Гурткова робота

 

   У комунальному закладі «Центр розвитку дитини "Гармонія» організовано роботу  таких гуртків:

 

художньо-естетичного напрямку:

  • хореографія (гурток «Калейдоскоп») за програмою А.С.Шевчук «Дитяча   хореографія»;
  • театральний  (гурток «Театральне віконце») за навчальною програмою   керівника гуртка  Н.В. Байрамової;
  • паперопластика (гурток «Вправні пальчики») за навчальною програмою керівника гуртка Швейцер К.М.

 

фізкультурно-оздоровчого напрямку:

  • художня гімнастика (гурток «Веселі пружинки») за  навчально-методичними рекомендаціями Л.П.Орлової «Художня гімнастика», за навчальною програмою   керівника гурткаТ. Г. Старостіної; 
  • навчання дітей плаванню (гурток «Дельфінчик») за  навчально-методичними рекомендаціями  Т.І.Осокіної  «Навчання плаванню у  дитячому садку»;

 

гуманітарного напрямку:

  • навчання ранньому читанню (гурток «Весела абетка»)  за методикою М.Зайцева та навчальною програмою  керівника гуртка Товстик Н.Ф., Ковальчук Н.В.; 
  • радіожурналістика (гурток "Радіопузики), за навчальною програмою керівника гуртка Кристофоль А.О;
  • навчання  дітей іноземній  мові  (гурток «Hello») за програмою Гунько С., Гусак Л., Лещенко З., «Граючись учимось. Англійська мова» - керівник гуртка Пирожок А.В.

 

      Робочий навчальний план складено  на підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про Центр розвитку дитини та  власного Статуту.

 

Навчальна програма гуртка з основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку «Маленькі підприємці»

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

П Е Р Е Д М О В А

 

Принципи, які закладені у цій програмі, збігаються із тими, що зазначені у Державному Стандарті дошкільної освіти та у Програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Навчальна програма для гуртка з паперопластики

   Відвідування гуртка з паперопластики «Вправні пальчики» дає широкі можливості для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, зокрема уміння уявляти, фантазувати, розвивати конструктивне мислення,  рухову та зорову пам'ять, дрібну моторику пальців рук. 

План роботи гуртка з навчання дітей іноземній мові

До вашої уваги подається план роботи з навчання дітей іноземній (англійській) мові  у гуртку "Хеллоу" для І-ІІІ років навчання, який розробила керівник гуртка Грішакова Любов Миколаївна

В основу даного плану покладена Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" 

Навчальна програма для гуртка з хореографії

   Хореографія  як  вид музично-ритмічного виховання  є важливим засобом навчання дітей вмінню емоційно відгукуватися на музику, розвитку сприймання музичних образів. 

Навчальна програма для гуртка з навчання дітей ранньому читанню

 Принциповим  положенням технології раннього навчання читанню за методикою М.О.Зайцева  є одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читання. Такий підхід до навчання читанню розглядається не як передумова «прискореного розвитку», а як процес оволодіння новою мовною реальністю – письмовим мовленням...

Навчальна програма для гуртка з радіожурналістики

     Світ, що оточує нас, таїть в собі багато проблем для підростаючого покоління молоді. Проблеми сьогоднішніх дітлахів - прийняття себе як цінності, зміцнення віри в себе і свої сили, відчуття своєї унікальності і неповторності, поява уявлень про можливості свого "Я" на цьому шляху.

Навчальна програма для гуртка з художньої гімнастики

        Художня гімнастика є одним із ефективних засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку. Особливу цінність художня гімнастика має як засіб залучення дітей дошкільного віку до самостійних занять фізичними вправами.  При виконанні вправ у певному режимі виробляються життєво необхідні навички та вміння, виховуються фізичні якості, вдосконалюються координаційні здібності.

Навчальна програма для театрального гуртка

      В основу адаптованої програми покладені інноваційні рекомендації кращих нетрадиційних і сучасних методик Н.А.Ветлугіної,  Л.В. Артемової.   Театралізована діяльність  є  ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника...

Навчальна програма для гуртка з плавання

     Дошкільний вік  - це особливий період у житті кожної людини, коли відбувається найбільш інтенсивний її розвиток, формуються фізичні якості особистості, що закладають основу всього майбутнього життя. Купання, плавання, ігри та розваги на воді -  один із самих корисних видів фізичних  вправ...