ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ

 

 

 

У сучасному суспільстві, де щороку посилюються вимоги до маленької особистості, де відбуваються зміни життєвих догм, такі короткочасні стани, як тривожність, агресивність, замкнутість, перетворюються на стійкі. Не кожна дитина здатна впоратись з такими вимогами, і це провокує до постійності негативних станів, які суттєво впливають на здоров’я кожного.

Серед багатьох факторів, від яких залежить майбутнє держави, один з найголовніших є стан здоров’я її громадян. Зв’язок між здоров’ям і поведінкою людини є очевидним і водночас дуже складним. Поведінка людини формується з дитинства під впливом оточення – батьки, родина, однолітки, дитячий садок, школа, ЗМІ. Це відбувається як свідомо, так і несвідомо. Поведінка, пов’язана зі здоров’ям, є невід’ємною частиною стилю життя людини.

Виховання психологічно грамотних та здорових людей, які вміють вивчати самих себе, розвивають свою особистість, піклуються про своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей, слід розпочинати якнайшвидше, ще в перші роки життя дитини.

Окрім батьківського виховання, в даному випадку велику допомогу надає дошкільний заклад, одним із завдань якого є створення умов формування та зміцнення здоров’я вихованців.

Як одну із складових здоров'я людини в цілому виділяють психологічне здоров’я. Воно є необхідною умовою повноцінного функціонування і розвитку людини в процесі її життєдіяльності. Таким чином, з одного боку, психологічне здоров’я є умовою адекватного виконання людиною своїх вікових, соціальних і культурних ролей, з другого боку, забезпечує людині можливість безперервного розвитку протягом всього життя.

Психологічне здоров’я дитини стан душевного благополуччя, емоційного комфорту, впевненість у своєму майбутньому, пов’язана з відчуттям захищеності свого Я.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я визначають такі основні критерії психологічного здоров’я особистості:

- ставлення до самої себе;

- ставлення до інших людей;

- адекватність сприйняття себе;

- здатність до концентрації уваги; критичність мислення;

- емоційна стійкість;

- стримування негативних емоцій;

- упевненість у собі;

- самоповага;

- незалежність;

- оптимізм;

- активність;

- адекватна самооцінка.

Психологічне здоров’я дитини – це не просто відсутність психічних захворювань. Психологічне здоров’я – це те, що прагне мати кожна людина. Щастя, духовний спокій, радість, задоволеність – усе це свідчить про психічне здоров’я. Здорова дитина завжди життєрадісна, активна, комунікативна, має оптимальний рівень розумового розвитку.

Стан психологічного здоров’я дитини характеризується показниками нервово-емоційного розвитку та характером перебігу пізнавальної активності. Саме від емоційного стану залежить ступінь прояву пізнавальної активності дитини, характер її спілкування з однолітками та дорослими, поведінка, тощо. Що менша дитина, то відчутнішою є ця залежність. Психічне здоров’я забезпечує повноцінний розвиток особистості (інтелектуальний, емоційно - вольовий, комунікативний,духовно - моральний), сприяє становленню свого Я та ефективній самореалізації особистісних можливостей.

 

Показники психологічного здоров’я:

в емоційній сфері – позитивно-емоційний стан, подолання негативних емоцій, зокрема й руйнівних (страх, гнів, заздрощі, жадібність), емоційна стабільність (самовладання), адекватність;

в інтелектуальній сфері – здатність концентрувати увагу, утримувати інформацію в пам’яті, вміння логічно мислити, виявляти творчі здібності, активність у пізнавальній діяльності;

у мотиваційно-особистісній сфері – адекватний рівень домагань, адекватна самооцінка, особистісна автономія, самоповага, самоконтроль, сформованість вольової сфери, цілеспрямованість, активність, позитивна мотивація життєдіяльності, поведінки та взаємин, адекватне сприйняття навколишнього світу та самого себе.

Якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, основними показниками сформованості психологічного здоров'я є процес адаптації під час вступу до дошкільного закладу, рівень позитивної мотивації до соціально важливої для даного віку діяльності, рівень розвитку комунікативних навичок, відсутність відхилень у поведінці.

Потрібно зазначити, що неможливо працювати над зміцненням та формуванням лише однієї складової здоров’я. Людина може бути здоровою тільки за наявності всіх компонентів здоров’я. Досягти цього можна шляхом виховання у дитини відповідної культури – культури здорового способу життя.

Діти дуже довірливі, легко піддаються впливу, навіюванню. Якщо дитину весь час залякувати хворобами та нещастями, то ми не розвинемо в неї бажання бути здоровою, а викличемо страх. Дитина повинна рости з усвідомленням, що від її навичок та розумної поведінки залежить її здоров’я та здоров’я людей, які її оточують.

Можливість формування правильного ставлення до здоров’я та його збереження залежить від потреб дитини. Педагоги та психологи можуть вплинути на формування потреб та їх задоволення, а значить, і на стан і розвиток здоров’я дитини. Це можливо за наявності таких умов, які задовольняють потребу дитини в індивідуальному емоційно-ціннісному супроводі розвитку його особистості, що базується на увазі до дитини, визнанні її потреб, конструктивному спілкуванні, успішності в діяльності, повазі, підтримці, співпраці, активності та самостійності.

Педагогічна стратегія повинна сприяти самостійному виробленню відповідної мотивації дитини на основі отриманих знань та досвіду. Завдяки їй створюється стійка мотивація до вибору способу життя .

Таким чином, психологічне здоров’я – це важлива складова соціального самопочуття людини та її життєвих сил. Психологічне здоров’я пов'язане з особливостями особистості, що включає в себе всі аспекти внутрішнього світу людини і засоби його зовнішніх проявів. Навколо дітей з раннього дитинства необхідно створювати таке навчально виховне середовище, яке насичене атрибутами, символікою, знаннями, ритуалами та звичаями валеологічного характеру. Це призведе до формування потреби вести здоровий спосіб життя, до оволодіння необхідними для цього практичними навичками та вміннями. А такий досвід поколінь стає позитивним набуттям нації, держави, невід’ємною частиною життя людей.