Орієнтовний алгоритм проведення заняття з позиції особистісно-орієнтованого навчання

Орієнтовний алгоритм

 проведення заняття з позиції особистісно-орієнтованого навчання

 

  • інтригуючий початок заняття;
  • проблемні запитання;
  • словникова робота;
  • моделювання життєвих ситуацій за допомогою гридіяльності, ігрових прийомів;
  • створення ситуації успіху;
  • педагогічна підтримка з боку дорослого;
  • застосування отриманої інформації, знань, умінь, навичок у практичній діяльності (переважає розвивальна, дослідницько- пошукова);
  • створення ситуації взаємодопомоги;
  • позитивний фон (емоційна атмосфера, психоемоційний комфорт);
  • ігрові сюрпризи, моменти (протягом всього заняття).