Програма "АФЛАТОТ"

 

 

Створюємо майбутнє відповідально й ощадливо!

 

Відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти між Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Королівство Нідерландів) освіта України взяла участь у Міжнародному проекті соціальної та фінансової освіти дітей 3-18 років «Афлатун». Зміст проекту розроблено у Нідерландах і сприяє соціальній адаптації дітей та формує у них навички правильного використання та економії коштів. Він спрямований на розвиток самосвідомості, підприємницького духу, дбайливого поводження з ресурсами.

Запропонований проект соціально-фінансової освіти й виховання побудовано на пріоритетах і методичних ідеях всесвітнього руху із соціальної та фінансової освіти дітей у віці 3–18 років і втілюється у програмах: «Афлатот» (3– 5 років), «Афлатун» (6–14 років) і «Афлатін» (15–18 років). Ці програми пояснюють дітям основи бюджетування власних коштів, вчать бути ощадливими та приймати виважені рішення. Навчаючись за цими програмами, діти отримують рекомендації й навички як правильно розпорядитися своїми грошима, подолати складні фінансові й матеріальні обставини, у яких дехто з них та їхні родини перебувають, а також зможуть досягти добробуту в майбутньому.

Згідно з наказом МОН України № 46 від 22.01.2016 р з метою упровадження в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку комунальний заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» обрано як один з п’яти закладів у Миколаївській області  для впровадження програми «Афлатот» в освітню діяльність у 2016-2018 навчальних роках. Наш дошкільний заклад є базовим в м. Южноукраїнськ з впровадження міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот».

Майбутнє кожної людини у її власних руках. Очевидним є те, що виховання соціально – відповідальних та освічених у фінансовій сфері дітей робить їх спроможними змінити власне життя та світ довкола на краще, тим самим збільшуючи шанси на успішне й щасливе майбутнє. Допомогти дітям усвідомити їх потенціал для того, щоб зробити світ кращим за допомогою освіти – ось основна місія «Афлатуна». Особлива необхідність фінансового навчання постає все більш очевидною в останні роки. Незважаючи на те, що ми живемо у світі з швидко перемінними економічними умовами, діти і дорослі у всьому світі мають дуже низький рівень фінансової грамотності, школи і вчителі часто не мають можливостей для вирішення цієї проблеми. Внаслідок недостачі знань у сфері фінансів, діти та молодь часто стають жертвами соціально, екологічно та економічно нестійких моделей споживання. Міжнародний проект «Афлатун» вирішує ці проблеми шляхом створення програм комплексного соціального та фінансового навчання для дітей, щоб допомогти їм протистояти подібного роду труднощам. Саме тому міністерство освіти і науки України спільно з Міжнародною фундацією «Aflatoun International» розпочало упровадження програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот». Дана програма допомагає дошкільнятам усвідомити, хто вони є і як слід взаємодіяти з іншими людьми, надихає дітей вивчати свої права і обов’язки, вчить планувати бюджет, раціонально використовувати ресурси, оцінювати наявні можливості, формує підприємницькі здібності, а також акцентує увагу на ролі сім’ї та сімейних цінностей у вихованні.     

Програма «Афлатот» заснована на п'яти ключових елементах. Особливий наголос робиться на першому з ключових елементів -  на особистісному розумінні і  вивченні,  використовується як самодостатня програма. Особистісне розуміння відіграє провідну роль у формуванні самосприйняття до того, як дитина пройде далі у вивченні соціальних і фінансових складових. Таким чином ефективність програми «Афлатот» передбачає включення модулів з п'яти розділів. Ми добираємо модулі, які найбільш доречні для кожної вікової групи.

Розділи та модулі

Програма «Афлатот» розділена на п'ять основних розділів. Це:

Розділ 1: Ти, Я і Афлатун: Розвиток позитивного і сприятливого сприйняття своєї особистості

Розділ 2: Я і моя сім'я: Турбота про людей, яких ми любимо

Розділ 3: Я і мої друзі: Допомагаючи один одному

Розділ 4: Я і суспільство: Живемо і працюємо разом

Розділ 5: Я і гроші: Витрачаємо, накопичуємо і ділимося

 

Програма  «Афлатот» розглядається як додатковий навчальний курс до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», розробленої відповідно до Базового компонента України,  з упором на вміння і навички у сфері соціальної та фінансової освіти. У зв'язку з цим ми гармонійно включаємо розділи та модулі програми «Афлатот» в освітньо-виховний процес закладу. Цей курс допомагає дітям усвідомити, хто вони і як взаємодіяти з іншими людьми; він акцентує увагу на ролі сім'ї та сімейних цінностей; він надихає дітей вивчати свої права і обов'язки; він допомагає дітям ознайомитися з поняттями "гроші" і "можливості", використовуючи методику активної участі, відходячи від стандартних способів навчання дітей.

 

17 березня є днем 

народження вогняної кульки з космосу на ім’я Афлатун. Саме він, веселий, добрий та кмітливий герой спонукає дітей досліджувати навколишній світ та взаємодіяти з ним. Девізом Афлатуна є: «Досліджуй, думай, вивчай та дій». 

 

 

 

 

 

 

Програма  «Афлатот»  впроваджується у діяльність закладу  з вересня 2016 року. Інноваційний процес здійснюватиметься поетапно. У закладі розроблено заходи з упровадження програми, створюються умови, поповнюється розвивальне предметно-ігрове середовище, організовано роботу творчої групи «У світі економіки» та гуртка фінансового спрямування «Юний фінансист». З метою реалізації нововведень в практику роботи закладу упродовж 2016 – 2018 н.рр з вихователями проводяться навчання з ознайомлення змістом програми, моделюванням методів і прийомів взаємодії з дітьми, які стануть ефективними і сприятимуть засвоєнню програмових знань дошкільниками.

 

Колектив «Гармонії» впроваджує в освітній процес дошкільного навчального закладу ідеї освіти для сталого розвитку вже не перший рік. Формуємо прагнення дотримуватися сталого способу життя не лише в дошкільників, а і в їхніх батьків. Адже ми переконані, що тільки спільна робота дошкільного закладу й родини матиме результат.

У рамках впровадження соціально-фінансової освіти й програми «Афлатот» у освітній процес закладу, другий рік продовжуємо формувати споживчу культуру у батьків вихованців як основу сімейної економіки.

 

 

 

У вересні 2017 року на батьківських зборах вихователі старших груп  № 2,20,25,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ознайомили батьків із поняттям енергоефективності та основними способами забезпечення енергоефективності житла під час проведення полілогу: «Економія електроенергії - справа всіх та кожного». Також звернули увагу, як заощаджувати електроенергію у власних домівках.

Проведений тренінг: «Як заощаджувати електроенергію» допоміг батькам побачити як реально знизити споживання електроенергії і водночас не змінювати рівень комфорту.

 

 

 

Напередодні тренінгу вихователі запропонували батькам виконати домашнє завдання - заповнити таблицю «Скільки енергії ми витрачаємо вдома». У такий спосіб батьки практично дійшли до висновку про актуальність цієї теми та необхідність змінювати свій стиль життя.

 

 

На допомогу батькам вихователі підготували корисні поради та пам’ятки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 жовтня 2016 року у КЗ ЦРД «Гармонія» у рамках Всесвітнього дня заощаджень відбувся тематичний день «Ощадливий сьогодні – багатий завтра!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Україні символом дня заощаджень стала копилка у вигляді поросятка. Коли на світових фінансових ринках відбуваються деякі коливання, дуже важливо, щоб люди вміли керувати своїми особистими грошима і ресурсами. Тому НАБУ запропонувало такі гасла акції: «Банки об'єднуються заради майбутнього!», а друге гасло звучить так: «Ощадливий сьогодні – багатий завтра!».

Головною метою Всесвітнього дня заощаджень є стимулювання та збереження ідеї зберігання коштів, а також залучення нових клієнтів.

Головними завданнями Всесвітнього дня заощаджень на сьогодні є:

  • підвищення рівня фінансової грамотності населення; роз’яснення значення заощаджень дітям та населенню; спеціальні консультації, акційні тижні, різноманітні заходи для клієнтів і рекламні подарунки. Окрім того, вагомий вклад в розвиток Всесвітнього дня заощаджень вносить Німеччина. Німецький досвід показує, як за допомогою залучення всіх вікових та соціальних верств населення (підлітків, дітей, молодих людей, пенсіонерів) можна укріпити зв’язок ланцюжка «клієнт – банк», а також підкреслити значення заощаджень, підвищити потенціал та залучити нові кошти.

 

На сьогодні Національний банк України, Незалежна асоціація банків України (НАБУ), німецький банк розвитку “KfW” та Міністерство фінансів Німеччини підтримують ініціативу запровадження Всесвітнього дня заощаджень в Україні. Така ініціатива слугуватиме розвитку фінансової грамотності українського населення, а також підвищенню рівня довіри до банківської системи. Організатори впевнені, що цей день стане традиційним та масовим.

У цей день з малюками було проведено:

  • освітньо-ігрову діяльність «У країні дбайливості»;
  • дидактичні ігри « Так чи ні?», «Який ти господар»;
  • бесіди «Хто дбає, той і має», «Бережи тепло»;
  • музичну розвагу «Як зайчик гроші витрачав»;
  • консультацію для батьків: «Проблеми економічного виховання в сім'ї»

Усі заходи проводились у ігровій формі. Улюблений персонаж дошкільнят Афлатун допомагав зрозуміти чому треба бути бережливим, заощадливим та розумно витрачати гроші. Особливо цікавою була розвага «Як зайчик гроші витрачав», де малята змогли надати допомогу казковому герою Зайчику, невимушено закріпити набуті знання та уміння. 

 

Музична розвага "Як зайчик гроші витрачав"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впроваджуючи основи соціальної та фінансової освіти програми «Афлатот», педагоги закладу разом з дітьми старшого віку у листопаді провели тематичний тиждень «Живемо і працюємо разом».

Дуже сподобалась вихованцям страшої групи № 18 (вихователь Тарасова Л.М., помічник вихователя Кучерук С.М.) екскурсія до Інформаційного культурного центру «Імпульс». Малята поглибили знання про рідне місто, дізнались про роботу атомної електростанції, де працюють більшість батьків групи, ознайомились з їх зменшеними копіями – макетами. Також подорожували містом, закріплюючи знання про торговельні осередки, установи, що надають різні послуги. Такі екскурсії допомагають дошкільнятам  усвідомлювати, що довколишній предметний світ ― рукотворний, створений для задоволення потреб людини та завдяки людській праці; виявляти ціннісне ставлення до результатів людської праці, розуміти її необхідність і мотивацію, зв’язок із життєвими потребами, станом здоров’я тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом з казковим героєм Афлатуном вихованці  старшої групи № 12 «Пізнайки» (вихователь Сухар І.В, помічник вихователя Михайленко Ю.Л. ) та різновікової групи № 15 «Золоті рибки», члени клубу «Юні підприємці» (вихователі Спека О.В., Єрмолаєва М.О., помічник вихователя Литвиненко В.В.)  відвідали з екскурсією Райфайзен Банк Аваль. Марія Іванівна Змитрович, начальник Южноукраїнського  відділення  ВАТ Райфайзен Банк Аваль, доступно та цікаво розповіла дошкільнятам про роботу банку, його функції, працівників, користування банкоматом. Малята із задоволенням розповідали про професії своїх  батьків, ділилися мріями про те, ким хочуть стати, коли стануть дорослими, розглядали грошові одиниці України та валюту інших країн, банківські картки.  На згадку представники банку подарували кожному малюку набір інформаційно-рекламної продукції від Райфайзен Банк Аваль. Сподіваємося це перші кроки на шляху сумісної співпраці та міцної дружби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумком проведеної роботи стало виготовлення малятами старших груп № 12, № 18, № 23 разом з вихователями та батьками макетів нашої місцевості з будинками, державними установами, парками, вулицями, об’єктами соцкультпобуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримані знання діти закріплюють у сюжетно-рольових іграх. Ігри дітей стали більш змістовними, в ігри дітей введено нові елементи (гроші, гаманці, банкомати, банківські картки, нові відділи у іграшковому АТБ тощо), розширилось коло ігрових ролей, поповнився словник дітей, ігровий задум малюків став більш творчим, а дії самостійними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У рамках впровадження програми «Афлатот»,  поширення знань педагогів щодо основних завдань, форм та методів соціальної і фінансової освіти дошкільників та з метою перевірки розуміння педагогами тлумачення ключових економічних понять було проведено інтерактивний практикум для педагогів КЗ ЦРД «Гармонія», який підготувала вихователь-методист Сніцарьова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб надавати економічні знання дітям, педагогові необхідно самому  розбиратися у тлумаченні економічних термінів, під час практикуму було проведено вправу: «Що означає термін ..?» Означили педагоги лінії Базового компоненту крізь які проходитиме ідея формування соціально-фінансової освіти дітей та з’ясували, що зміст програми «Афлатот» збігається із змістом освітніх ліній Базового компоненту. Інтерактивна вправа «Проблема по колу» допомогла учасникам практикуму визначити завдання соціальної та фінансової освіти дошкільників певного віку. Мозковий штурм «Форми роботи з дітьми» виявив велику кількість можливих форм, методів, прийомів, педагогічних засобів  щодо соціально-економічного виховання та розвитку малюків. Творче завдання «Чарівне люстерко»  (з використанням мультимедійної презентації) мало на меті навчити педагогів допомагати вихованцям знаходити правильний вихід із різних ситуацій, орієнтуватися у економічних термінах.

Під час практикуму педагоги переконалися в тому, що навчати дітей основ економіки потрібно цілеспрямовано і розпочинати слід вже з раннього  дитинства. На допомогу у роботі з дітьми вихователь-методист запропонувала використовувати різні казки, цікаві запитання та творчі завдання економічного змісту. На прикладі вправ «Казковий калейдоскоп», «Казка – плутанина», «Жартівливі казкові «економічні новини» вихователі на практиці впевнилися, що у казках, як і в реальному житті, трапляються різні випадки. Деколи герої не знають, як учинити правильно. Казки допомагають вправлятись у розв’язанні суперечливих питань.

Педагоги дійшли висновку, що діти вже беруть участь в економічних процесах. Малюки разом з батьками ходять в магазин, аптеку, банк, іноді самі роблять купівлі, вони отримують економічний досвід. Тому завдання педагога не лише дати якийсь обсяг економічних знань, але, що дуже важливо, навчити правильно цими знаннями розпоряджатися.