Правила прийому

 
На підставі Положення про центр розвитку дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 р № 1124,

  1. Прийом дітей до центру здійснюється завідувачем протягом календарного року. Для цього батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, медичну довідку про стан здоров'я дитини, довідку про епідеміологічне оточення, копію сві­доцтва про народження дитини. Стосовно дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, додатково подається висновок міської медико- психолого -педагогічної комісії, територі­ального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освітою.
  2. Під час прийому дітей до центру його завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом центру, іншими документами, що ре­гламентують діяльність центру.
  3.  За дитиною зберігається місце в центрі у разі її хвороби, на період карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  4. Відрахування дитини з центру державної та комунальної форми власності може здійснюватися:
  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її подальше перебування у такому закладі;
  • у разі невнесення без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, яких замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.