Профілактична робота щодо запобігання розвитку негативних емоцій у дітей дошкільного віку

 

У наш час, насичений нестабільністю та стресовими ситуаціями, педагоги й батьки все частіше стикаються з неадекватними проявами поведінки дітей та з труднощами дитячої адаптації до мінливих умов навколишнього середовища. В силу своїх вікових особливостей діти досить легко піддаються негативним соціальним впливам та стресовим обставинам, що може стати поштовхом до виникнення так званого особистісного неблагополуччя.

Емоційне неблагополуччя призводить до відхилень у розвитку особистості дитини, порушень у неї соціальних контактів. Переживання страху, тривожність, відлюдкуватість, агресивність, що виникають у дітей за відсутності коригуючих заходів закріплюються та перетворюються на негативні риси характеру, що є частиною особистості в цілому. Вище зазаначене підтверджує актуальність і необхідність надання психологічної допомоги дітям, що відчувають дискомфорт та дисгармонію у взаємовідношеннях із оточуючими. Психологами визначено, що центральною фігурою такої допомоги є особистість дитини. Головне завдання педагогів полягає у тому, щоб спільно з сім’єю допомогти дітям відчути стан душевної рівноваги, спокою, захищеності, задоволення своїм буттям тобто створити всі умови для позитивного стану внутрішнього психологічного комфорту.

Питання впровадження в педагогічний процес ефективних методик запобігання дисгармонійного розвитку особистості дитини є актуальним у наш час.

Доцільними в дошкільному віці будуть вільне й тематичне малювання, самостійне складання оповідань, казок, віршів, ігор з піском та водою, слухання музики, а також аутотренінг. Широкого розповсюдження набули різні види терапії природними засобами: водна терапія; аеротерапія; пісочна терапія; іпотерапія, смакотерапія; аромотерапія; квіткотерапія тощо.

У дошкільний період корекція повинна відбуватися, насамперед, у збагаченні ігрової діяльності та ігрового спілкування. Змістовна сторона цієї корекції включає ознайомлення з ігровими сюжетами, рольовими іграми та еталонами. Збагачення ігрового спілкування дає найбільший  корекційний ефект при  моделюванні казкових чи побутових ігор. За умови достатнього засвоєння цих ігрових дій продуктивною, може бути  організація групових ігор дитини з однолітками. Дитина може співпереживати, співчувати літературному  герою, розігрувати, передавати в сюжетно-рольовій грі різні емоційні стани.

Різні види ігор (сюжетно-рольові, ігри-драматизації, ігри з правилами) з успіхом використовуються в корекційних цілях у роботі з дошкільниками. Цікава спеціальна ігрова методика, розроблена А.І. Захаровим, спрямована на подолання дітьми страхів. Ігри широко застосовуються в роботі як з страждаючими неврозами дітьми, так і зі здоровими. Предметом корекції ігрової психотерапії можуть бути і бідність емоційного світу дошкільника, емоційна нечуйність, запізнювання розвитку вищих почуттів, неадекватне емоційне реагування.

Також однією з форм гри, поширеної в дошкільному віці, є гра з правилами. Її специфіка полягає в тому, що відносини в ній визначаються не ролями, а правилами і нормами. Цю обставину також по-різному можна використовувати в роботі з дітьми та ввести бажані правила взаємин, до яких дитина не звикла. Гра з правилами обов'язково передбачає партнера, і вихователь, створюючи спеціальні умови, може повернути увагу дитини на граючих з ним однолітків, розвиваючи їх відносини.

Найдоступнішим засобом впливу на особистість дитини у дошкільному закладі є мистецтво. Артотерапія - терапія мистецтвом, турбота про душу дитини за допомогою мистецтва, що передбачає велику палітру видів діяльності: від зображувальної діяльності до театралізації.

Здійснення терапевтичного впливу можливо за допомогою численних засобів серед яких варто виділити засоби природного та соціального походження. Види естетотерапії у більшості випадків у своїй назві відображають основний засіб психолого-педагогічного впливу (наприклад казка - казкотерапія). 

Отже, на сьогодні актуальним залишається питання розширення профілактичних та корекційних методик з попередження та усунення дисгармонійних проявів у розвитку особистості дітей дошкільного віку, які негативно впливають на здатність контролювати і регулювати свою поведінку, досягати успіху в особистісному розвитку. Педагоги, психологи, батьки повинні вміти диференційовано обирати засоби впливу на дошкільника, мати творчій підхід до занять, які будуть позитивно впливати на виховання юної особистості та запобігатимуть соціальній депривації.