Екологічне виховання дошкільників засобами музейної педагогіки

 

Через руйнівний вплив людства на довкілля нині надзвичайно гостро постала загроза екологічної кризи. Зокрема, поступово виснажуються природні ресурси, через забруднення атмосфери та грунтів виробничими й побутовими відходами зникають унікальні види рослин і тварин. Саме музеї дають змогу зберегти пам'ять, зокрема про вже давно вимерлих рослин і тварин або ж тих представників флори та фауни, яких ми ніколи не зустрінемо в нашій місцевості. А ще такий музей сприяє екологічному вихованню дошкільників

 

Під час засвоєння екологічних знань важливо, аби кожна дитина не була пасивним спостерігачем, а брала активну участь у цьому процесі. Проводячи дослідно-експериментальну роботу з формування основ екологічної культури дошкільників нетрадиційними методами, ми виявили, що діти найліпше засвоюють щось нове під час активної та творчої участі в різних видах діяльності.

Для виховання екологічної культури дошкільників слід передусім створити дієве розвивальне середовище, у якому вони будуть вільно спілкуватися, робити власні відкриття та тісно взаємодіяти з природою. Таке освітнє середовище можна створити за допомогою засобів музейної педагогіки - міні-музеїв та еколого-валеологічного експериментаріуму.

Музейна педагогіка це ефективна інноваційна технологія для формування екологічної культури дошкільників, розвитку в них креативності та творчих здібностей. Це еколого-розвивальне середовище, що є особистою територією дошкільників, за яку вони відповідають. Тут діти можуть бути не лише спостерігачами, а й активними творцями та дослідниками - торкатися експонатів, змінювати їх місце розташування, вимірювати їх, проводити досліди.

 

Створення екологічних міні-музеїв та забезпечення їх функціонування

Міні-музей є наочною енциклопедією одного предмета, відображеною в речах, малюнках, фотографіях, звуках. Окрім того, це джерело екологічних знань про живу й неживу природу, яких діти набувають під час безпосередньої взаємодії з природними об'єктами. Саме екологічні міні-музеї не лише дають змогу розвивати пізнавальні процеси та світогляд дітей, а й формують їхнє ставлення до світу, сприяють ліпшому розумінню природних явищ. Окрім цього, міні-музеї виконують функцію арт-терапії. Заняття в них допомагають дітям відновлювати позитивний психологічний стан.

 

Використання засобів музейної педагогіки дає змогу:

 

•        розвивати мовлення дошкільників

•        формувати вміння спілкуватися

•        задовольняти дитячу допитливість

•        пробуджувати творчу активність

•        збагачувати духовну культуру в розвивати естетичний смак

•        удосконалювати образне мислення

 

Наприклад, у екологічному міні-музеї «Дивовижна мушля» діти ознайомлюються із живими організмами, що мають мушлю, дізнаються про практичне застосування мушель людиною. Експонати інших міні-музеїв то відкривають дітям чарівний світ каменю, то «кличуть» на пасіку до бджіл скуштувати меду та більше дізнатися про його корисність, то «розповідають» про чарівність яєчка, у якому народжується життя.

Аби функціонування міні-музеїв максимально сприяло формуванню основ екологічної культури дошкільників, під час створення цих осередків музейної педагогіки слід керуватися низкою принципів, як-от: наочність, доступність, змістовність, гуманізм. Екологічні міні-музеї краще створювати  у два етапи: спершу ретельно планують їх, а потім наповнюють музейне розвивальне середовище. Розглянемо роботу на кожному з етапів докладніше.

Зазвичай міні-музей — це результат спільної роботи вихователів, дітей та їхніх батьків. Планування міні-музею слід розпочинати з вибору актуальної та цікавої для дітей теми. Аби вибір теми був якомога вдалішим, можна провести анкетування батьків та вихованців. Обов'язково врахувати доступність обраної теми для конкретного віку дітей.

Так, для молодшого дошкільного віку доступними є такі теми міні-музею, як-от: «Чарівне яєчко», «Собака - вірний друг людини», «Квітка-чарівниця», для середнього - «Кора дерева», «Чарівний світ каменю», «Таємниці води», «Сонечко - наше тепло», а для старшого - «Чарівна бджілка», «Пернаті друзі», «Барвистий світ метеликів», «Зернятко», «Дивовижна мушля».

Обравши тему міні-музею, необхідно визначити місце для його облаштування в приміщенні групи та продумати дизайн експозиції.

! Експозиції міні-музеїв можуть бути як постійними, так і змінними.

Обов'язково  оформити паспорт міні-музею та продумати музейні експонати. Вони неодмінно мають відповідати обраній темі. Відвідування музею слід супроводжувати екскурсіями. Тож наступний наш крок - написання тексту екскурсії для ознайомлення з експонатами міні-музею.

Аби дошкільники не просто споглядали експонати, а й долучалися до активного творчого маніпулювання з ними, необхідно розробити дидактичний матеріал, продумати форми пізнавальної діяльності дітей у міні-музеї або тематичну ігротеку з використанням експонатів. До речі, цікаву інформацію про експонати міні-музею можна подавати у формі міні-вистави або театралізованої гри.

Обов'язково до наповнення міні-музею слід залучити дітей та їхніх батьків, організовуючи для них пошуково-дослідницьку діяльність. Часом діти та їхні батьки власноруч створюють експонати, як-от малюнки, фотографії, творчі вироби.

 

Пізнавальна діяльність дітей в еколого-валеологічному експериментаріумі

Одним із засобів пізнання, що сприяє розвитку активної, самостійної, творчої особистості, є експериментування. Воно дає змогу сформувати в дошкільників перші об'єктивні наукові уявлення про об'єкти природи, допомагає їм зрозуміти, що людина тісно пов'язана з природою, відчути себе її частиною. Тож іще одним осередком для екологічного виховання є еколого-валеологічний експериментаріуму, де дошкільники мають змогу проводити досліди під керівництвом вихователя, а також експериментувати самостійно.

Заняття в еколого-валеологічному експериментаріумі дітям цікаві, оскільки саме тут вони мають змогу задовольнити свої пізнавальні інтереси.