Колективні творчі ігри як засіб соціалізації дошкільників

 

Проблема формування соціальної зрілості у дітей дошкільного віку є актуальною завжди. Адже на них невдовзі чекає перехід до іншої, незвичної соціальної позиції. Аби підвищити у вихованців рівень соціальної зрілості, педагогам доцільно використовувати колективні творчі ігри різних видів

 

     Одним з головних завдань дошкільної освіти є формування у вихованців соціальної компетентності, інакше кажучи - умінь, що дають дітям змогу гармонійно існувати в соціумі. Тож в умовах дошкільного навчального закладу педагоги повинні створити розвивальний життєвий простір, сприятливий для формування соціальної зрілості. У такому середовищі діти мають досягнути рівня сформованості установок, знань, умінь та етичних якостей, достатнього для добровільного, умілого та відповідального виконання різних соціальних ролей.

     Особливу увагу звертаємо на формування соціальної зрілості дітей старшого дошкільного віку, оскільки з приходом до школи вони потрапляють у нову соціальну ситуацію - змінюється характер їхніх взаємин з однолітками та дорослими, установлюються зовсім інші, порівняно з дитячим садком, правила поведінки. Тож діти мають бути в змозі органічно сприйняти ці зміни й адекватно на них відреагувати.

 

Визначення рівня сформованості соціальної зрілості у дітей

    Наводимо  досвід колег ДНЗ № 249, які визначили основні критерії та показники, що характеризують соціальну зрілість дітей старшого дошкільного віку та дібрали оптимальні, на їх думку, методики визначення рівня її сформованості (див. таблицю). Із опорою на зазначені критерії ними було визначено такі рівні соціальної зрілості дітей: високий, середній, низький.

Старші дошкільники, які характеризуються високим рівнем соціальної зрілості, мають бажання вступати у спілкування, взаємодіяти протягом тривалого часу. Вони вміють будувати безконфліктні взаємини з однолітками. У таких дітей сформовані навички співпраці, колективізму. Вони легко входять у контакт із дорослими, дотримуються норм і правил поведінки, мають адекватні самооцінку й реакцію на успіхи та невдачі, орієнтуються на зміст навчальної діяльності.

Критерії

Показники

Методики

Розвиток соціальних взаємин

 

Взаємодія з однолітками

 

Секрет

 

Взаємодія з дорослими

 

Методика Рене Жиля

Розвиток соціальної поведінки

 

Знання та уявлення дитини про норми взаємодії в соціумі

 

Закінчи історію

 

Здатність до адекватної поведінки

 

Зробимо разом

Розвиток ставлення до самого себе

 

Адекватна самооцінка

 

Драбинка

 

Відповідність рівня домагань реальним можливостям дитини

 

Тест на визначення рівня домагань

 

Розвиток ставлення до навчальної діяльності

 

Позитивне ставлення до школи

Орієнтація на зміст навчальної діяльності

 

«Бесіда про школу» Тетяни Нежнової

 

     Діти з низьким рівнем соціальної зрілості майже не вміють взаємодіяти з однолітками та дорослими. Вони безініціативні та неактивні у спілкуванні. Під час взаємодії з однолітками проявляють байдужість або, навпаки, конфліктність та агресивність. Часто орієнтуються на неправильні, негативні способи поведінки. Мають неадекватну самооцінку, орієнтовані на позашкільні види діяльності й умови життя.Діти із середнім рівнем соціальної зрілості недостатньо ініціативні у спілкуванні, під час взаємодії з однолітками й дорослими; не вміють залагоджувати конфлікти. Вони знають норми і правила поведінки, але не завжди їх дотримуються, мають завищену самооцінку, їхній рівень домагань вищий, ніж реальні можливості. Такі діти орієнтовані на зовнішні атрибути навчальної діяльності та шкільного життя.

Види колективних творчих ігор

 

      Під час роботи над проблемою формування в дітей соціальної зрілості з'ясувано, що вагому роль у цьому процесі відіграє колективна творча гра - особливий вид творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку. Колективні творчі ігри - це ефективний засіб, що допомагає розвинути відчуття партнерства і правильної взаємодії. А отже, підготуватися до нової соціальної ролі - школяра. Сюжетно-рольові та театральні ігри передбачають розгортання різноманітних сюжетних ліній та розігрування різнохарактерних ролей, що дає змогу дітям набути досвіду вживання в образи, що можуть полярно відрізнятися один від одного. Така ігрова діяльність виконує низку функцій:

 • задовольняє емоційні потреби дітей;
 • обумовлює добровільне виконання дітьми правил, що передбачені тією чи іншою роллю;
 • дає педагогові змогу без примусу досягати поставлених освітніх цілей.

 

Зазначимо, що головною умовою ефективності колективної творчої ігрової діяльності є правильне та цілеспрямоване керівництво з боку педагога на всіх етапах гри, зокрема:

 • забезпечення успіху дітей у спільній ігровій діяльності;
 • створення ситуацій, що спонукатимуть дітей до взаємодопомоги, співпраці;
 • сприяння творчому характеру ігрової діяльності дітей;
 • урахування індивідуальних особливостей, рівнів сформованості соціальної зрілості дітей;
 • забезпечення єдності формування знань, почуттів та поведінки дітей.

 

Саме за таких умов у дітей формуватимуться і закріплюватимуться позитивні форми поведінки, нормалізуватимуться міжособистісні взаємини тощо.

Для підвищення рівня соціальної зрілості дітей старшого дошкільного віку бажано використовувати комплекс колективних творчих ігор, що містить:

 • сюжетно-рольові ігри;
 • театральні ігри;
 • ігри-заняття.

 

Сюжетно-рольові ігри

    Сюжетно-рольова гра є провідним засобом соціалізації дошкільника. Відображення життя дорослих у сюжетно-рольовій грі дає змогу дитині «прожити» різні соціальні ролі, усвідомити внутрішні зв'язки між ними, опанувати рольову поведінку. Проведення сюжетно-рольових ігор дає педагогам змогу розв'язувати такі завдання:

 • розширювати й поглиблювати знання дітей про взаємини з однолітками й дорослими, про норми поведінки;
 • впливати на емоційну сферу дітей;
 • створювати умови для плідної співпраці дітей у процесі колективної творчої діяльності.

 

Результативним, зокрема, є цикл сюжетно-рольових ігор «Школа», який спрямований на формування внутрішньої позиції Я-школяр.

Ефективність впливу сюжетно-рольових ігор на взаємини з однолітками залежить насамперед від оптимального розподілу ролей між дітьми з урахуванням перспективи бажаної ролі й принципу черговості.

 

Театральні ігри

     Інсценівки, драматизації та інші театральні ігри помітно впливають на формування в дітей адекватної самооцінки й рівня домагань, спонукають дошкільників змінювати ставлення до себе. Дуже важливим є емоційний розвиток дитини, оскільки від нього залежатиме те, як складуться її стосунки з однолітками і дорослими в майбутньому. Беручи участь в театральних іграх, діти ознайомлюються з відчуттями, настроями й образами улюблених персонажів, вчаться їх розуміти, досліджують причини їхньої поведінки. Також інсценівки сприяють розвитку комунікативних навичок. Адже спілкування в колективній грі - це її основа. А ще участь в таких заходах поступово стає чудовою основою для самовираження. Так, нерішучі, чутливі, нетовариські, скуті в рухах діти отримують змогу розкріпачитися, проявити ініціативу у спілкуванні, взяти участь в обговореннях. Натомість діти, схильні до домінування, привчаються враховувати бажання інших дітей, пристосовувати свою поведінку до загальних правил тощо.

     Під час проведення театральних ігор педагог допомагає кожній дитині пережити почуття задоволеності собою у зв'язку із власним творчо-ігровим самовираженням.

     Ігри-заняття варто організовувати насамперед для розвитку взаємин дітей із дорослими. Завдання ігор-занять - вплинути на свідомість, почуття та поведінку дітей для виховання в них:

 • довіри до педагога;
 • бажання співпрацювати з ним;
 • готовності обговорювати результати своєї діяльності.

 

Важливою умовою ефективності ігор-занять є включення дітей у спільну з педагогом діяльність, засноване на їхньому емоційному  контакті й активному спілкуванні.

Слід зазначити, що колективні творчі ігри є ефективним засобом формування соціальної зрілості дітей. Для прикладу пропонуємо методичні рекомендації для вихователів щодо організації та проведення колективних творчих ігор, що сприяють підвищеній ефективності їх виховного впливу на формування соціальної зріло ті дітей старшого дошкільного віку.

 

Методичні рекомендації щодо організації та проведення сюжетно-рольової гри «Чарівники»

Після цього педагог має ознайомити дітей із правилами добрих чарівників:

 • Розмовляй з людьми привітно й ласкаво
 • Навчися всім ділитися з іншими.

 

Мета:

 • виховувати чуйність, прагнення виявляти турботу й увагу до навколишнього світу;
 • формувати навички співпраці з однолітками.

 

Рекомендації:

 

   Перед початком гри слід провести з дітьми етичну бесіду на тему «Добрі чарівники», спираючись на казкові сюжети. Під час бесіди варто підводити дітей до думки про те, що добрі чарівники в казках завжди допомагають хорошим людям. Для подальшого ходу бесіди дітям слід поставити запитання на кшталт: «А яку людину ми могли б назвати добрим чарівником не в казці, а наяву? А чи можете ви завжди чинити так, як добрі чарівники? Що хорошого ми могли б зробити для малюків, якби стали для них добрими чарівниками?».

 • Роби радісні сюрпризи молодшим за себе дітям, твоїм товаришам, батькам.

 

    Відтак пропонує: «Нумо від сьогодні гра в чарівників. Тепер кожен із нас - добрий чарівник». Діти мають об'єднатися в підгрупи й обговорити, що доброго вони хотіли б зробити для дітей молодшої групи.

    Наступного дня педагогу варто поверну до гри і запропонувати кожній підгрупі зроби подарунок для дітей молодшої групи, що був: планований напередодні. Після того, як усі дарунки готові, педагог із дітьми організовує виставку, а відтак діти дарують свої вироби малюкам.