Методична робота

Готуємося до педради

 

Педагогічна рада за темою:

 

«Використання сучасних інноваційних технологій у освітньо-виховному процесі»

 

Очікувані результати:

Готуємося до педагогічної ради

 

 Педагогічна рада за темою:

«СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ»

 

 

Очікувані результати: розширення знань педагогів про зміст та завдання соціально-особистісного розвитку дошкільників; сприяння формуванню професійних якостей педагога.

Порядок денний:

Готуємося до педради

Педагогічна рада за темою:

 

«Шляхи вдосконалення пізнавального розвитку дошкільників відповідно до вимог програми «Дитина»

 

       Очікувані результати: формування основ  для творчого підходу педагогів у процесі реалізації завдань пізнавального розвитку дошкільників.

                                             Порядок денний:

1. Про виконання вимог програми навчання та виховання дітей віком від двох до семи років «Дитина» з логіко-математичного розвитку дошкільника.

                                                                                   Аналітична доповідь                

                                                                                      Левицька Л.А.                                                                            

2.      Про результати моніторингу логіко-математичної компетентності дошкільників

                                                                                             Аналіз                            

                                                                                       Томачинська Л.П.

3. Розвиток пізнавальних здібностей  дошкільників під час  самостійної діяльності. 

                                                                                         Співдоповідь         

                                                                                         Товстик Н.Ф.

                                                                                         Ковальчук Н.В.

                                                                                         Шалаєва К.М.

 

4. Створення оптимального сенсорно-пізнавального простору. Про підсумки огляду-конкурсу на створення кращого осередку розвивальних ігор.

                                                                                      Презентація                          

                                                                                      Сніцарьова О.М.

 

5. Затвердження Концепції  національно-патріотичного виховання дошкільників.

Готуємося до педради

Педагогічна рада за темою:

 

"Методи гуманного спілкування дорослих та дітей"

 

Очікувані результати: обґрунтування проблеми гуманного  спілкування, виявлення особливостей спілкування між дорослими та дітьми дошкільного віку

Порядок денний:

1.      Про стан розвитку мовлення  дітей дошкільного віку під час освітньо – ігрової діяльності. (Л.А. Левицька– довідка)

2.      Практикум «Методи гуманного спілкування дорослих та дітей» (О.М.Сніцарьова, Томачинська Л.П.,Чернишова Г.А – методичний захід)

3.      Психологічний аспект та принципи спілкування педагогів з дітьми. (Обмін  думками – педагоги)

 

 

 

 

Готуємося до педагогічної ради

 

Педагогічна рада за темою:

 

"Формування у дітей звички до здорового способу життя"

Тема педагогічної ради: "Розвиток екологічної свідомості у дошкільників"

Педагогічна рада за темою:

"Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості".

Сторінки