Навчальна програма з дошкільної освіти гуманітарного напрямку «Радіопузики»

 

 

Термін дії навчальної програми: 01.09.2019 – 01.09.2024рр.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

Світ, що оточує нас, таїть в собі багато проблем для підростаючого покоління молоді. Проблеми сьогоднішніх дітлахів - прийняття себе як цінності, зміцнення віри в себе і свої сили, відчуття своєї унікальності і неповторності, поява уявлень про можливості свого "Я" на цьому шляху.

Наш час - час активних завзятих, ділових людей. У країні створені передумови для розвитку творчої ініціативи, відкритий широкий простір для висловлювання різних думок, переконань, оцінок. Усе це вимагає розвитку комунікативних можливостей людини.

Найважливішим засобом комунікації є слово. "Словом можна убити - і оживити, ранити - і вилікувати, посіяти замішання і безнадійність - і одухотворити", - писав талановитий педагог В.А.Сухомлинский.

Принципи, котрі закладені у цій програмі збігаються із тими, що зазначені у Державному Стандарті дошкільної освіти, у Програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та у інноваційних рекомендаціях кращих нетрадиційних і сучасних методик Виготського Л. С., Рухленко Н.М.

Гурток «Радіопузики» дає малятам можливість розвивати  та підвищувати культуру мовлення, навчитися спілкуватися з людьми,  які оточують їх, не залишатися байдужими до навколишнього світу і подій, що відбуваються в нім.

Особистісно-розвивальне навчання та особистісно-орієнтоване виховання сьогодні проектує навчальний процес. Одним з засобів досягнення цієї мети є створення певних проектів, що сприяє розвитку логічного мислення, самостійності, комунікативності через практичну діяльність. Зміст навчального матеріалу гуртка створює умови щодо активного включення дошкільнят в соціальне довкілля, що їх оточує .

 

Мета  роботи гуртка:

 • створювати в освітньому просторі закладу умов для реалізації творчих  здібностей дитячої особистості;
 • виявляти талановитих дітей;
 • сприяти самореалізації творчих здібностей,  самовизначенню, самовираженню ;
 • розвивати критичне мислення щодо подій,  які висвітлюватимуся ;
 • формувати естетичні смаки, національну свідомість, патріотизм;
 • розвивати комунікативні здібності, увагу та пам'ять  дітей;
 • виховувати взаємоповагу, толерантність, культуру поведінки;;
 • розвивати та підвищувати культуру мовлення дітей, навчати спілкуватися з людьми, що оточують їх, не залишатися байдужими до навколишнього світу і подій, що відбуваються в нім.

Завдання гуртка

Освітні:

 • вивчення основ радіо журналістської творчості;
 • отримання знань і умінь зі створення та ведення радіопрограм;
 • освоєння дітьми елементарних знань, умінь і навичок інформаційно-комп'ютерних технологій.
 •  
 • розвиток умінь вирішувати проблеми дійсності спільними зусиллями;
 • розвиток творчих здібностей, творчу індивідуальність малюків;
 • розвиток умінь грамотного і вільного володіння усною мовою.

Пізнавальні:

 • залучення малят до активної пізнавальної діяльність із застосуванням набутих  знань;
 • розвиток інтересу до вивчення української мови, іноземних мов, літератури, історії, елементів комп'ютерних технологій.

Виховні:

 • створення атмосфери співпраці,  розвиток відповідних комунікативні умінь;
 • формування основних етичних норм і понять як умови правильного сприйняття, аналізу та оцінки подій навколишнього життя;
 • організація діалогу з однолітками, дорослими;
 • формування потреби в самоосвіті, самовихованні.

Практичні:

 • розвиток навичок самовираження, самореалізації, спілкування, співпраці;
 • формування практичних навичок участі у створенні дитячих радіопрограм.

Навчальна програма передбачає 1 рік навчання:

– початковий рівень – 68 годин на рік, 8 годин  на місяць, 2 години на тиждень.

Програма навчання передбачає підвищення  у вихованців інтересу до радіожурналістики, сприяє розвитку  діалогічного та монологічного мовлення, спонукає до спілкування з людьми,  які оточують їх, навчає не залишатися байдужими до навколишнього світу і подій, що відбуваються. Програма націлена на творчу самореалізацію вихованців в дошкільному закладі.

 Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час проведення практичних занять.

Навчання в гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

Форми роботи:

Для здійснення програми використовується ігрова, практична, творча діяльність.

Форми і методи роботи обрано з урахуванням  здійснення диференціації та індивідуалізації освітньої діяльності. У роботі гуртка «Радіопузики» використовуються різні форми і методи діяльності малят:

- ігри, вправи, схвалювання, заохочення;

- бесіди, взаємодопомога;

- екскурсії на телестудію;

- прес-конференції з цікавими людьми;

- творчі проекти;

- круглі столи;

- випуск радіопередач;

- розвиваючі тренінги "Беремо інтерв'ю";

- конкурси на кращого кореспондента та ведучого;

- участь в культурно-масових заходах, творчих конкурсах,  в олімпіадах    

  юних журналістів.

Заохоченням для журналістам-початківцям є справжнє посвідчення радіожурналіста дитячого радіо.  Кращих серед юних журналістів діти обирають самостійно – конкурс «Кращий ведучий радіопрограм», «Кращий ді-джей», «Кращий радіожурналіст»  місяця, року.

            Навчальний план включає наступні дисципліни: майстерність радіоведучого, риторику, акторську майстерність, радіожурналістику, майстерність ефірного виступу, історію  технологію радіомовлення  і багато інших.

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка початковий рівень - І рік навчання

 

Розділ, тема

Теоретичні

Практичні

Вступ: Історія радіо

3

 

І розділ: Техніка і технологія ЗМІ

 

 

 1. Що потрібно журналісту в роботі?

1

 

 1. Знайомство з технічними засобами та предметами, які необхідні в роботі журналіста

 

2

 1. Знайомство з радіо-обладнанням  (гучномовці, підсилювач)

1

 

 1. Знайомство з мікрофоном

1

 

 1. Знайомство з диктофоном

1

 

 1. Знайомство з комп’ютером, інтернетом, СD-дисками

1

 

 1. Знайомство з медіа-програвачем

1

 

 1. Знайомство фотоапарат

1

 

 1. Знайомство блокнот

1

 

ІІ розділ: Риторика    Етикет

 

 

2.1. Техніка мовлення

 

2

2.2. « Знайомство»

 

1

2.3. Засоби логічної виразності

 

2

 2.4. Знайомство із схемою побудови   
          інтерв'ю. Алгоритм ведення інтерв'ю

 

2

 2.5. Правила поведінки журналіста

 

1

 2.6. Чемність. Прохання

 

1

 2.7. Телефонні розмови

 

1

 2.8. Форми мовного етикету

 

1

 2.9. Мовні хвилинки

1

2

 2.10. Засоби емоційно-образної виразності

 

2

 2.11. «Я та мої емоції»

 

1

 2.12. Мовні вправи  «Знайомство»

 

1

 2.13. Основи ораторського мистецтва

 

2

 2.14. Техніка мовлення. Артикуляційні

          вправи

 

1

 ІІІ розділ: Творча майстерня.

 

 

 3.1. Виготовлення атрибутів для сюжетно - рольової гри « Ми – журналісти»

2

2

  3.2. Участь у конкурсі «Зимові візерунки»

 

1

  3.3. Оформлення газети «Зимові розваги»

2

1

3.4. Збір матеріалу та випуск газети  «Весна – красна»

2

2

ІV розділ: Радіожурналістика

 

 

   4.1. Робота в телестудії
          Гра  «Звукооператор» 
          Комунікативні ігри

1

1

   4.2. Знайомство з газетою

1

 

   4.3. Репортаж  «Новорічне свято в
          дитячому садку»

1

1

   4.4. Знайомство з професіями
          Професія звукооператора
          Гра «Лабораторія звуків»

 

1

   4.5. Сюжетно - рольова гра: « Інтерв’ю у
           медичному кабінеті дитячого садка»

1

1

   4.6. Сюжетно - рольова гра: «Ми -
          журналісти»

1

2

   4.7. Озвучуємо казку «Курочка Ряба»

2

1

   4.8. Ознайомлення з картками – схемами
          для проведення інтерв'ю

2

 

   4.9. Репортаж «Мої улюблені казки»

1

1

   4.10. Пантоміма – говоримо без слів

1

1

   4.11. Підсумок

1

1

    ВСЬОГО: 68

30

38

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Початковий рівень - І рік навчання

 

Вступ: Історія радіо. (3години)

Сформувати у дітей поняття про радіо, про його виникнення, про      значення радіо в житті людей. Познайомити з винахідником радіо. 

     І розділ: Техніка і технологія ЗМІ (10 годин)

     Сформувати у дітей поняття про технічні засоби та предмети, які

необхідні в роботі журналіста: магнітофон, мікрофон, фотоапарат, блокнот, комп’ютер, інтернет, диктофон.

     ІІ розділ: Риторика. Етикет (21 година)

         Вчити дітей будувати інтерв’ю за схемою, будувати алгоритм інтерв’ю. Вправляти в техніці мовлення спираючись на формулу мовленнєвого етикету та засоби логічної виразності. Збагачувати словниковий запас дітей, вчити вступати в діалог, складати розповіді використовуючи символи та знаки; заучувати твори малого фольклорного жанру використовуючи  метод символічної синектики;

         Знайомити з основами ораторського мистецтва, правилами поведінки журналіста. Виховувати певні риси характеру, які притаманні журналісту, а саме: впевненість, розкутість, товариськість.

          ІІІ розділ: Творча майстерня (12 годин)

Вправляти в умінні брати інтерв’ю, оформлювати газети, збирати інформацію, виготовляти  атрибути до сюжетно-рольових ігор.

          ІV розділ: Радіожурналістика (22 години)

Знайомити дітей з комунікативними іграми. Вчити акторської майстерності: декламувати вірші, публічно виступати з мікрофоном, брати інтерв'ю у дорослих, дотепно використовувати міміку та жести.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ   РЕЗУЛЬТАТ

 

Виконання даної програми дасть можливість:

 • сформувати в дітей систему початкових знань, умінь, навичок радіжурналіста, ведучого радіопрограм, реагувати на події, що відбуваються навколо них;
 • навчити працювати у «команді», допомагати одне одному;
 • сформувати позитивні форми поведінки та спілкування;
 • розвивати комунікативні якості малюків;
 • розвивати навички ділового спілкування, уміння вести конструктивний діалог, публічно виступати;
 • навчити ясно викладати свої думки;
 • сформувати навички роботи з інформацією;
 • підвищити рівень ерудиції;
 • розвивати творчі здібності.

Діти повинні знати:

 • особливості професії радіожурналиста, радіоведучого, про етику поведінки, про права і обов'язки;
 • види інформації, методи збору інформації (спостереження, інтерв'ю, бесіда, опитування);
 • основні жанри радіомовлення: новини, вітання, поради.

Діти повинні уміти:

 • аналізувати інформацію;
 • підбирати музику;
 • знаходити джерела цікавої інформації шляхом спостереження, бесід;
 • складати питання для бесіди, інтерв'ю;
 • складати, вести передачу.

 

 

ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА:

 

 1. Афанасьев М. Г. Вопрос журналистики. - М.: Высшая школа.1987.-146с
 2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 2-ое издательство - М., 1998. - 126 с.
 3. Матеріали інтернетресурсів.
 4. М. Мирошниченко. Азбука журналистики.
 5.  Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. – Київ – 2012.
 6. Программа  предпрофильной  подготовки Лепилкиной О.И., Умновой Е.Ю. и др. “Азбука журналистики”
 7. Рухленко Н.М. Организация работы кружка юных корреспондентов. //Практика административной работы в школе. №6. 2005 г.
 8. Свой голос. Каким быть пресс-центру детских и юношеских организаций. Екатеринбург. 1992.

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальну програму гуртка з радіожурналістики «Радіопузики»

Державний суверенітет України, кардинальні зміни соціально-економічної ситуації актуалізують проблему в досліджені процесу соціального становлення особистості.

Під час підготовки та складання навчальної програми педагог використовувала рекомендації видатних сучасних педагогів  Виготского Л. С., Афанасьєва М. Г.

 Відображені теми, які розроблені згідно мети та базуються на основних принципах, які опираються на сучасні наукові досягнення, відповідно програмових вимог програми «Дитина». Тематика і зміст мають моральну спрямованість та етичний вплив на дітей.

Серед основних складових розвитку психічних процесів дітей старшого дошкільного віку на сьогодні є актуальною розвиток комунікативних здібностей дітей. Вищі психічні функції формуються спочатку у спілкуванні з дорослими і лише згодом стають повністю довільними.

Метою керівника гуртка «Радіопузики»  -  є підвищення культури мови дошкільників, викликати бажання вільно, впевнено, грамотно спілкуватися з оточуючими людьми, зацікавлювати в створенні та поведені радіопрограм, знайомити з елементарними інформаційно комп’ютерними технологіями.

У своїй навчальній програмі, керівник гуртка представила дидактичну модель формування комунікативних здібностей дітей старшого дошкільного віку, застосувала методи і прийоми, які визначили цілі й шляхи оволодіння мовними, мовленнєвими і невербальними засобами комунікації. Обґрунтувала сучасний підхід до радіо журналістської творчості, веденню радіопрограм талановитими дошкільниками КЗ ЦРД «Гармонія».

 

Навчальна програма розрахована на 68 годин занять гуртка «Радіопузики». Програмою доведено висока результативність та мотиваційна забезпеченість навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

Категорія: