про те, що необхідно підлікувати свою дитину. Діти приходять до закладу не загартовані, зі зниженим імунітетом.

Вихованці, які починають постійно відвідувати дитячий садок, менше хворіють. Про результати системної роботи з малюками свідчить покращення загальних показників здоров’я дітей, рівня їхнього фізичного розвитку, а також активна участь батьків у процесі оздоровлення малят.

6.ХАРЧУВАННЯ.

 

Організація харчування  дітей у комунальному    закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  від 26.02.2013 року № 202/165.

На підставі методичних настанов, затверджених наказом Мінекономіки від17.11.2020 року №2374 з січня 2021 року у комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» розроблено, запроваджено та використовуються постійно діючі процедури, які базуються на  принципах системи аналізу небезпечних факторів  та контролю  у критичних точках (НАССР).

            У дошкільному закладі організовано триразовий режим харчування. У літній період вводиться додатковий другий сніданок.Батьки вносять  плату за харчування дитини у розмірі 60 %  від вартості харчування за день.Середнійрозмір батьківської плати за  харчування дітей у 2020/2021 навчальному році становив;:

 • 23.43грн по блоку А, 22.99 грн по блоку Бдля дітей раннього віку;
 • 31.88 грн по блоку А, 32.38 грн по блоку Б для дітей дошкільного віку.

            На виконання  наказу управління освіти Южноукраїнської міської ради «Про організацію харчування дітей у закладах освіти міста Южноукраїнська у 2021 році», з метою посилення контролю за дотриманням норм харчування і своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей  на початок календарного року по закладу видано наказ «Про встановлення розміру батьківської  плати та пільг за харчування дітей». Відповідно до цього наказу

на  50%   від  плати  за  харчування дитини звільняються  родини, які мають статус багатодітних. На 100%  від  плати  за  харчування дитини звільняються родини, які мають дітей з інвалідністю,  родини, у яких виховуються діти з особливими потребами    (вади мовлення), родини, у яких батько є учасником бойових дій, родини, які   має статус малозабезпеченої.

 

Відповідно до штатного розпису два харчоблоки  укомплектовано двома шеф-кухарями, чотирма кухарами, які мають спеціальну освіту, чотирма підсобними працівниками, двома комірниками.  Забезпечують контроль за якісною організацією харчування дві медичні сестри з дієтичного харчування.

 Вкрай важливою залишається багаторічна проблема капітального ремонту приміщень харчоблоків та заміна технологічного обладнання.  Протягом пізвітного періоду на придбання технологічного обладнання для харчоблоків, проведення ремонтних робіт бюджетні асигнування не направлялися.

            Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2020/2021 навчального  року постачалися  централізовано постачальниками, які були визначені рішенням тендерного комітету  управління освіти імені Бориса Грінченка Южноукраїнської міської ради. Центрозавоз проводився відділом з організації харчування.  На комори харчоблоків завжди завозилися свіжі та якісні продукти. Якість продуктів та супроводжуючі документи відповідали санітарно-гігієнічним вимогам. Показники вживання дітьми основних видів продуктів відповідали встановленим нормам.   

            Щотижня комірниками  своєчасно подаються замовлення на продукти харчування. Заявки аналізуються та встановлюються причини недовиконання замовлення, якщо таке трапляється. Комісія з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини  контролює, щоб на комори закладу приймались якісні продукти.

            На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, щодня медичною сестрою з дієтичного харчування спільно з кухарями та комірником   складається меню-розкладка на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою директором. Видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі для кожної вікової групи. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку, в інформаційних куточках для батьків, у чатах соціальних мереж.

     Аналіз виконання норм харчування за 2020 рік показав, що в цілому харчування вихованців  у закладі  здійснювалось відповідно до норм у середньому  на 95%.

      

7.РЕЗУЛЬТАТИ  РОБОТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці»   адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.   Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю директора, фахівця з охорони праці та відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в КЗ ЦРД «Гармонія»у 2029/2021 навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

Улаштування території закладу та розташування основних приміщень є безпечним, справним, відсутні ризики травмування для усіх учасників освітнього процесу,забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічних вимог відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом МОЗУ від 24.03.2016 № 234).

 

        Узакладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог чинного законодавства. 

Протягом 2020/2021 навчального року постійно проводилася  робота щодо запобігання випадкам дитячого травматизму. Для цього заплановані та проводилися тематичні заходи

               Систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижня безпеки.У листопаді 2020 року був проведений «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності» та Тиждень безпеки дорожнього руху.  Традиційно були проведені Тиждень охорони праці і безпеки життєдіяльності (квітень, 2021р )та «Тиждень безпеки дитини» (травень,2021р). Фахівець з охорони праці,  педагоги надавали батькам у віртуальному методичному кабінеті, соціальних мережах пам’ятки про короновірусну інфекцію, рекомендації щодо дотримання карантинних заходів, правила поводження на воді, про дотримання техніки безпеки у побуті, у природі тощо Така ж профілактично-інформаційна робота проводилася й з працівниками закладу.Протягом травня-червня 2021 року було проведено інформаційно-профілактичну роботу серед учасників навчально-виховного процесу щодо дотримання правил поводження на водоймах у літній період.

З метою формування у дітей знань з безпеки життєдіяльності проведено

місячники «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), «Вогонь – друг, вогонь – ворог» (жовтень-листопад),  «Один вдома!» (грудень); «Безпека взимку», «Стихійні лиха»(січень).

З метою покращення профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності   двічі на рік  було організовано і проведено відпрацювання практичних дій евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок надзвичайної ситуації (виникнення пожежі).

 

            Питання безпеки життєдіяльності   систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводяться   інструктажі, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Директором  були видані   відповідні накази, з якими  ознайомлені відповідальні працівники, а у разі необхідності й весь колектив,   під підпис.      

Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що  заклад має достатнє інформаційно-нормативне та методичне  забезпечення.

 

8. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

 

Робота зі зверненнями громадян протягом 2020/2021 навчального року у комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія»       здійснювалася відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  згідно з  інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,  затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348, а також згідно з рішеннями виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, наказами управління  освіти та наказами по закладу.

Відповідно до щорічного наказу  по КЗ ЦРД «Гармонія»  «Про  затвердження графіка особистого прийому громадян директором на …рік» та відповідно до посадових обов’язків, особистий прийом громадян   постійно здійснюється  керівником або у разі відсутності керівника його заступником  згідно зі встановленим графіком   щовівторка та щочетверга  з 1600 до 1730.

Дана інформація розміщена на інформаційних стендах  та на веб-сайті.  Батьки та працівники   ознайомлені з графіками особистого прийому керівника.  

На стенді інформування батьків розміщена інформація про відповідальних працівників закладу, номери телефонів, за якими батьки та працівники   закладу можуть отримати додаткову інформацію.

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». У закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом директора.

           Стан роботи зі звернення громадян  заслуховується двічі на рік на  адміністративних  нарадах, на планових виробничих нарадах, відповідальною особою готуються   та надаються до управління освіти  щоквартальні  та  річні  звіти про  роботу  зі  зверненнями  громадян.

          За тематикою звернення за звітний період  2020/2021навчального року     можна розподілити таким чином:

Письмових звернень – немає, як і у  минулому навчальному році. Колективних звернень не було. Повторні звернення до розгляду також відсутні. Всього за звітний період було офіційно зареєстрованих 27 звернень громадян. 

 9. КЕРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ- це частина здійснюваної  управлінської діяльності, у якій засобом планування, організації, керівництва і контролю процесів розробки та освоєння нововведень забезпечується цілеспрямованість і організованість діяльності колективу, отримання якісно нових результатів освіти.

   Критерії, якими керується в своїй роботі керівник закладу є:

- доцільність під час виконання державних освітніх стандартів;

- системність, системне бачення об’єктів і суб’єктів педагогічного процесу, зазначених у планах, програмах, концепціях;

- статистичні підходи в управлінні (наприклад, методи діагностики та статистичного контролю);

- варіативність програм;

- альтернативність технологій, оптимальність, якість та ефективність прийнятого рішення.

        Управлінська діяльність керівника сприяла цілісності, доцільності, системності, варіативності та альтернативності педагогічного процесу і була показником управлінської культури керівника.

Механізм управлінської діяльності включає діагностику, про­єктування, управління освітнім процесом, моніторинг якості дошкільної освіти.

Розроблена програма розвитку КЗ ЦРД «Гармонія» спрямована на підвищення якості освітньої діяльності у закладф відповідно до типу закладу, мови навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсягу та джерел фінансування.

    Діяльність комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія» забезпечувалася на основі спланованої роботи з відстеженням результативності його діяльності.   Здійснювався систематичний аналіз функціонування внутрішньої  системи забезпечення якості дошкільної освіти упродовж навчального року.

   Постійно на контролі тримався психологічний клімат у колективі, що забезпечувало ефективну взаємодію з оточенням освітнього колективу загалом і кожного його члена зокрема. Результатом позитивного психологічного мікроклімату стало залучення кожного члена колективу до спільної діяльності, покращення ступеню професійної та соціальної активності й  працездатності, як педагогів, так і обслуговуючого персоналу.

     

Ефективність кадрової політики полягають у забезпеченості дошкільного закладу трудовими ресурсами, а показники професійного і кваліфікаційного рівня кадрів виявляють резерви підвищення ефективності трудової віддачі.  Тому своїм прикладом адміністрація закладу мотивувала педагогічний колектив до максимальної віддачі сил, пошуків нових нетрадиційних підходів, які сприяли б досягненню колективом нових успіхів та вищих щабелів професіоналізму.Рівень сформованості професійної компетентності педагогів дозволив упровадити та творчо розвивати нові моделі роботи, проводити дослідно-експериментальну діяльність у закладі, що в свою чергу впливає на постійну їх самоосвітню діяльність, відкритість до нових знань, стимулює до власної ініціативи.

Результатом управлінської діяльності та освітнього менеджменту керівника у КЗ ЦРД «Гармонія»є сформованість конкурентноздатної управлінської команди з числа  директора, заступника,вихователів-методистів, фахівця з ОП, завгоспів, медичних сестер, яка долучила та змотивувала в свої ряди провідних педагогів, орієнтуючи їх на постійне самовдосконалення та здатних витримати конкуренцію й забезпечити у містіконкурентоспроможність освітніх послуг, що надаються укомунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія».

Саме створення позитивної мотивації, злагоджена робота команди педагогів та їх орієнтація на перспективу розвитку дітей надає можливість отримувати внутрішні стимули, як правило, задоволення від самої роботи, її важливими результатами, змістовністю та значущістю, а відтак і забезпечення самоповаги.

 

   У комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» запроваджується політика академічної доброчесності.  Вихованці закладу мають рівні права на отримання якісної дошкільної освіти. Відповідно до інтересів та уподобань дітей  надаються додаткові освітні послуги на безоплатній  основі. З педагогічним колективом постійно проводяться методичні заходи з питання дотримання академічної доброчесності.

     

  10.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. 

        Складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти знаходиться у комунальній власності міста. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечували захищені статті (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівників та нарахування до неї, 40 % оплати за харчування дітей).Виплачувалися грошова винагорода, премія, надавалася матеріальна допомога на оздоровлення.

У 2020/2021 навчальному році значний  бюджетний фінансовий ресурс було спрямовано на придбання господарчих, миючих та дезинфікуючих товарів, одноразових паперових рушників, дезінфекторів, сушилок,предметів догляду за дітьмитощо з метою проведення карантинних заходів, повязаних із захворюваннями на COVID-19.

Сьогодні без залучення позабюджетних коштів проблем дошкільної освіти не вирішити.

 

 Позабюджетне фінансування протягом 2020/2021 навчального року здійснювалося за рахунок:

- благодійної допомоги через благодійну міський благодійний фонд «Родина»;

- спонсорської допомоги батьківського фонду;

- коштівспонсорської допомогиокремих благодійників.

 

У 2020/2021 навчальному році  у  комунальному закладі «Центр розвитку дитини» було поповнено матеріальну базу та здійснені ремонтні роботи за  спонсорські кошти та кошти благодійної допомоги.

ВСЬОГО:  286723,21

 

з 01.06.2020 по 31.12.2020 року

№ з/п

Назва товарів та послуг

Сума
(грн.)

1

Предмети індивідуального догляду: туалетний папір, серветки, пакети для сміття, ганчір’я, освіжувач повітря

5 683,00

2

Будівельні та господарчі товари: профіль металевий, церезит, шпаклівка, клей, кахель для підлоги, провід, спрей, клей для кахелю, профіль, фасадна фарба, ґрунтовка, колор, з’єднувальні планки,гофрована трубка, дріт, прожектор, кабель, коробка під автовимикач з кришкою

14 509, 54

3

Металопластикові вироби (заміна  вікон сходинкових маршів біля груп  № 5,6,18,19;  спального приміщення групи №15; доплата за заміну вікон сходинкових маршів біля груп № 22,23)

42 764,00

4

Декоративні дерев’яні вироби: будинок для комах, пісочниця

5 007,00

5

Тюлеві занавіски (сходинковий марш  біля груп № 2, 5, 6, 18, 19, 22, 23 )

9 812,00

6

Меблі : дитячі шафи для роздягання, шафа-будиночок, шафа для взуття, дитячий диван, стіл журнальний (група №10)

12 800,00

7

Канцтовари та книжна продукція ( кулькові ручки,  коректор-ручка, файли А-4, стрічка клейка, папір для нотаток, лінійка-пластик, гумка для олівців, чинка для олівців, папка-конверт, скоби, клей ПВА, діркопробивач, сегрегатор чорний, клей сухий, швидкозшивач; плівка для ламінування, книга складського обліку, журнал обліку дітей

12 568,54

8

Підписка періодичних видань

8 630,00

9

Пилосос (група №10)

3 199,00

10

Сік яблучний для виготовлення кисневих коктейлів

2 077,20

11

Спортивні товари для занять фізичною культурою у ВМЗ: батут круглий з одинарною ручкою, півсфера масажна балансувальна

3 841,00

12

Сантехнічні товари: силікон, сифон, гофра, шланг броньований

502,00

13

Праски

1 048,00

14

Вазон вуличний

1 930,00

 ВСЬОГО: 124 тисячі 371 гривна 28 копійок

 

Будівельні та  господарчі товари придбано для проведення ремонтних робіт у таких приміщеннях:

 • Сходинковий марш біля груп № 5,6, 18,19, 22, 23.

 

з 01.01.2021 по 31.05.2021 року

 

№ з/п

Назва товарів та послуг

Сума
(грн.)

1

Предмети індивідуального догляду: туалетний папір, серветки, пакети для сміття, ганчір’я, освіжувач повітря, ополіскувач, рідкий пральний порошок

6 227,50

2

Будівельні та господарчі товари: коробка дверна, монтажна піна, навіси, церезит, шпаклівка, клей, ґрунтовка, колор, лінолеум (спальне приміщення групи №15, групова кімната група №10)

23 888,00

3

Металопластикові вироби та жалюзі (заміна  вікон туалетного приміщення групи №2, приймальної кімнати групи №16; двері (навчальний кабінет), доплата за заміну вікон (спальне приміщення групи №15); жалюзі (кабінет навчання дітей англійської мови, кабінет практичного психолога та соціального педагога)

39 153,42

4

Виготовлення  комплекту святкових  весняних банерів, банеру «Схема екологічної стежини закладу», табличка «Готель для комах», послуги дизайнера

6 410,00

5

Інформаційно-технічні послуги з оброблення даних про доменні іменна (за сайт)

238,93

6

 Штучне вуличне покриття для загартування дітей влітку на майданчику «Еколенд»

13 700,00

8

Книжна продукція (журнал обліку дітей), дитячі книги для тематичних літературних конкурсів,  збірник наказів та документів «Кодекс дошкілля»; дидактичні посібники, ігри,  індивідуальні зошити з малювання та аплікації (група «10,15), демонстраційні матеріали

7 158,00

10

Медикаменти для ОПЦ, бахіли

4 465,60

11

Біндер, пластинні пружини, чорнило

5 987,00

13

Сік яблучний для виготовлення кисневих коктейлів

2 077,20

14

Тканина (тік матрацовий)

3 336,00

15

Сантехнічні товари:  радіатор опалення (коридор блок «Б»)

3 181,00

16

Праска

599, 00

17

Деко із нержавіючої сталі

3 600,00

18

Проплата  за обробку конкурсних матеріалів для участі у фотоконкурсі « Конкурсна осінь – 2020»

320,00

19

Кубики Зайцева (навчання дітей читанню)

7 560,00

20

Кольорова фарба для фарбування вуличної огорожі

21 534,00

21

Швейна машинка + оверлок

11 398,00

22

Фінансування  конкурсу «Наша група – найкраща» (підготовка до нового навчального року).

1 518,28

 ВСЬОГО: 162 тисячі 351 гривна 93 копійки

 

Будівельні та  господарчі товари придбано для проведення ремонтних робіт у таких приміщеннях:

 • коридор блоку «Б», спальне приміщення групи №15;
 • придбання лінолеуму для групового приміщенні  групи №10.

 

Нелегко знайти більш багатогранне і складне явище, ніж управлінська діяльність. Управління колективом називають мистецтвом, успіху в якому досягає той, хто постійно працює над удосконаленням управлінської діяльності, вивчає теорію педагогічного менеджменту і соціальну психологію.

   Тому переді мною особисто, перед адміністрацією закладу стоять завдання динамічно розвивати зміст навчально-виховного процесу, підвищувати його ефективність та якість, бути компетентними у питаннях методології навчання, виховання і розвитку дошкільників, забезпечити конкурентоспроможність  закладу функціонувати у сучасних умовах.

Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.

Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку, самовіддану працю щодо виховання майбутнього покоління нашої держави. Сподіваюсь на подальшу плідну, результативну та творчу взаємодію.  

 

Дякую за увагу.

 

Категорія: