«Інноваційні лайфхаки для розвитку логіко-математичної компетентності дошкільників»

 

В організації змісту та процесі дошкільної освіти важливим є формування однієї з ключових компетентностей – логіко-математичної. Саме тому важливого значення в реалізації освітніх завдань набуває у державному стандарті, Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція), освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», в якому визначено інтегровану компетентність: сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну, дослідницьку. Сучасна дошкільна освіта вимагає переосмислення педагогами всього освітнього процесу, пошуку ефективних форм та засобів роботи з дітьми, що сприятимуть розвитку математичної компетентності та логічного мислення дошкільників.

Навіщо дитині математика? Це запитання спричиняє постійні дискусії. Чому деякі батьки вважають, що дітям математика не потрібна, щодо математики потрібно мати хист, і взагалі не треба перевантажувати дитину складними поняттями. Але мало хто замислюється над тим, що насправді дитина дошкільного віку дивиться на світ здебільшого «математичним поглядом». Адже за короткий час дитячий мозок має розібратися з розмірами та формами предметів, геометричними фігурами та відносністю величин, часовими уявленнями й просторовою орієнтацією в навколишньому світі. Тож виходить, що математика потрібна. А щоб зробити її цікавою й корисною для дітей педагоги використовують різноманітні технології, методи та прийоми. Серед них:

 • Коректурні таблиці Н.Гавриш
 • Технологія «Кольорові палички Кюізенера»   
 • LEGO технологія
 •  Технологія «Логічні блоки Золтана Дьєнеша»
 •  Застосування ІКТ (онлайн-сервісів)

 

КОРЕКТУРНІ  ТАБЛИЦІ  Н.ГАВРИШ

 

 

 

 

Сучасні педагоги постійно в пошуку ефективних інструментів, що дають змогу успішно, а головне, цікаво для дітей реалізувати освітній процес. І щоразу знаходять все нові і нові способи модернізувати, удосконалити традиційні засоби, що пройшли тривалу перевірку часом, - змінюють формати, створюють додаткові елементи тощо. Яскравим приклад – предметні картинки. Унікальний, багатофункціональний інструмент, який педагоги використовують роками в різних сферах освітньої діяльності. Способів використання – теж сила-силенна. Один з найефективніших – у форматі коректурних таблиць.

Для чого потрібні коректурні таблиці? Коректурна таблиця – це по суті, інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), що заповнені предметними картинками, цифрами, та/або, символами чи знаками, геометричними фігурами. Коректурні таблиці мають широкі розвивальні можливості. Приміром, якщо кожну клітинку коректурної таблиці  пронумерувати й підписати друкованим шрифтом, діти мимовільно запам’ятовуватимуть цифри та образи друкованих слів. Якщо регулярно залучати дітей до роботи з коректурними таблицями, згодом вони навчаться зіставляти зоровий образ слова з буквеним виразом. У майбутньому це забезпечить оптимальну техніку читання, що ґрунтується на впізнаванні засвоєних раніше друкованих слів. Коректурні таблиці можна використовувати, зокрема: щоб реалізувати пізнавальні, інтелектуальні, мовно-мовленнєві завдання; удосконалювати математичні навички дітей – уміння рахувати, встановлювати послідовність, порівнювати, визначати форму; закріплювати орієнтування в просторі – уміння послуговуватися словами - орієнтирами на кшталт  «перед», «між», «вище», «нижче», «за» тощо; розвивати увагу та спостережливість. Грамотно складена таблиця стане незамінним помічником педагога в освітньому процесі.

 

Коректурні таблиці на тему «Зима» - посилання

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ «КОЛЬОРОВІ ПАЛИЧКИ КЮІЗЕНЕРА»

 

 

 

 

 

Бельгіський вчитель початкової школи Джордж Кюїзенер (1981-1976) розробив універсальний дидактичний матеріал для розвитку у дітей математичних здібностей. У 1952 році він опублікував книгу «Числа і кольори», присвячену своєму навчальному посібнику. Палички  Кюїзенера – це набір паличок для лічби, які ще називають «числа в кольорі», «кольоровими числами», «кольоровими лінієчками». У наборі містяться чотиригранні палички 10 різних кольорів і довжиною від 1 до 10 см. Розробив Кюїзенер палички так: палички однієї довжини виконані в одному кольорі і позначають певне число. Чим більша довжина палички, тим більше числове значення вона виражає.

Палички Кюїзенера для лічби є багатофункціональним математичним посібником, яке дозволяє «через руки» дитини формувати поняття числової послідовності, складу числа, відношень «більше-менше», «право-ліво», «між», «довше», «вище» і багато іншого. Набір сприяє розвитку творчості, розвитку фантазії і уяви, пізнавальної активності, дрібної моторики, наочно-дієвого мислення, уваги, просторового орієнтування, сприйняття, комбінаторних та конструкторських здібностей дітей.

Ігри з паличками Кюїзенера:

 1. Знайомимось з паличками. Разом з дитиною розгляньте, переберіть, помацайте всі палички, розкажіть якого вони кольору, довжини.
 2. Візьми в праву руку якомога більше паличок, а тепер в ліву.
 3. Можна викладати з паличок на площині доріжки, паркани, потяги, квадрати, прямокутники, меблі, різні будиночки.
 4. Розклади палички за кольором.
 5. Знайди паличку того ж кольору, що у мене. Якого вони кольору?
 6. Виклади палички чергуючи їх за кольором: червона, жовта, червона, жовта…
 7. Викладіть кілька паличок, запропонуйте дитині запам’ятати їх розташування і поміняти їх місцями. Дитина повинна поставити  їх  на місця.
 8. Попросіть дитину знайти абсолютно однакові палички. Запитайте: «Які вони по довжині і якого кольору?».
 9. Побудуйте потяг з вагончиками різної довжини, починаючи від найкоротшого і закінчуючи найдовшим. Запитайте: Який вагон стоїть п’ятим, восьмим? Який вагон праворуч від синього, зліва від жовтого? Який вагон тут найкоротший?
 10.  Назвіть число, а дитині потрібно буде знайти відповідну паличку (1 – біла, 2 – рожева….).
 11.  Скільки білих паличок вкладається у синій паличці?
 12.  Викладіть з паличок фігуру і попросіть дитину зробити таку ж(надалі свою фігуру можна прикривати від дитини аркушем паперу).
 13. Дитина викладає палички, слідуючи вашим інструкціям: «Поклади червону паличку на стіл, справа поклади синю, знизу жовту….».
 14.  З паличок можна будувати лабіринти, якісь хитромудрі візерунки, килимки, фігурки.

 

LEGO – ТЕХНОЛОГІЯ

 

 

 

        На сьогодні конструктор LEGO є незамінним матеріалом для занять з дітьми у закладах дошкільної освіти. LEGO – технологія цікава тим, що об’єднує в собі елементи гри та експериментування. Кожен педагог знайде в ній щось корисне для себе – музичні керівники вивчають ноти за допомогою конструктора, інструктори з фізкультури використовують цеглинки як нестандартне обладнання, практичний психолог проводить тестування та релаксаційні вправи. За допомогою LEGO діти вивчають математику, мову, знайомляться з довкіллям і навіть малюють цеглинками. Конструктор є надійним помічником у роботі вчителів-логопедів і корекційних педагогів. І така популярність цілком обґрунтована.

 • По-перше, робота з LEGO-цеглинками вчить дітей творчо мислити, знаходити взаємозв’язки, будувати ланцюжки логічних суджень, планувати свої дії, висловлювати власну думку, сприяє корекції психічних процесів та подоланню розладів мовлення у дітей.
 • По-друге, заняття з LEGO урізноманітнюють та вдосконалюють навчальний процес, роблять його цікавішим для дітей. Заняття в ігровій формі створюють неповторну атмосферу психологічного комфорту і проходять без нервового напруження, що позитивно позначається на якості засвоєння матеріалу.

 

LEGO-технологія:

 • Формує вміння розв’язувати проблемні завдання, ставити мету, міркувати про подальшу роботу, розробляти план дії.
 • Розвиває творче мислення.
 • Формує вміння співпрацювати, зокрема, уміння працювати в парах чи групах, ділитися матеріалами, уміння вчитися у своїх однолітків, дослухатися до їхніх ідей та пропонувати власні, уміння аналізувати ідеї та обирати раціональніші, уміння розподіляти ролі та обов’язки.
 • Розвиває сенсорні сприйняття, допомагає формувати уявлення про зовнішні властивості предметів: форму, величину, колір, положення у просторі.
 • Розвиває  дрібну моторику.
 • Формує цілісну систему уявлень дитини про навколишній світ, збагачує життєвий досвід.

 

ТЕХНОЛОГІЯ «ЛОГІЧНІ БЛОКИ ЗОЛТАНА ДЬЄНЕША»

 

 

 

 

         Логічні блоки придумав угорський математик і психолог Золтан Дьєнеш. Ігри з блоками Дьєнеша знайомлять дітей з формою, кольором і розміром об’єктів, з математичними уявленнями і початковими знаннями з інформатики. Граючи з блоками, у дітей розвивається логічне і аналітичне мислення (аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення), творчі здібності, а також сприймання, пам'ять, увага, уява; дитина виконує різноманітні предметні дії (групує за кольором, ознакою, викладає ряди за заданим алгоритмом).

Блоки Дьєнеша являють собою набір з 48 геометричних фігур:

 • Чотирьох форм (кола, трикутники, квадрати, прямокутники)
 •  Трьох кольорів  (червоні, сині, жовті)
 • Двох розмірів (великі і маленькі)
 •  Двох видів товщин  (товсті і тонкі)

За задумом Дьєнеша в наборі блоків немає жодної однакової фігури і  кожна геометрична фігура характеризується чотирма ознаками: формою, кольором, розміром, товщиною.

Як грати? Для початку треба познайомити дитину з блоками. Викладіть перед дитиною набір і дайте їй можливість вивчити фігури, перебрати, потримати в ручках і пограти з ними. Трохи пізніше запропонувати наступні завдання:

 • Знайти всі фігури такого ж кольору (розміру, форми), як викладена.
 • Попросіть малюка дати ведмедику всі сині фігури, зайчику всі –жовті, а білочці – червоні; потім так само групуємо фігури за розміром, формою тощо.
 • Попросіть дитину визначити обрану фігуру за кольором, формою, розміром, товщиною.

 

Переходимо до логічних ігор:

 • Перед дитиною викладається декілька фігур, які потрібно запам’ятати, а потім одна з фігур прибирається або замінюється на нову. Дитина повинна помітити зміни.
 • Всі фігурки складаються в мішок. Попросіть дитину на дотик дістати всі круглі блоки (всі великі або всі товсті). Всі фігурки складаються знову в мішечок. Дитина дістає фігуру і характеризує її по одному або декільком ознакам – називає форму, розмір, або товщину, не виймаючи з мішка.
 • Викладіть три фігури. Дитині потрібно здогадатися, яка з них зайва і за яким принципом (за кольором, формою, розміром або товщиною).
 • Покладіть перед дитиною будь-який блок і запропонуйте їй знайти такі ж фігури за кольором, але не такі за формою або такі ж за формою, але не такі за кольором.
 • Викладаємо ланцюжок з блоків:
 1. щоб поруч не було фігур однакових за формою і кольором;
 2. щоб поруч були фігури однакові за розміром, але різні за формою
 3. щоб поруч були фігури однакового кольору і розміру, але різної форми.
 • Викладаємо перед дитиною 8 логічних блоків, і поки вона не бачить, під одним з них ховаємо «скарб» (камінчик, монету, картинку тощо). Дитина задає навідні питання, педагог каже тільки «так» чи «ні».
 • В один ряд викладається 3 блоки, а в інший – 4. Запитайте дитину, де блоків більше.
 • Викладаємо в ряд 5-6 будь-яких фігур. Потрібно побудувати нижній ряд фігур так, щоб під кожною фігурою верхнього ряду виявилась фігура іншої форми (кольору, розміру).

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ (ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ)

Використання ІКТ (онлайн-сервісів) у процесі формування у дошкільників обчислювальних навичок є потужним інструментом  мотивації дітей до навчання, забезпечує доступність та ефективність засвоєння матеріалу, а також підготовку до життя в інформаційному суспільстві. У процесі формування обчислювальних навичок у старших дошкільників ефективні: онлайн-сервіси (як-от LearningApps.org, logiclike.com).

 •  LearningApps.org  – конструктор для розроблень інтерактивних вправ. Зокрема, його можна використовувати і для формування обчислювальних навичок дошкільників. Після реєстрації на сервісі стають доступні такі закладки: «Налаштування акаунта», «Пошук вправ та категорій», «Перегляд вправ» ( каталог усіх вправ за категоріями різної складності), «Створення вправ», «Мої класи» (надання доступу до групи іншим користувачам), «Мої вправи» (створенні власноруч).

Існує низка програм для планшетів та смартфонів, які доцільно використовувати в процесі формування обчислювальних навичок, як-от, наприклад: «Математика для дітей», «Math Kids», «Dino Math» та інші.

Програма «Математика для дітей» - додаток для дітей дошкільного віку – містить такі ігри: «Рахуємо предмети за порядком», «Запам’ятовуємо написання цифр», «Слухаємо та повторюємо вимову цифр», «Опановуємо операції з числами» (додавання, віднімання та порівняння), «Розв’язуємо задачі».

 • Math Kids» - навчальна програма, призначена для дітей дошкільного віку. Програма пропонує низку цікавих завдань, які допомагають реалізувати такі цілі:
 • Підготовка до обчислювальної діяльності
 • Ознайомлення з діями додавання і віднімання на наочній основі
 • Складання прикладів із запропонованих цифр і знаків
 •  Перевірка якості набутих знань

Перевагами цієї гри є те, що педагог може перевіряти статистику виконаних завдань та допущених гравцями помилок. Також у разі потреби педагог може змінювати рівень складності. У процесі розв’язання математичних головоломок у дітей  розвиваються операції логічного мислення (синтез, аналіз, класифікація), пам'ять, увага.

«Dino Math» - математична онлайн-розмальовка, у якій дошкільники, обчислюючи приклади, розфарбовують динозаврів.

Впровадження ІКТ в освітній процес відкриває нові можливості для ефективної взаємодії педагога з дошкільниками, але лише за умови їх правильного використання, дозування та виваженого керівництва.

 

Підготувала: вихователь-методист  Олена ЖЕСТКОВА

 

Використані джерела:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)
 2. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
 3. Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу», №3/2023
 4. Журнал «Дошкільне виховання», №11/2023

 

Інтернет ресурси:

https://osnova.com.ua/lego-tehnologiya-charivni-tseglinki-uspihu/

 

Інтернет ресурси: 

https://vseosvita.ua/library/kartoteka-igor-z-matematiki-z-vikoristannam...